een brief - Huub Bellemakers

Aan: Ditzo klachten
Betreft: vergoeden onverwachte psychische zorg
Mijn gegevens:
H.A. Bellemakers
Bosbesstraat 19
6542NL Nijmegen
0618990485
Polisnummer: 461788799
Geachte heer, mevrouw,
De afgelopen maanden heb ik veelvuldig contact gehad met uw medewerkers over een ingediende
nota psychologie. Deze nota (ingediend 20 augustus 2014) ) is uiteindelijk niet vergoed, aangezien op
deze nota geen specialistische psychologische zorg staat vermeld. De behandelaar kan natuurlijk niet
achteraf de nota aanpassen (zoals een van uw medewerkers had voorgesteld). Ik schrijf u om te
vragen de kosten alsnog te vergoeden. Er waren speciale omstandigheden waardoor ik destijds niet
kon denken aan administratieve zaken als of deze zorg vergoed werd. Deze zal ik hieronder kort
schetsen.
Op 30 april jl. kwam ik thuis en vond mijn goede vriend tevens huisgenoot, hij had zichzelf
opgehangen. Ik was logischerwijze totaal geschokt. Een van de dingen die ik de dagen daarop heb
gedaan is psychologische hulp zoeken. Ik ben toen onder andere bij de psycholoog terechtgekomen
van wie de nota was. Ik heb geen moment eraan gedacht hoe dat administratief te regelen, ik kón
daar niet eens aan denken. Vandaar dat dus ook niet op de juiste manier op de nota terecht is
gekomen.
Gezien het voorgevallene hoop ik dat u begrip heeft voor de situatie afgelopen mei en daarom de
vraag of u alsnog de nota kunt vergoeden.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Huub Bellemakers