Bijlage J: Raad van Bestuur

Bijlage J: Raad van Bestuur
Samenstelling van de Raad van Bestuur van Scholengroep (6) Rivierenland vanaf 01/04/2014:
Algemeen Directeur: Van Gasse Luc
Voorzitter: Roels Jo
1. Rechtstreeks verkozen leden ( in alfabetische volgorde)
Naam
De Bruyn
Decamp
De Smedt
Lefeber
Lippens
Roels
2.
Voornaam
Dirk
Jean-Pierre
Ella
Dirk
Lucie
Jo
Gecoöpteerde leden ( in alfabetische volgorde)
Naam
Franssens
Van de Vondel
Vermeiren
Voornaam
Florent
Patrick
Daniel
3. Leden met raadgevende stem ( in alfabetische volgorde)
Naam
Van de Venne
4.
Voornaam
Inge
Permanente deskundigen scholengroep ( in alfabetische volgorde)
Naam
Romswinkel
Van Epperzeel
Van Poyer
Windey
Voornaam
Conny
Vera
Tania
Jean-Pierre
Schoolreglement Basisonderwijs: Bijlage J
Scholengroep Rivierenland
RVB 2014 06 10
Schooljaar 2014-2015
Pagina 1