KPP Coendersbuurt_Erratum d.d.25.09.2014.pages

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Delft 25.09.2014!
!
Erratum !
Behorend bij Kavelpaspoort Coendersbuurt d.d. 12.09.2014 !
!
!
1) Pagina 12, paragraaf 5.9, tweede alinea: ’Op basis van de ervaring heeft het OBS de
richtlijnen bijgesteld specifiek voor de situatie in Delft. Dit is puur technische informatie die u kunt
overhandigen aan uw aannemer of constructeur. Deze richtlijnen Constructie Gemeente Delft zijn
te downloaden van de website’. Deze tekst komt te vervallen.!
!
!
2) Bijlage 1, Bouwenveloppen Coendersbuurt, pag. 9 en 10, de infromatie onder de koppen
‘Bouwhoogte’ dient te worden aangevuld met: ’Indien de woning niet de gehele diepte van het
perceel beslaat, moet in de gevellijn een tuinmuur worden gebouwd, afgestemd op de woning.!
!
!
3) Bijlage 1, Bouwenveloppen Coendersbuurt, pag. 12: de informatie onder het kopje
‘Uitbouw (achterzijde)’ dient te worden aangevuld met: Indien er geen aanbouw achter de
woning wordt gerealiseerd, moet in de gevellijn een tuinmuur worden gebouwd, afgestemd op de
woning.
!
!
!