Gedicht ALS ik ben overleden door Mieke van den Berg

ALS
ik ben overleden...
ze kijkt me aan, de pijn in
haar ogen vraagt om mededogen
voor dit verloren lichaam
hier en daar aan de kant gezet
slechts het gezicht zichtbaar
over de straten haar smeekbede
aandacht gevraagd voor deze
genadeloze ziekte die van
lieverlede bewegingloos en
volkomen afhankelijk maakt
Mieke van den Berg