Formulier projectbeschrijving scholen Naam school : RK

Formulier projectbeschrijving scholen
Naam school
: RK Basisschool WILLIBRORDUS Lage Zwaluwe
Project
: Fietsverlichting schooljaar 2004 - 2005
Doelgroep: leerlingen van de bovenbouw / specifiek groep 7 en 8
Doelstelling:
Controle van de fietsverlichting
Aandacht in het algemeen voor fietsverlichting
Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer (zien en gezien worden)
Korte beschrijving van de uitvoering (is er een draaiboek beschikbaar en bij wie?; afspraken over
planning/voorbereiding/uitvoering/evaluatie; gebruik materialen e.d.)
_________________________________________________________________________________
Ouders ontvangen informatie over de verlichtingsactie via de Willibrordus INFO / ´t Carillon / mogelijk
BN De Stem. Alle leerkrachten geven de verkeersles uit het lesboek van de methode Wijzer door het
verkeer in de periode dat er aandacht gegeven wordt aan dit thema. (herfst van elk schooljaar)
Samenwerking met de politie: les in de klas over verlichting / zichtbaarheid in het verkeer / kleding /
controle van de verlichting door de politie.
We proberen de leskisten van POV Brabant in deze periode te reserveren en daarmee te werken.
Indien mogelijk worden deze aangeschaft voor de BVL-scholen in de gemeente Drimmelen!
Naam Trekker : BVL Werkgroep Willibrordusschool / Peter van Zundert + Jan Luijten
___________________________________________________________________
Tel:
Peter van Zundert
0168 482994 (school) 0168 483783 (privé)
Jan Luijten
0168 484512
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
organisatie: samen de politie van Team Geertruidenberg
Projectgroep: Verkeers Werkgroep Willibrordusschool (VWW)
Leerkrachten
Betrokken andere scholen of leden van lokale BVL werkgoep :
Gezamenlijk,
jaarlijks terugkerend project,
met de BVL scholen uit de gemeente Drimmelen
_________________________________________________________________________________
Planning uitvoering: Herfst 2004
_________________________________________________________________________________
Begrote kosten:
Het gebruik van de leskisten verlichting
Het ophalen en terugbrengen van de leskisten
Stencilwerk (opdrachtbladen)
Financiering/dekking:
Eigen budget
Sponsoring
Subsidie gemeente/provincie
contactpersoon gemeente + telef.
Anders
:
:
:
:
:
Gemeente / Provincie
Marco Cruijssen
www.bvl.povbrabant.nl formulier projectbeschrijving scholen
€ ????
€ ????
€ 15,--
0162 686623