Korte lerarenhandleiding bij On Stage

Korte lerarenhandleiding
bij On Stage
On Stage is een theatermodule voor tweetalig onderwijs, waarmee leerlingen een theatervoorstelling
opzetten van concept tot opvoering. Deze oorspronkelijk Nederlandstalige uitgave is aangepast, aangevuld
met Engelstalig bronmateriaal* en vertaald voor de onderbouw van het tto.
In On Stage worden telkens vier fases doorlopen: oriëntatie, planning, uitvoering en evaluatie. Het boek
is daarom opgedeeld in deze vier titels. Het meest omvangrijke deel van het boek (uitvoering) vormt het daad­
werkelijke project en bestaat uit 15 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint ook met oriëntatie, het activeren
van voorkennis, en het inplannen van het werk. Daarna volgen de uitvoerende taken. Elk hoofdstuk wordt
afgesloten met een korte evaluatie.
De oorspronkelijke uitgave legt sterk de nadruk op competentiegericht leren; ook in de hertaling is het
mogelijk om met competenties te werken. Aan het begin van elk hoofdstuk kunnen de leerlingen een schema
invullen met de competenties die ze graag (verder) willen ontwikkelen. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt
vervolgens geëvalueerd in hoeverre dat is gelukt. Ook aan het eind van het project is ruim gelegenheid voor
evaluatie, zowel met betrekking tot opgedane competenties als tot mogelijke loopbaanperspectieven.
De schema’s met competenties en vaardigheden kunnen desgewenst ook overgeslagen worden.
In On Stage werken leerlingen met een projectmap, waarin ze hun werkschema’s, ideeën en resultaten opslaan.
Daarnaast zijn er regelmatig opdrachten waarvoor internet nodig is; daarom is het aan te raden dat leerlingen
ook een mapje met favorieten/bookmarks bijhouden. In de introductie krijgen de leerlingen hierover een korte
uitleg.
On Stage maakt gebruik van acht pictogrammen die in één oogopslag duidelijk maken of individueel of
samen­gewerkt moet worden, of feedback van de docent gewenst is, of gebruik moet worden gemaakt van het
internet of andere bronnen, en of de projectmap moet worden geraadpleegd.
Enkele opdrachten zijn gemarkeerd als extra of verdiepingsopdracht. Deze opdrachten kunnen naar eigen
invulling van de docent worden overgeslagen. Voor de overige opdrachten is dat ook mogelijk, maar soms
lastiger op te vangen omdat er vaak wezenlijke stappen van het project in worden genomen. Wel is het eventueel
mogelijk om bepaalde opdrachten niet door alle leerlingen te laten doen, maar de taken te verdelen, bijvoorbeeld
door een groepje aan te stellen als licht- en geluidsteam, een groepje als marketingteam, et cetera.
*Van de authentieke bronnen is de website van Stagework wellicht de belangrijkste en meest bruikbare. Verschillende
opdrachten maken gebruik van filmpjes en teksten op Stagework, maar de site is ook buiten het project om, en zeker
ook voor de bovenbouw, een echte aanrader vanwege de rijkdom aan toegankelijke en aantrekkelijke materialen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de reeks filmpjes met Sir Ian McKellen op http://www.stagework.org.uk/mckellen .