ONS ENGAGEMENT VOOR

ONS ENGAGEMENT VOOR
BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
1STEKLAS
EERSTEKLAS ZORG
VOOR IEDERS PORTEMONNEE
We investeren 800 miljoen
extra in solidaire zorg
Hiermee betalen we extra zorg terug
via de verplichte ziekteverzekering:
•  Brillen
•  Hoorapparaten
•  Tandzorg
•  Geestelijke gezondheidszorg
ZIEKTEVERZEKERING
VERSTERKEN
De prijs van zorg mag niet
afhangen van uw kamerkeuze
We schaffen ereloonsupplementen af. Hierdoor
wordt de hospitalisatieverzekering overbodig.
• Uw dokter kan niet meer verdienen door uw
kamerkeuze.
• Een betere kamer betaalt u via de ‘hotel’-functie
aan het ziekenhuis.
Private verzekeringen zijn inefficiënt:
Van elke euro gaat slechts 71 cent naar zorg, in
de verplichte verzekering Is dat 95 cent
20% tot 40% van de Vlamingen
heeft geen verzekeringen
ZIEKENHUIS
FINANCIERING
Uw gezondheid mag niet
afhangen van villageneeskunde
We gaan de evolutie naar villa-geneeskunde tegen.
Commerciële centra trekken enkel winstgevende
activiteiten naar zich toe en nemen geen
verantwoordelijkheden op in acute zorg.
Dit schaadt onze ziekenhuizen.
• Ziekenhuizen garanderen 24/7 zorg.
• Daarom hebben ze nood aan een
gezonde mix van activiteiten.
GEEN
COMMERCIALISERING
1VOUD
EENVOUDIG EN EFFICIËNT,
VOOR DE BESTE KWALITEIT
Geen overbodige en dure
onderzoeken
We stappen af van prestatiegeneeskunde. Een vast
bedrag voor zorg (forfait):
• In de eerste lijn (bv. bij de huisdokter).
• Bij chronische zorg.
Financiering van ziekenhuizen op basis van
de noden van de patiënt:
• Forfaits naar gelang het type aandoening en de
zorgzwaarte van de patiënt.
• Ziekenhuizen belonen voor kwaliteit.
Onnodige onderzoeken, ligdagen en
heropnames mogen niet opbrengen.
België is kampioen in medische beeldvorming
ZIEKENHUIS
FINANCIERING
De beste zorg in het juiste
ziekenhuis
Niet elk ziekenhuis moet elke behandeling
aanbieden.
We specialiseren ziekenhuizen:
• Voor een ernstig gezondheidsprobleem wordt u
beter behandeld in een gespecialiseerd
ziekenhuis.
• Zo krijgt u zorg van topkwaliteit.
België is de middenmotor in
gezondheidsuitkomsten
België telt dubbel zo veel ziekenhuisbedden als
Denemarken
ZIEKENHUIZEN
HERVORMEN
U krijgt een elektronisch
medisch dossier
We gaan voor automatische informatie-uitwisseling:
• Beveiligt en centraliseert al uw
gezondheidsgegevens.
• Is snel toegankelijk voor zorgverstrekkers.
• Voorkomt dubbele onderzoeken.
E-HEALTH
IEDER1
IEDEREEN MOET OP TIJD
KUNNEN REKENEN OP ZORG
Uw huisarts is uw eerste
aanspreekpunt
We gaan voor een laagdrempelige eerste lijn. We
stellen de huisdokter centraal. Hij is uw eerste
aanspreekpunt en zorggids.
We versterken laagdrempelige initiatieven
zoals lokale wijkgezondheidscentra:
• Bieden laagdrempelige zorg
• Bereiken kwetsbare groepen
Bijna 1 op de 7 mensen stellen zorg uit om
financiële redenen
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
U weet vooraf wat u betaalt
Niemand mag voor financiële verrassingen komen te
staan.
• Iedereen moet terechtkunnen bij een arts
die zich aan de tarieven houdt.
• We ontmoedigen deconventionering.
• We maken tarieven beter zichtbaar.
We betalen tot 60 miljoen euro te veel bij
artsen die zich niet aan de tarieven houden
SUPPLEMENTEN
U betaalt zes euro
bij de huisarts
Bij de dokter hoeft u niet langer het volledige
bedrag te betalen, maar enkel het remgeld
Vandaag betaalt u bij de huisarts 24,48 euro,
en krijgt u 18,48 euro terug betaald. Dat is voor
veel mensen een hoge drempel.
In de toekomst betaalt u:
• 6 euro.
• 4 euro wanneer u een GMD heeft.
• 1 euro bij verhoogde tegemoetkoming.
Rol mutualiteiten blijft cruciaal: controle,
fraudebestrijding, begeleiding, preventie
DERDEBETALER
ONS GEZONDHEIDSPLAN
1. We betalen brillen,
hoorapparaten en tandzorg terug
2. De beste zorg
in het juiste ziekenhuis
3. U betaalt 6 euro bij de dokter