UITNODIGING Themadag Psychopathologie op de werkvloer

UITNODIGING
Themadag
Psychopathologie op de werkvloer
“ Ik haat mijn collega, ze is niet normaal”
"Help, mijn baas is psychopaat"
"Ben ik een Pietje Precies of een neuroot?"
Tijdens deze 3e themadag van PDConsult besteden we aandacht aan een van de meest
besproken thematieken in onze opleiding: wat is normaal gedrag?
Hoe ga je om met je eigen authentieke gedrag als dat niet voldoet aan de norm die collega's
je opleggen, die de organisatie je oplegt of die je jezelf hebt opgelegd? En hoe regaaer jij op
het gedrag van anderen die over jouw grenzen heen gaan?
De themadagen van PDConsult zijn ontmoetingsdagen voor leden van het PDConsult
netwerk en kennismakingsdagen voor geïnteresseerden. Op deze dag wordt een belangrijk
psychodynamisch thema centraal gezet en wordt er in gezamenlijk mee gewerkt op de
typerende PDConsult werkwijze.
Kijk eens goed naar deze foto. Hoeveel ballen ziet u? Zes? Kijk nog eens!
Nog steeds zes? Tijdens de themadag krijgt u het goede antwoord.
(Bron: De lessen van de psychopaat, Kevin Dutton)
PDConsult leden worden uitgenodigd de hele dag aanwezig te zijn, geïnteresseerden
kunnen na of tijdens de lunch aansluiten. In de middag gaan we gezamenlijk aan de hand
van de pd-werkwijzen het thema verder exploreren en verdiepen.
Ochtend
: alleen voor PD-leden
Middag
: open voor geïnteresseerden
10:00 uur
10:15 uur
10.30 uur
inloop met koffie
verkenning thema
verdieping
12:30 uur
lunch
13:30 uur
13:45 uur
14.00 uur
16.00 uur
16:30 uur
inloop genodigden
kennismaking PsychoDynamiek
werken met het thema
gezamenlijke afsluiting
borrel
Thema:
Psychopathologie op de werkvloer
“ Help, mijn collega is niet normaal”
September 2011
Gedoogpartner Geert Wilders is tijdens de Algemene Beschouwingen keihard uitgevaren
tegen premier Mark Rutte (VVD). “Doe eens normaal, man”, zei Wilders. “Doe eens
normaal? Doe zelf normaal”, beet Rutte terug.
Rutte en Wilders hadden een korte en felle woordenwisseling over PVV-Kamerlid Raymond
de Roon, die de Turkse premier Erdogan onlangs tijdens het Vragenuurtje een “islamitische
aap” zou hebben genoemd. Rutte nam hiervan “in de meest felle bewoordingen” afstand, zo
zei hij in de Tweede Kamer. Wilders werd daarop boos, verweet Rutte De Roon verkeerd te
citeren en zei tegen de premier: “Doe eens normaal man”, waarop Rutte antwoordde: “Doe
zelf eens normaal man!” Uiteindelijk greep Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in door te vragen
of “de heren” zich wilden gedragen
Door elkaar op deze manier aan te spreken geven Rutte en Wilders aan dat zij een beeld
hebben van wat “normaal” is. Maar wat is normaal dan? Welk gedrag is als normaal te
benoemen en welk gedrag niet en wie of wat bepaalt dat? Op welke wijze gaan wij om met
afwijkend gedrag? Hoe beïnvloeden wij elkaar (bewust en onbewust) in organisaties tot wat
wij “normaal” noemen. Wat gebeurt er in een organisatie als dit niet lukt?
Prachtige vragen om eens te onderzoeken tijdens onze themadag op 20 juni
Aanmelden
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door overmaking van € 75,- (exclusief
lunch) of € 90,- (inclusief lunch) op giro 5733659 tnv P. van Geene met de vermelding:
themadag 20 juni, uw naam en e-mailadres*
PD-Leden betalen € 60,- (inclusief lunch)
(*via de mail zal u een betalingbewijs worden toegezonden)
Graag tot 20 juni!
Erik van Hardeveld
Pepijn van Geene
voor vragen e.d. neem gerust contact met ons op: [email protected] / 06 - 12 65 66 07