Doelen groep 5 technisch lezen tweede periode

Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 5 schooljaar 2013-2014.
Doel: u informeren over de door uw kind te behalen basisdoelen in de periode tussen het eerste en
tweede rapport
Beschrijving:
Doelen begrijpend lezen van de methode ‘Estafette ’ groep 5 ( zie onder )
Vervolg:
Tijdens de rapportgesprekken worden de door uw kind behaalde resultaten met u besproken.
Na het tweede rapport ontvangt u de te behalen doelen voor de derde periode.
Doelen groep 5 technisch lezen tweede periode
Thema:
Munt voor een
stunt.
Doelen: (Midden groep 5) = (M5)
Voorbeeld:

Nog steeds dezelfde M5
doelen.

Woorden met –é-
logé

Woorden met –ck-
snackbar
15 lessen
Tips:
Als u samen met
uw kind leest
dan kunt u
hem/haar wijzen
op het probleem.
Door de lessen heen komen
verschillende doelen aan bod.
Toepassingsweek 2. Eén van de manieren om kinderen
Vrij lezen en praten het plezier in lezen te laten
over boeken.
ervaren is praten over boeken.
Thema:
Waar is Mees?
18 lessen
Doelen: (Eind groep 5 )=(E5)
Voorbeeld:

woorden met –eau
bureau

lange woorden
verzamelen

woorden met –g(uitspraak /zj/)
garage

woorden die eindigen op
–isch
panisch

woorden die eindigen op
-isch (uitspraak /ies/)
fantastisch

woorden met –g-
begin
“Vertel eens
waar het boek
over gaat.”
Geef uw kind
gelegenheid en
tijd om te lezen
en zorg voor een
gezonde
leesomgeving.
Tips:
Als u samen met
uw kind leest
dan kunt u
hem/haar wijzen
op het probleem.



woorden met –ch(uitspraak /sj/)
chocola
lezen van samenstellingen
met klinkers in het midden
politieauto
woorden met –chrichting
De doelen worden door elkaar
aangeboden