oktober 2014

Geachte collega,
Het Informatorium wordt maandelijks geactualiseerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum
op de KNMP Kennisbank van oktober 2014. De inhoud van de uitgave van 1 oktober is op 19
september afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de laatste uitgave op de KNMP
Kennisbank van 1 september 2014.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 2 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
 Obinutuzumab, een monoklonaal antilichaam uit de groep van de Oncolytica dat wordt
toegepast bij chronische lymfatische leukemie in combinatie met chloorambucil.
 Peginterferon beta 1a, een immunomodulans dat wordt toegepast bij ‘relapsing-remitting’
multipele sclerose.
Er zijn 2 stoffen komen te vervallen, namelijk pentoxyverine en wilde tijm.
Inhoudelijke wijzigingen
De inhoud van het Informatorium is gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde of nieuwe SmPC’s,
gewijzigde behandelrichtlijnen, commentaar van deskundigen, gewijzigde en nieuwe kinderdoseringen
in het kinderformularium van het NKFK, wijzigingen in de G-Standaard, nieuwe literatuur en
opmerkingen uit de praktijk.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
ferumoxytol en basiliximab. Deze waarschuwingen zijn verwerkt.
Herziening van hoofdstukken
 De groep Malariamiddelen is geheel herzien. De inleidende tekst is herschreven en de
stofmonografieën zijn grondig herzien. Bij de herziening van het hoofdstuk is onder andere
informatie verwerkt uit het Malariaprofylaxebulletin van het LCR, de LCI-richtlijn Malaria en uit
de adviezen/richtlijnen van de WHO en de SWAB.

De groep Hoestmiddelen is geheel herzien. De subgroepen Emollientia en Expectorantia zijn
opgeheven en de bijbehorende stoffen zijn verplaatst naar een nieuwe subgroep Overige
hoestmiddelen. Van de Hoestprikkeldempende stoffen is pentoxyverine vervallen en
codeïne verplaatst naar de Opioïden. Van de oude groep Emollientia is wilde tijm vervallen en
saccharose verplaatst naar de Zoetstoffen. Van de oude groep Expectorantia is
ammoniumchloride verplaatst naar de Aanzurende middelen. Zoethout stond in de
Kruidenmiddelen en is verplaatst naar de Overige hoestmiddelen.
Bij de herziening zijn de volgende behandelrichtlijnen verwerkt: de NHG-Standaarden Acuut
hoesten, Astma bij kinderen, Astma bij volwassenen en COPD, en de CBO-richtlijnen COPD
en Cystische fibrose.
Wijzigingen naar aanleiding van de G-Standaard
 Bij 6 stoffen is de informatie in de rubriek Farmacogenetica aangepast, namelijk bij
acenocoumarol, aripiprazol, clozapine, fenprocoumon, flucloxacilline en irinotecan.
 Bij de groep Calciumantagonisten is de informatie in de rubriek Zwangerschap, borstvoeding
en kinderwens bijgesteld wat betreft de inleidende tekst en de stoffen.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk
van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail
[email protected]
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum