De eeuw van Piet de Jong 162

Nummer 51 (20 december 2014), pagina 8. © Elsevier
De eeuw van Piet de Jong 162
Hij werd geboren in de Eerste Wereldoorlog en wordt in april honderd jaar. Hoe
zag de oud-premier het land veranderen?