Antwoordformulier - Academie Verloskunde

Aanmeldingsformulier locatie Amsterdam
Naam
Adres
Postcode en plaats
Mobile telefoonnummer
E mailadres
Deelname Buiten binnendagen
Graag een kruisje zetten bij die buiten binnendagen waaraan je wilt deelnemen.
datum
9- 3-2012
8-6-2012
10-2-2012
13-4-2012
11-5-2012
6-7-2012
27-1-2012
24-2-2012
16-3-2012
27-4-2012
25-5-2012
jaar
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
onderwerp
wil deelnemen
Opmerking
Pathologie kraambed moeder
Pathologie kraambed kind
Negatieve discongruentie SGA
Borstvoeding anticonceptie
Gynaecologie
Psychiatrie
Fetal assessment CTG, MBO, STAN
Fertiliteit
Calamiteiten in de verloskunde
Nataal assessment
0 Ik wil graag deelnemen aan de assessments als nataal assessor en ben akkoord met de
voorwaarden
Selectie
0 Ik wil graag deelnemen aan de selectie als assessor en ben akkoord met de voorwaarden
Opmerking:
Dit formulier kun je mailen aan: joyce.kors @ inholland.nl of opsturen naar:
AVAG t.a.v. Joyce Kors
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam