Bestuurslid commerciële zaken

1.8
Functieomschrijving bestuurslid Commerciële Zaken
Doel
Het bestuurslid neemt deel aan het besturen van asv Dronten, draagt verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van een klantgericht beleid en voorziet in de daarvoor benodigde
randvoorwaarden.
Plaats in de vereniging
Maakt deel uit van het dagelijkse bestuur.
Functie-inhoud















Verantwoordelijk voor het algemeen sponsorbeleid
algemene PR van de vereniging
genereren van sponsorgelden
activiteitencommissie
aanvragen van activiteiten
bezetting kantinepersoneel i.o.m. coördinator kantinediensten
opstellen commercieplan.(meerjarenplan)
onderhoud sponsorcontacten.
organiseren verlotingen/ grote club actie/ lotto/ bingo/ klaverjassen.
geeft leiding aan activiteitencommissie
controle op naleving procedures betreffende activiteiten
Communiceert met andere commissies binnen de club ten aanzien van organisatie
van activiteiten.
maakt een jaarverslag van gehouden activiteiten en financiële resultaten voor de
penningmeester
inkopen van diverse benodigdheden voor genoemde activiteiten.
organiseren van diverse feestavonden.
Tijdsbesteding




Afhankelijk van competitie planning en eigen invulling.
Formeel 1 x jaarvergadering.
Informele contacten enkele uren per maand.
(Hoeveel uren per week/maand/jaar)
Geboden wordt



Het vrijwilligersbeleid is van toepassing.
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie.
?????
Kwalificaties



Flexibele instelling en stressbestendig.
Gezonde dosis humor.
?????
Gewenst


Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.
?????