S c h e l l e B B C : N O T O N L Y F O R T H E G A M E

Schelle BBC:
NOT ONLY FOR THE GAME
Schelle BBC wil een echte ‘club’ zijn waarin, naast de
sportopleiding en sportbeleving, tevens aandacht besteed
wordt aan de sociale samenhang.
Een club waarin iedereen zich kan thuis voelen en fun
hebben en de kans krijgt actief te zijn zowel op als naast
het veld.
Wat mag je van de club verwachten?
De club geeft je alle sportieve kansen en modaliteiten om je
te ontwikkelen tot een heuse basketballer in een familiale
sfeer en met een gamma aan randactiviteiten.
Wat verwacht de club van jou?
Je werkt mee aan een positieve club- en teamsfeer.
Je houdt je aan de afgesproken regels.
Met familie en vrienden neem je deel aan de clubactiviteiten
of kom je gewoon iets drinken in het clublokaal.
Je steekt een handje toe waar je kan.
Met de ploegverantwoordelijke bouwen je ouders mee aan
de ploegspirit en zetten ze zich in voor verplichte nummers
zoals wassen van de kledij, tapbeurten, wedstrijdtafel, … .
Lid zijn van Schelle BBC is méér dan lid zijn van een
sportvereniging: het is een sociaal gebeuren waar we
allen achter staan, enthousiast en constructief op en
naast het veld.