ORANJEVERENIGING HEI

ORANJEVERENIGING HEI- EN BOEICOP
(opgericht 21 oktober 1938)
Secretariaat:
Hei- en Boeicopseweg 68
4126 RK Hei- en Boeicop
tel. 06-53756569
Hei- en Boeicop, januari 2014
Uitnodiging aan de leden voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari 2014
in Internos te Hei- en Boeicop
Aanvang: 20.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Notulen van Algemene Ledenvergadering 13 februari 2013
3. Jaarverslag 2013
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Financieel verslag 2013 (met toelichting van penningmeester)
6. Verkiezing kascommissielid
7. Voordracht nieuw bestuurslid
Graag stellen wij Stephan Kooyman voor als nieuw algemeen bestuurslid.
Er is nog plek voor één mannelijk algemeen bestuurslid. Aanmeldingen zijn welkom bij Freda Kenkhuis.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Gezellig samenzijn
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!