PTA wiskunde BBL en KBL (voor de BK-klassen

PTA wiskunde BBL en KBL (voor de BK-klassen) - Statenkwartier Kijkduin - cohort 14-15-16
Wiskunde
Dit PTA is bestemd voor de gecombineerde basis/kader-klassen op Kijkduin en Statenkwartier. In deze klassen volgen de leerlingen in het derde leerjaar zowel het PTA basis als
het PTA kader. De leerlingen ontvangen dus een basiscijfer en en kadercijfer. In het vierde leerjaar volgen de leerlingen ofwel het PTA basis ofwel het PTA kader.
Schooljaar 2014 - 2015 ( leerjaar 3 ) Basis en Kaderberoeps
Periode Toets Omschrijving
1 SE 1
De volgende onderdelen worden getoetst:
Algebraïsche verbanden
Meetkunde
Informatieverwerking, statistiek
Geïntegreerde wiskundige activiteiten
PCScode
PCS
301B
en
301K
Examen- Toetseenheid vorm
Tijdsduur
Schriftelijk 90 min
WI/K/4
WI/K/6
WI/K/7
WI/K/8
HerWeging Leerweg Methodewijzer
kansen
BB KB Moderne wiskunde 9e editie deel 3 kader
ja
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pagina 1 van 3
*
*
*
*
*
*
Hoofdstuk 1: Plaats en afstand.
Aan de orde komen:
* aanzichten
* koershoeken en afstanden
* koershoeken uitzetten
* plaatsbepaling
* bepaal de plaats
* drie coördinaten
*
*
*
*
*
*
Hoofdstuk 2:Formules en grafieken.
Aan de orde komen:
* grafieken en formules
* links van de verticale as
* lineair of niet
* kwadratisch formules
* wortel formules
* omgekeerd evenredig
*
*
*
*
*
*
*
*
Hoofdstuk 3:Statistiek.
Aan de orde komen:
* diagrammen tekenen en aflezen:
- lijndiagram
- stapeldiagrammen
* klassen
* cirkeldiagram tekenen
* spreiding
* mediaan
2,0
PTA wiskunde BBL en KBL (voor de BK-klassen) - Statenkwartier Kijkduin - cohort 14-15-16
Periode Toets Omschrijving
2 SE 2
De volgende onderdelen worden getoetst:
Algebraïsche verbanden
Rekenen, meten en schatten
Meetkunde
Geïntegreerde wiskundige activiteiten
PCScode
PCS
302B
en
302K
Examen- ToetsTijdseenheid vorm
duur
Schriftelijk 90 min
WI/K/4
WI/K/5
WI/K/6
WI/K/8
HerWeging Leerweg
kansen
BB KB
ja
2,0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Periode Toets Omschrijving
3 SE 3
De volgende onderdelen worden getoetst:
Algebraïsche verbanden
Meetkunde
Geïntegreerde wiskundige activiteiten
PCScode
PCS
303B
en
303K
Examen- ToetsTijdseenheid vorm
duur
Schriftelijk 90 min
*
*
*
HerWeging Leerweg
kansen
BB KB
ja
2,0
WI/K/4
WI/K/6
WI/K/8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pagina 2 van 3
*
*
*
*
Methodewijzer
Moderne wiskunde 9e editie deel 3 kader
Hoofdstuk 4: Rekenen met formules.
Aan de orde komen:
* formules en grafiek
* formules maken
* formules korter schrijven
* som-en verschilgrafiek
* formules met haakjes
* haakjes weg werken
Hoofdstuk 5: Kijken en redeneren.
Aan de orde komen:
* schaduwen
* zonlicht
* vergrotingen
* rekenen met de factor
Hoofdstuk 6: Werken met aantallen.
Aan de orde komen:
* machten
* wetenschappelijke notatie van grote en
kleine getallen
* procenten en decimale getallen
* meer dan honderd procent
* rente op rente
Methodewijzer
Moderne wiskunde 9e editie deel 3 kader
Hoofdstuk 7:Vergelijkingen oplossen
Aan de orde komen:
* vergelijkingen oplossen
* de balans
* het omslagpunt
* groter en kleiner
* kwadratische vergelijkingen
* inklemmen
Hoofdstuk 8: Goniometrie.
Aan de orde komen:
* hoog en laag
* tangens
* tangens en hoeken
* tangens en lengte
Hoofdstuk 9:Meten en redeneren
Aan de orde komen:
* gelijke hoeken
* driehoeken
* vierhoeken
* hoeken berekenen
PTA wiskunde BBL en KBL (voor de BK-klassen) - Statenkwartier Kijkduin - cohort 14-15-16
Periode Toets Omschrijving
4 SE 4
De volgende onderdelen worden getoetst:
Algebraïsche verbanden
Meetkunde
Informatieverwerking, statistiek
Geïntegreerde wiskundige activiteiten
Periode Toets Omschrijving
3 en/of 4 SE 5
SE 5 bestaat uit het maken van een werkstuk.
Onderwerp te kiezen, uit statistiek en/of meetkunde, in overleg met
docent
Periode Toets Omschrijving
4 SE 6
Het SE 6 cijfer bestaat uit:
Gemiddeld repetitie cijfer.
Van de elf te maken repetities in de derde klas wordt het laagste
cijfer geschrapt en van de overgebleven tien cijfers wordt het
gemiddelde berekend op één decimaal nauwkeurig.
PCScode
PCS
304B
en
304K
Examen- Toetseenheid vorm
Tijdsduur
Schriftelijk 90 min
WI/K/4
WI/K/6
WI/K/7
WI/K/8
HerWeging Leerweg
kansen
BB KB
Methodewijzer
Moderne wiskunde 9e editie deel 3 kader
ja, maar
in het
vierde
leerjaar
*
*
*
*
Hoofstuk 11: Oppervlakte en inhoud.
Aan de orde komen:
* uitslagen en oppervlakte
* oppervlakte cilinder
* inhoud en inhoudsmaten
* piramide en kegel
*
*
*
*
Hoofdstuk 12: Grafieken.
Aan de orde komen:
* allerlei grafieken
* somgrafieken
* verschil grafieken
* periodieke grafieken
2,0
*
*
PCScode
PCS
305B
en
305K
Examen- Toetseenheid vorm
Tijdsduur
HerWeging Leerweg
kansen
BB KB
neen
1,0
*
*
PCScode
PCS
330B
en
330K
Examen- Toetseenheid vorm
Tijdsduur
HerWeging Leerweg
kansen
BB KB
neen
2,0
*
*
Schooljaar 2015 - 2016 ( leerjaar 4 ) ofwel Basis ofwel Kaderberoeps
In het vierde leerjaar volgen de leerlingen ofwel het PTA voor de basisberoepsgerichte leerweg ofwel het PTA voor de kaderberoepsgerichte !!!
Pagina 3 van 3
Methodewijzer
Moderne wiskunde 9e editie deel 3 kader
Van hoofdstuk 1 tot en met 9 en
hoofdstuk 11 en 12 wordt per hoofdstuk
één repetitie gemaakt.