ad NJactie BELUX NL.indd

EXCLUSIEF
AANBOD
€ 1999
BODEM WINX X5 FIX
(160/180 x 200 cm)
ATURAL MATRAS
MA
LATEX NATURAL
MONO
Acti
tie
e va
van
n 24
24/1
4/1
/10
0 to
tott en
met 05/12//20
2 14
Vraag naa
Vraag
naarr de
de voor
voorwaa
waarde
rden
n bij
bij uw
dee
elne
nemen
me de Lat
Lattofl
toflex
ex ve
verde
rdeler
ler..
www.lattoflex.be
ad NJactie BELUX NL.indd 1
30/09/14 13:10