R-Vent Flex, luchtverdeelsystemen

Persbericht
11 september 2014
Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: [email protected]
Web: www.franciscaansebeweging.nl
Bezinningsmiddag over Franciscus en Clara van Assisi in Deventer
De Franciscaanse Beweging organiseert op zaterdag 11 oktober (12.30-16.30 uur) in
Deventer een bezinningsmiddag franciscaanse spiritualiteit over ‘Franciscus en
Clara van Assisi – Spirituele gidsen voor onze tijd’. Locatie is de Broederenkerk
(Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer). Er zijn korte lezingen en workshops te
volgen.
De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de wijze van leven van Franciscus
en Clara, meer dan acht eeuwen geleden. Hun levens vormen het begin van een
voortgaande beweging van mensen die hun idealen en levenswijze hebben overgenomen.
De reacties van Franciscus en Clara op de ontwikkelingen en omwentelingen in de
maatschappij van hun tijd, hebben ook ons veel te zeggen. Op velerlei manieren raakt hun
boodschap aan ons leven en onze tijd.
Inleiders zijn Hubert Bisschops ofs (verbonden aan de Franciscaanse Beweging) en zr.
Ria van Dinther osc, claris. De workshops worden verzorgd door Hubert Bisschops ofs, zr.
Ria van Dinther osc en Peter Vermaat (dichter-verteller en hoofdredacteur van het
tijdschrift Franciscaans Leven van de Franciscaanse Beweging).
Kosten: €7,50, ter plekke te voldoen
Tijd: 12.30-16.30 uur (inloop vanaf 12.00 uur)
Aanmelding via e-mail: [email protected] of telefoon: 073-6131340
De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In
Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het
evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na,
dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu.
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
voor meer informatie: via Mieke Dorssers, e-mail: [email protected] of tel. 06-50628449