Parkeersector 32 - Gemeente Rotterdam

Bewoners
Bedrijven
Voor het betaald parkeren is
Rotterdam verdeeld in parkeersectoren. In
dit sectoroverzicht zijn de straten vermeld
waar u met een parkeer- en
bezoekersvergunning kunt parkeren. In
een aantal (winkel)straten is de parkeer- en
bezoekersvergunning niet geldig. Indien dit
voor uw parkeersector geldt zijn deze
straten apart vermeld.
Het sectornummer staat in het
toekenningsbesluit van uw vergunning en
kunt u raadplegen via Mijn Loket
(www.rotterdam.nl/parkerenonline).
Sector 32 bestaat uit de volgende straten
met parkeerplaatsen
Parkeersector 32
Winkelstraten
in onderstaande straten is uw vergunning en is de
•
Draaischijf
bezoekersvergunning niet geldig op maandag t/m
•
Entrepotstraat
zaterdag
•
H.A. Maaskantstraat
van 09.00 tot 18.00 uur en op koopavond tot 21.00 uur.
•
H.P.J. de Vriesstraat
• Vuurplaat (tussen Laan op Zuid en J.B.
•
J.B. Bakemakade
•
J.H. vd Broekstraat
•
Jacques Nycolaasstraat
Bijzondere voertuigen
•
Kraaijenvangerstraat
Voor grote voertuigen, zoals bijvoorbeeld een
•
Lodewijk Pincoffsplein
vrachtwagen, camper of bestelbus kunnen
•
Lodewijk Pincoffsweg
parkeerbeperkingen gelden. Het is niet toegestaan te
•
Laan op Zuid
parkeren op plaatsen waar deze beperkingen gelden,
•
Levie Vorstkade
ook al bent u in het bezit van een vergunning en/of
•
Locomotiefstraat
bezoekerspas. De beperkingen zijn vastgelegd in de
•
Louis Pregerkade
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en kunnen
•
Machiniststraat
per gebied verschillen. U kunt bij het e-mailadres
•
R.H. Fledderusstraat
[email protected] informatie
•
Rijksboom
inwinnen over een mogelijke parkeerbeperking, indien
•
Rijtuigweg
u een parkeervergunning voor een groot voertuig heeft.
•
Rosestraat
•
Spoorweghaven
•
Stieltjesplein
Contact
•
Stieltjesstraat
Adres:
•
Stootblok
•
Stoomtramweg
•
Vuurplaat*
•
W.G. Witteveenplein
Bakemakade)
Gemeente Rotterdam, Publiekszaken,
Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam
Internet:
www.rotterdam.nl/parkeren
Stadswinkels
Kijk voor een actueel overzicht van locaties en
openingstijden op www.rotterdam.nl/stadswinkels
1/2
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
N
SECTOR 32
2/2
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.