V A - CBS Willibrordus

Naar de Willibrordusschool
bijna vier
Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Maar, hoe gaat dat precies, met inschrijven en zo?
even bellen
Neem zo’n vier maanden voor de vierde verjaardag van uw kind telefonisch contact op met school (0118-566116).
Maak een afspraak met juf Marja voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden o.a. de kennismakingsbezoekjes van uw kind geregeld.
eerste kennismaking
Het eerste schoolbezoek kan plaatsvinden vanaf het moment dat uw kind drie jaar en tien maanden is. Tijdens de
allereerste kennismaking is het de bedoeling dat in ieder geval één van de ouder(s)/verzorger(s) even mee de klas
in komt. Voor uw kind staat in de kring een stoel klaar. U neemt na de kringactiviteit, zo rond 9.00 uur, afscheid
van uw kind. ’s Morgens wordt er halverwege de ochtend wat gegeten en gedronken met de kinderen. Dit ‘tussendoortje’ geeft u, net zoals op de peuterspeelzaal, mee in een rugzak of tas. Aan ’t eind van de morgen haalt u uw
kind weer op (12.00 uur, of 12.15 uur op woensdag).
verdere kennismakingsbezoekjes
U krijgt bij de intake een kalender mee met daarop de schooldagen. Hierop kruist u thuis aan op welke momenten
u uw kind de school wil laten bezoeken. Tot de vierde verjaardag, tijdens de zogenaamde kennismakingsperiode,
mag uw kind namelijk, naast het eerste kennismakingsbezoek, nog drie keer een morgen en drie keer een middag
meedraaien op school. U bespreekt, wanneer u uw kind ophaalt na zijn/haar eerste bezoek, met de groepsleerkracht uw keuzemomenten.
vier jaar
En dan is het zo ver. Uw kind mag, voor zover mogelijk, de dag na zijn/haar verjaardag echt naar school.
schoolgids
Alle verdere informatie over de Willibrordusschool kunt u lezen in onze schoolgids. Deze gids wordt na uw telefonische aanmelding bij u thuis bezorgd. U kunt natuurlijk ook vast een kijkje nemen op onze website:
www.cbswillibrordus.nl.