IM-Update april 2014

Geachte collega,
Het Informatorium wordt maandelijks geactualiseerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Informatorium Medicamentorum
op de KNMP Kennisbank van april 2014. De inhoud van de uitgave van 1 april is op 14 maart
afgerond. Het betreft wijzigingen ten opzichte van de laatste uitgave op de KNMP Kennisbank van
maart 2014.
Het Informatorium op smartphone (IM Mobiel) is eveneens geactualiseerd.
Nieuwe stoffen
Sinds de vorige uitgave zijn 6 nieuwe stofmonografieën opgenomen.
 Glucarpidase, een recombinante vorm van het enzym carboxypeptidase G2 dat wordt
toegepast bij methotrexaatintoxicatie;
 Macitentan, een endotheline-antagonist die wordt toegepast bij pulmonale arteriële
hypertensie;
 Melissa, een bestanddeel van een traditioneel kruidengeneesmiddel bij nervositeit, spanning
en slaapstoornissen (Neuraphyt®);
 Olodaterol, een langwerkend β2-sympathicomimeticum dat wordt toegepast voor
onderhoudsbehandeling van COPD;
 Passiebloem, een bestanddeel van een traditioneel kruidengeneesmiddel bij nervositeit,
spanning en slaapstoornissen (Neuraphyt®);
 Sofosbuvir, een antiviraal middel dat wordt toegepast bij chronische hepatitis C in combinatie
met ribavirine al dan niet met peginterferon alfa.
Kaliumsulfaat is opnieuw opgenomen omdat het wordt toegepast voor lediging van de darm in
combinatie met magnesiumsulfaat en natriumsulfaat (Eziclen®).
Er zijn 3 stoffen komen te vervallen, namelijk bismutsubgallaat, dexibuprofen en drotrecogine alfa.
Inhoudelijke wijzigingen
De inhoud van het Informatorium is gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde of nieuwe SmPC’s,
gewijzigde behandelrichtlijnen, commentaar van deskundigen, gewijzigde en nieuwe kinderdoseringen
in het kinderformularium van het NKFK, wijzigingen in de G-Standaard, nieuwe literatuur en
opmerkingen uit de praktijk.
CBG-nieuwsberichten
Kortgeleden zijn CBG-nieuwsberichten uitgekomen met waarschuwingen voor het gebruik van
Olimel®, strontiumranelaat en domperidon. Deze waarschuwingen zijn in deze uitgave verwerkt.
Gewijzigde behandelrichtlijnen
De herziene NHG-Standaard Astma bij kinderen en de herziene NHG-Standaard Perifeer arterieel
vaatlijden zijn verwerkt in het Informatorium.
Herziening van hoofdstukken
Het hoofdstuk Androgenen is geheel herzien. In de inleidende tekst is meer informatie opgenomen
over een aantal aandoeningen waarbij androgenen worden gebruikt. Dit zijn primair en secundair
hypogonadisme bij volwassenen, vertraagde puberteit, constitutionele lange gestalte of
groeivertraging en hypospadie. Verder zijn de stofteksten androstanolon, nandrolon, oxandrolon,
prasteron en testosteron geheel herzien.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk
van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 373 73 77 (van 10.30 tot 17.00 uur) of e-mail
[email protected]
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum