HORIZON2020!
Melanie ten Asbroek, MA!
EU-Office!
1
INHOUD!
• Introductie EU Office!
• Horizon 2020!
• Opties voor MKB in Horizon 2020!
• Meedoen: hoe/wat/waarom?!
• Support!
UT EU-OFFICE!
www.utwente.nl/subsidies!
(intranet)!
[email protected]!
Twitter UT_EU_Office!
Rolf Vermeij !
Liaison Officer
!
!
!
!
!
! Telma Esteves & Melanie ten Asbroek!
European Grants Advisors
HORIZON 2020: STRUCTUUR!
MEERJARIG FINANCIEEL KADER!
•  1. Smart & inclusive growth (€491bn)
Education, Youth, Connecting
Europe! Cohesion! Competitive
Sport!
Business SMEs!
Horizon
2020!
•  2. Sustainable growth, natural resources (€383bn)
•  3. Security and citizenship (€18.5bn)
•  4. Global Europe (€70bn)
•  5. Administration (€62.6bn)!
Total:
€ 1,025bn!
EUROPEES BELEID!
Societal
challenges!
Smart
specialis'n!
Industrial
leadership!
Excellent
science!
EU
research @
global level!
Int-national!
EU Sector!
Citizen!
Region!
EU Science!
INVESTING IN R&D IS (PART OF) THE WAY OUT OF
CRISIS!
POLITIEKE CONTEXT!
A core part of Europe 2020, Innovation Union & European Research
Area:!
•  Responding to the economic crisis to invest in future jobs
and growth!
•  Addressing people’s concerns about their livelihoods,
safety and environment!
•  Strengthening the EU’s global position in research,
innovation and technology!
SCHEDULING OF WORK PROGRAMMES!
2014!
2015!
2016!
2017!
2018!
2019!
2020!
Strategic Agenda!
Work Programme!
Strategic Agenda!
Work Programme!
Strategic Agenda!
Work Programme!
S. A.!
W. P.!
9!
INDUSTRIAL LEADERSHIP!
Why:!
•  Strategic investments in key technologies (e.g.
advanced manufacturing, micro-electronics)
underpin innovation across existing and emerging
sectors!
•  Europe needs to attract more private investment
in research and innovation!
•  Europe needs more innovative SMEs to create
growth and jobs!
INDUSTRIAL LEADERSHIP!
Leadership in enabling and industrial
technologies
13 781 MEU!
(ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology,
manufacturing, space)!
Access to risk finance
Leveraging private finance and venture
capital for research and innovation!
3 538 MEU!
Innovation in SMEs
Fostering all forms of innovation in all
types of SMEs!
619 MEU
complemented by
6 829 (expected 15% of societal
challenges + LEIT) and
'Access to risk finance' with
strong SME focus
!
LEIT Leadership in Enabling & Industrial Technologies
!
•  Werkprogramma!
!
•  “The emphasis is on areas of research and innovation with
a strong industrial dimension and where mastering new
technological opportunities will enable and drive
innovation!
!
•  Thema’s: Key Enabling Technologies (KETs), ICT en
Space!
!
•  KETs: nanotechnology, micro- and nanoelectronics
including semiconductors, advanced materials,
biotechnology & photonics!
ACCESS TO RISK FINANCE!
•  Werkprogramma!
!
•  Algemene financiering voor mkb: “to help companies
engaged in research and innovation (R&I) to gain easier
access, via financial instruments, to loans and guarantees”!
!
•  2 specifieke calls in 2014: !
1)  Capacity-Building in Technology Transfer !
2)  Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small
Midcaps!
!
•  Toegang tot financiering via EIB en EIF !
!
INNOVATION IN SMEs!
•  Werkprogramma!
•  “To create a bridge between the core of the framework
programme - support to research, development and
innovation projects - and the creation of a favourable
ecosystem for SME innovation and growth”!
•  Calls gericht op !
1)  Innovation Support!
2)  SME Instrument, bij verschillende topics onder pijler 1 en 2!
•  SME Instrument bestaat uit 3 fasen!
Fase 1: Haalbaarheidsstudie/business plan - € 50.000!
Fase 2: Pilot/demonstratie
!
!
!
! - !70%!
Fase 3: Support voor commercialisatie!
!
MEEDOEN: HOE/WAT/WAAROM?!
•  Winst: niet in termen van geld, maar van waarde voor
netwerk en afzetmarkt!
!
•  Slagingspercentages gering (over all 17%/UT 22%, laatste
ronde FP7)!
!
•  Kenmerken goed voorstel: duurzaam consortium, met
ervaren partners, in time gerealiseerd, oog voor context,
heldere impact!
!
NETWERKEN!
•  COST Actions!
•  European Innovation Partnerships!
•  Knowledge and Innovation Communities!
•  Europe Enterprise Network (EEN)!
!
!
‘GETTING STARTED’!
•  Participant Portal!
•  Dead line 2014 of 2015!
•  Type of action: Research & Innovation (100%),
Innovation (70%), CSA (100%), SME Instrument!
•  Overzicht calls/topics RVO!
•  Technology Readiness Levels!
SUPPORT!
•  RVO (voormalig AgentschapNL)!
•  Extra inzet bij de innovatieloketten Oost NV (per medio 2014):!
!- analyse calls!
!- ondersteuning samenwerking!
!- verbinding MKB Horizon2020!
!- ‘vraagbaak’!
!
•  EU Office ([email protected])!
!- voor samenwerking met onderzoekers !
! van de UT!
!
!
!