Kamagra ^ Uk Drug Test Kamagra, Kamagra Sivuvaikutukset

VERDIEPINGSCURSUS
FRANCISCAANSE
SPIRITUALITEIT
Datum en tijd
Zaterdag 30 augustus, 27 september,
18 oktober, 29 november en 20 december
Van 12.30 uur (inloop) tot 17.00 uur
(NB 30 augustus tot 17.15 uur)
Locatie
Franciscushuis,
Van der Does de Willeboissingel 11,
5211 CA Den Bosch
Inschrijving
Aanmelding geschiedt per blok van
5 zaterdagmiddagen (dus níet per
zaterdagmiddag),
bij de Franciscaanse Beweging:
073-6131340 of
[email protected]
Kosten en deelname
De prijs voor het vierde blok bedraagt € 100,(voor leden € 75,-). Na ontvangst van dit bedrag
op rekeningnummer NL95 TRIO 019.83.68.275
t.n.v. de Franciscaanse Beweging (onder
vermelding van Verdiepingscursus IV) wordt
de inschrijving voor het vierde blok schriftelijk
bevestigd.
Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station Den Bosch is het 5
minuten lopen. Bij het verlaten van het station
loopt u rechtdoor, voorbij de draak op de
rotonde, richting centrum tot aan de brug. Voor
de brug rechtsaf slaan. Het Franciscushuis ligt
voor de kloosterkerk van de kapucijnen.
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl
BIJ DE
FRANCISCAANSE
BEWEGING
facebook.com/vredeenallegoeds
twitter @vredenallegoeds
De Franciscaanse Beweging
(FB) staat voor ontmoeting,
verbondenheid, verdieping
en bezinning. In Nederland
telt de FB twaalfhonderd
leden, mensen die zich laten
inspireren door het evangelisch
levensmodel van Franciscus en
Clara van Assisi. Zij streven een
eenvoudige levenswijze na, dicht
bij andere mensen en andere
schepselen, met respect voor de
ander en respect voor natuur en
milieu. Kernwaarden van de
FB zijn: eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend. Kijk
voor meer informatie op
www.franciscaansebeweging.nl
Foto: Carcerci
BLOK IV:
FRANCISCUS EN CLARA:
STENEN GETUIGEN
AUGUSTUS –
DECEMBER 2014
VERDIEPINGSCURSUS
FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT
FRANCISCUS EN CLARA: STENEN
GETUIGEN TWEEDE SEMESTER 2014
BLOK IV:
FRANCISCUS EN CLARA:
STENEN GETUIGEN
AUGUSTUS DECEMBER 2014
Cursus
Opzet en inhoud
De Franciscaanse Beweging
biedt haar leden en iedereen die
geïnteresseerd is in het spirituele
erfgoed van Franciscus en Clara
een verdiepende cursus aan. De
cursus is breed opgezet en bedoeld
voor wie belangstelling heeft voor
de franciscaanse spiritualiteit: nietleden en leden, iedereen binnen de
Franciscaanse Beweging die mee
wil werken aan de overdracht van
de franciscaanse spiritualiteit en
iedereen die deel uitmaakt van of
betrokken is bij een franciscaanse
groepering, gemeenschap, orde of
congregatie. Doel is om mensen
de gelegenheid te bieden hun
kennis van franciscaanse bronnen
en geschriften te verdiepen en te
vergroten.
De gehele cursus duurt
tweeëneenhalf jaar (januari
2013 - juni 2015) en bestaat uit vijf
blokken van vijf zaterdagmiddagen
per semester. Deze blokken zijn
afzonderlijk te volgen.
In het eerste blok, begin 2013,
stonden spiritualiteit en geschiedenis
centraal; het tweede, in het najaar
van 2013, was gewijd aan de
geschriften van Franciscus en Clara.
In het eerste blok van 2014 kwamen
behalve een aantal geschriften ook
vroeg-franciscaanse bronnen aan de
orde; het tweede blok is nu gewijd
aan andere getuigenissen over
Franciscus en Clara dan papieren
getuigenissen: stenen getuigen. Het
eerste semester van 2015, het vijfde
en laatste blok, staat in het teken
van franciscaanse spiritualiteit in
kunst en cultuur.
30 AUGUSTUS
29 NOVEMBER
GERARD PIETER FREEMAN VBF
BR. ANDRÉ JANSEN OFM
Clara (vervolg) San Damiano
Regel kluizenarijen grensgebied Umbrië
HANS SEVENHOVEN
IDS JORNA
27 SEPTEMBER
20 DECEMBER
Franciscus en Clara (jeugd) Assisi en omgeving
Franciscus en de Kerk Rome en Assisi
GERARD PIETER FREEMAN VBF
Begin minderbroedersorde Rivo Torto en Portiuncula 1
HUBERT BISSCHOPS OFS
Regel minderbroeders en
Tau-teken - Fonte Colombo
Franciscus’
Christusvormigheid La Verna
HANS SEVENHOVEN
Franciscus’ levenseinde Portiuncula 2
BR. ANDRÉ JANSEN OFM
18 OKTOBER
Franciscus: kluis en/of preek? Carceri en Bevagna
MARJAN BOURITIUS
Franciscus’ geschriften
over Christus - Greccio
HUBERT BISSCHOPS OFS