artikel - Limburgs Museum

42
BUITENLAND
25 OKTOBER 2014 ELSEVIER
BUITENLAND
ELSEVIER 25 OKTOBER 2014
43
Grof
geschut
1914-1918 / Anti-Duitse cartoonist Louis Raemaekers verwierf
grote internationale faam.
Robbert de Witt
e kunt Louis Raemaekers (1869-1956)
een onheilsprofeet noemen die in eigen land niet werd geëerd. In het buitenland daarentegen steeg zijn roem
tijdens de Eerste Wereldoorlog tot grote
hoogte. Raemaekers, geboren in Roermond,
en aanvankelijk werkzaam in zijn vaders
drukkerij, legt zich vanaf 1887 volledig toe
op zijn teken- en schilderwerk. In 1892 verschijnt voor het eerst werk onder zijn naam
in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift
Na de Duitse inval in België in 1914,
neemt Raemaekers een in neutraal Nederland buitengewoon standpunt in: hij kiest
openlijk partij voor de geallieerden. In De
Telegraaf wordt het zijn missie om de Duitse
wreedheden onder de aandacht te brengen
en bepleit hij inmenging van Nederland in
de oorlog. Het maakt hem weinig geliefd bij
de autoriteiten die liever geen al te felle betrokkenheid bij een van de oorlogvoerende
partijen zien.
In november 1914 verschijnt bij uitgeverij Elsevier een eerste bundel oorlogstekeningen. Gedurende de oorlog zouden zeven
uitgaves vol virulent anti-Duitse tekeningen bij Elsevier worden gepubliceerd, onder de titel Het Toppunt der Beschaving
Raemaekers expliciete, vaak schokkende
tekeningen blijken wel zeer welkom in de
landen die oorlog voeren tegen Duitsland –
vooral omdat ze daar uitstekend passen in
de anti-Duitsland-propaganda. De Nederlandse cartoonist publiceert met succes in
onder meer België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Tot in Amerika worden tentoonstellingen van zijn werk georganiseerd. President Woodrow Wilson stuurt hem een
dankbriefje. Raemaekers wordt met egards
ontvangen door de Franse president Raymond Poincaré, en ontmoet de Britse koning George V en de Amerikaanse oud-president Theodore Roosevelt.
Op deze pagina’s een selectie uit Het Toppunt der Beschaving, met enkele van de
destijds zo geroemde prenten van een Nederlander die met potlood en penseel de
E
geallieerde rangen versterkte.
J
’Wij moeten een hóógeren hoop maken
om Verdun te kunnen zien, vader!’
Omslag van de bundel Het Toppunt der Beschaving uit 1914
Het prikkeldraad.Tekening uit 1915
Uit De Telegraaf, 8 oktober 1914: Kreuzland, Kreuzland über Alles, ‘Waar zou vader liggen?’
ELSEVIER
SPECIALE EDITIE:
ONZE EERSTE
WERELDOORLOG
‘Uncle Sam: kort en goed... is ‘t nou uit, ja of
neen?’ Spotprent naar aanleiding van Amerikaanse slachtoffers door Duitse duikboten
Tubantia: Nederlands
passagiersschip werd
in 1916 getorpedeerd
door Duitse U-Boot
Hoe ook neutraal Nederland diep werd
geraakt door de Eerste Wereldoorlog, leest
u in de rijk geïllustreerde Speciale Editie
Onze Eerste Wereldoorlog. Deze uitgave
telt 100 pagina’s en kost € 8,95. Bestel op
www.elsevier.nl/eerstewereldoorlog of
bel 0314-358350.
Het geknevelde België. ‘O! We
zullen best vrienden worden!’
Foto’s Stichting Louis Raemaekers
BOEK EN EXPOSITIE
Op 31 oktober wordt in Huis Doorn
het boek Louis Raemaekers, met
pen en potlood als wapen gepresenteerd, een uitgave van Stichting
Louis Raemaekers. Vanaf 29 november
wordt er een overzichtstentoonstelling
gehouden van het werk van Louis Raemaekers in het Limburgs Museum in Venlo.