2014-2015 BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2014-2015
2 BVL
Vak
Mavo
Muziek
Nederlands
Informatica
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Varia
Naam:
Nr * Titel
Uitgever
M-Factor 2
Van In
1
Cadans Live 2 is ter beschikking in het lokaal Muzikale Opvoeding
2
Nedweb 2 editie 2,0
Van In
3
Eenvoudig computergebruik BVL
Plantyn
4
Puur Natuur 2
Van In
5
Op mij kun je rekenen BVL (2012)
Die Keure
6
Schoolagenda
7
Huistaakbladen
8
Subtotaal boeken:
Volgende posten zijn ook standaard voor 2 BVL en worden contant betaald:
Techn. Activiteiten:
Grondstoffen allerlei / gebruik werkmateriaal
nodig voor het maken van eigen werkstukken
Mech. Hout Eli Bouw Grafische
Varia:
4 mappen nodig voor administratie
liggen klaar bij Mevr. De Pourcq
45,00
Subtotaal lijst varia:
Algemeen totaal - contant te betalen - bij de afhaling van de boeken:
Lichamelijke Opvoeding:
Plastische Opv. (1uur:)
Techn. Activiteiten:
Prijs
19,90
5,00
24,85
10,65
18,85
13,25
6,50
1,00
100,00
Turnkledij (indien nodig) is contant te betalen in de schoolwinkel
Prijs ter informatie: Turntrui 10 euro Turnbroek 10 euro
Materiaal ligt klaar in het lokaal P.O.
mag gebruikt worden onder toezicht
Kostprijs = 6 euro komt op de schoolrekening
Werkvest ( 32 euro) is verplicht in de werkplaats
wordt klassikaal afgehaald met de leerkracht praktijk
Kostprijs = 32 euro komt op de schoolrekening
2,00
47,00
147,00