BAF L Club 17 februari 2014

Belgian Air Force
Ladies Club
17 februari 2014
Beste vriendin
U zult zich waarschijnlijk het bezoek herinneren aan de tentoonstelling "I
Medici, een Renaissance in papier" van Isabelle de Borchgrave (februari
2010). een kunstenares die schitterende kostuums en decors maakt in
papier. Aangezien het interessant is te zien hoe zij tot zulke resultaten komt,
hebben wij een bezoek gepland aan haar atelier. De afspraak is op
Dinsdag 18 maart 2014
Samenkomst : Om 13u45 aan de Vleurgatse steenweg 73-75 te Elsene
(1030
Brussel)
Prijs
15 euro per persoon. Minimale deelname: 15, maximale
deelname : 30. Niet-leden zijn eveneens welkom aan dezelfde
voorwaarden. Bedrag te storten op rekeningBE46 2100 5251
4236
van de Belgian Air Force Ladies Club, uiterlijk 10 maart 2014
Vervoer
Bus 38, vertrek Brouckère - Centraal station - Koningsplein,
richting Helden, halte Biarritz
Met de wagen : parking aan nabijgelegen Flageyplein
Inschrijving
Uiterlijk 10 maart 2014, telefonisch 016/656032 GSM 0479/
994989, e-mail : [email protected]
Uw tijdige betaling geldt eveneens als inschrijving
Mededeling Lt Gen Debêche overleed op 1 november 2013, ons trouw lid
José
Van Diest op 9 december 2013. Wij hebben telkens ons
medeleven
betuigd aan de familie
Vooruitblik
April 2014 : geen aktiviteit wegens paasverlof
13 mei 2014 : jaarlijkse lunch in de club Prins Albert
8 juni 2014 : bezoek aan Namen
Op 27 maart organiseert de New Club een uitstap naar het
Louvre
Museum te Lens. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar
voor onze
leden. Laat ons weten indien jullie geïnteresseerd
zijn, dan zal
nadere informatie (vertrek, prijs, maaltijd, enz)
verstrekt worden.
In de hoop u talrijk te ontmoeten ontvang intussen onze vriendelijke groeten
Namens het Comité
Hilde Floré-Dujardin