Todaysmeet - Snoek2014 - Centrum voor Nascholing

Todaysmeet - Snoek2014

inspirerende mensen is de smeerolie voor lerende gemeenschappen by Stef

To do: organiseren van lesson study. Met als eerste stap in elk geval ruimte
aan creëren om bij elkaar te kijken en zo van elkaar te leren by Joyce

Kan een individueel georganiseerde ontwikkeling een collectieve opbrengst
hebben? by Ralf

hiërarchie in functie is niet gelijk aan hiërarchie in kennis/vaardigheid binnen
het onderwijs. by Stef

Leren van elkaar wordt door docenten volgens OESO onderzoek effectieve
manier van leren gezien. Waarom doen ze dat dan niet? by Erik&wilco

Hoe betrek ik de teamleden meer bij het proces van hun leren. Hoe een
teamproces meer aan te passen op de eigen behoeftes by Joyce

Naast een arbeidsovereenkomst, zou een leerovereenkomt verplicht moeten
worden. by Stef

Hoe maak ik mijn teamleden mede-eigenaar? (Joyce) by Liduine en Ralf

Hoe verhoudt zich rebelsleren tov kwaliteitskader imspectie?
by leonard

Wat er in de klassen gebeurt is de spiegel van wat er in de school gebeurt.
Verandering in de een kan niet zonder verandering in de ander. by Erik&wilco

Hoe die collectieve verantwoordelijkheid in te richten? by Mia

Is er niet ook een relatie tussen zelfvetrouwen en de lef tot professionele
ontwikkeling by rein

Werken in 1 wereld, terwijl afzonderlijke werelden in stand worden gehouden
by Stef

Als de strucuur van het leren gebaseerd is op vergelijken van resultaten, is
dan bureaucratie niet onvermijdenlijk? by Joyce, Erik en Jelle

hoe voorkomen we dan frustratie omdat beloning en erkenning uit zal
blijven. by Hanneke

Wat zijn in de school de does and Do'nt voor boundary crossing? by Thea

Soms kiezen collega's voor scholing die niet direct ingezet zal woden in de
organisatie - ze kiezen gewoon een interessante opleiding. by Hanneke

Is een CoP organiseerbaar in een grootschalige Roc by achter de horizon

Buiten de lijntjes kleuren, maar wel binnen het tekenblad? by Liduine en Ralf

Hoe word je als schoolleider boundary crosser? by BertenRuud

Hoe breng je de dialoog op gang in een afrekencultuur ? by Ellaria

Hoe actueel is "van der Grift" ....wordt het niet beter met
professionalisering/nieuwe lichting docenten (bijv. zijn steeds reflectiever)
by BertenRuud

Welkom bij het CNA Alumni Symposium 2014! by CNA Alumni Symposium