Consumenten en hun bescherming (groep 5) De bescherming van

Consumenten en hun bescherming (groep 5)
De bescherming van consumenten
In de hoedanigheid van consument sluit (vrijwel) iedereen talrijke overeenkomsten. Denk
hierbij aan het boeken van een reis, de aanschaf van studieboeken, het online kopen van
sneakers, het afsluiten van een abonnement bij de sportschool of het kopen van een woning.
Tijdens of na het sluiten van deze overeenkomsten kunnen er conflicten ontstaan tussen de
consument en de wederpartij. In relatie tot een professionele wederpartij wordt de consument
gezien als de zwakkere partij die bescherming behoeft. Waar bestaat die bescherming uit?
Welke invloed heeft Europa op ons consumentenrecht? Consumentenzaken worden veelal
privaatrechtelijk geregeld, maar het toezicht (maar ook deels de handhaving) is overgelaten
aan een publieke toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt. Hoe wordt er
gehandhaafd? Wat zijn de bevoegdheden van deze toezichthouder? In dit practicum komen
verschillende rechtsgebieden samen: vermogensrecht, Europees privaatrecht, toezichtrecht,
(en een vleugje proces- en bestuursrecht).
Werkgroeptijden (onder voorbehoud):
Maandag 15.00-16.45 uur (week 36 t/m 44)
Donderdag 15.00-16.45 uur (week 36 en 38 t/m 44)
Donderdag 16.00-17.45 uur (week 37)