“Ik heb de behoefte om mijn kennis en ervaring op

“Ik heb de behoefte om mijn kennis en ervaring op marketinggebied kenbaar te
maken en met de SMP titel is het mogelijk je daarin te onderscheiden.”
Bas Bodzinga SMP
Directeur Marketing & Verkoop bij Stichting Philadelphia Zorg
Waarom heb je gekozen voor de titel SMP?
Ik heb gekozen voor de SMP titel omdat ik de
behoefte had om mijn kennis en ervaring op
marketinggebied kenbaar te maken. Gezien het
aantal SMP’ers is het nog steeds mogelijk om je
hiermee te onderscheiden. Daarnaast geeft de titel
aan dat je serieus met je vak bezig bent en met
behulp van trainingen en masterclasses zorgt dat je
bijblijft.
Hoelang draag je de titel inmiddels?
Dit jaar heb ik de eerste her-certificering achter de
rug. Dit wordt dus het vierde jaar.
Op welke wijze heb je jouw persoonlijke
ontwikkeling de afgelopen jaren gestimuleerd?
In 2007 ben ik, na jaren werkzaam geweest te zijn in
de financiële dienstverlening, overgestapt naar de
zorgbranche. Een belangrijke drijfveer daarbij was
dat ik in en met mijn vak verschil wil kunnen maken.
Dat was en is goed mogelijk in de zorg. Naast mijn
functie binnen Philadelphia heb ik mijn persoonlijke
ontwikkeling gestimuleerd door samen met een
collega het Netwerk Marketeers in de Zorg in het
leven te roepen. In zorg is marketing nog veel te vaak
een ondergeschoven kindje en zijn marketeers
onderdeel van een communicatie-afdeling zonder
mogelijkheid om te sparren of te leren van elkaar.
Met het Netwerk voorzien we zowel virtueel als met
fysieke bijeenkomsten in deze behoefte.
En heeft NIMA ook bijgedragen?
Ik neemregelmatig deel aan activiteiten en blijf op
deze manier up-to-date en actief met het vak bezig.
Welke vorm van Permanente Educatie spreekt je
het meest aan?
Voor mij is het een combinatie van verschillende
mogelijkheden. Ik ben erg kieskeurig bij de keuze
voor een masterclass. Die moeten daadwerkelijk
kennis (theorie & praktijk) toevoegen binnen een
thema wat voor mij op dat moment actueel is.
Daarnaast heb ik een aantal PE punten behaald door
het schrijven van een paper over een van de gevolgde
masterclasses.
Wat ik erg leuk vind is om het marketingvak in de
zorg uit te dragen bijvoorbeeld op een congres of
binnen het Netwerk Marketeers in de Zorg. De
ontmoeting met andere vakmensen en samen sparren
over de ontwikkelingen en uitdagingen in het vak en
de branche. Zeker aan de care-kant van de zorg is
marketing nog onderontwikkeld en kan wel een
stimulans gebruiken. Het spreken op bijeenkomsten
en congressen is ook een vorm van Permanente
Educatie.
Ben je weleens aangesproken op je titel?
Tijdens een van de classes of andere leergangen word
ik wel eens aangesproken door andere cursisten die
belangstelling hebben voor de titel en willen weten
hoe het allemaal precies werkt.
Hoe is het contact met andere SMP’ers? Delen jullie
opgedane kennis en ervaringen? Op LinkedIn komen
we elkaar regelmatig tegen. Ook kom je elkaar
natuurlijk tegen bij de classes en hebben we contact.
Het is echter niet zo dat we onderling veel contact
hebben als gevolg van de SMP-titel.
Welke marketingthema’s hebben momenteel je
aandacht of zou je meer over willen weten?
Momenteel speelt pricing en de opbouw van de
productportfolio een belangrijke rol binnen
Philadelphia. Dat heeft in het bijzonder te maken
met de decentralisatie van een deel van de zorg. Een
ander thema is bijvoorbeeld hoe we de reis die de
klant aflegt, voordat hij onze dienst afneemt, in
kaart kunnen brengen.
Lever je een gerichte bijdrage ter bevordering van
het marketingvak? Zo ja, welke?
Vooral door actief te zijn binnen het Netwerk
Marketeers in de Zorg ben ik gericht bezig om het
marketingvak verder uit te dragen binnen de zorg.
Ook het spreken op events of seminars is een mooie
manier om het marketingvak een groter podium te
geven. En, per 1 oktober jl. ben ik toegetreden tot
het bestuur van NIMA Marketing in de Zorg.