Meer informatie.

Kaart-Emelie Jegerings.indd 1
09/05/14 16:40
INSPIRATIE UIT DE NIEUWE WILDERNIS
DIERPORTRETTEN VAN EMELIE JEGERINGS
ONTWIKKELING
Emelie Jegerings (1964) is geboren in Deurne en startte haar creatieve carrière
in het modevak. Na een opleiding aan de Vrije Academie in haar geboorteplaats
ontwikkelde ze zich vervolgens als autodidact in de decoratieschilderkunst.
Ze raakte gefascineerd in de vergankelijkheid: doorleefde muren met barsten,
scheuren en verloren patina’s. Het grondig bestuderen van de frescotechniek
was een volgende stap. Haar verdere ontplooiing tot beeldend kunstenaar is
opmerkelijk, want een overgang van decoratieschilder naar kunstschilder was
weliswaar in de periode rond 1900 een logische volgorde, tegenwoordig is dit
een zeldzaamheid. Deze ontwikkeling is bepalend geweest voor haar huidige
werk.
Na het afronden van de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (B), legde Jegerings zich volledig toe op het schilderen van met name het menselijk
lichaam. Emotie is daarbij haar leidraad, als een verbindende schakel in ons
mens-zijn. Passie en gedrevenheid voeren haar tot datgene wat ze als schilder
op het doek vertaald wil zien. Haar portretten en mensfiguren verbeeldt ze in
levendige en contrasterende kleuren en in een omgeving die vibreert van dynamiek en beweeglijkheid.
EIGEN SIGNATUUR
Haar specifieke talent in het weergeven van vergankelijkheid, de technieken die
ze als decoratieschilder vaak toepaste, is in haar huidige werk op een andere
manier gebruikt. Een fijne crackelee typeert haar werk en dramatiseert als zodanig de thema’s in haar werk. De grillige lijntjes die goud- en zilverpigmenten
blootleggen doorkruisen haar afbeeldingen. Door te werken in transparante laagjes krijgen haar kleuren letterlijk diepgang. De intensiteit waarnaar Jegerings op
zoek is, vertaalt ze zo letterlijk in een verscheurdheid. De crackelee techniek is
een interessante tegenstelling tot de beweeglijkheid van haar penseel en het felle
kleurgebruik die ze evenzeer bezweert.
EMS FILMS – DE NIEUWE WILDERNIS
De meest succesvolle en gevierde natuurfilm ooit, De Nieuwe Wildernis, was voor
Jegerings aanleiding om haar focus te verleggen van mens naar dier. Aan deze
film ontleende ze nieuwe inspiratie. De schoonheid, euforie en kwetsbaarheid van
dieren in onze Nederlandse natuur waren een grote uitdaging. En Jegerings heeft
deze in een nieuwe serie schilderijen op ongekende wijze weten te verbeelden.
In haar eigen specifieke schilderstijl maakte zij op basis van beelden ‘stills’ uit de
film een 15 tal oer-Hollandse doeken over de dieren in de Oostvaardersplassen.
WWW.EMELIEJEGERINGS.NL - WWW.DENIEUWEWILDERNIS.NL
Kaart-Emelie Jegerings.indd 2
09/05/14 16:40