Op elk gewenst moment controleren op juistheid

Notiz
Op elk gewenst moment controleren op
juistheid, volledigheid en tijdigheid
Patiënten en zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van zorg.
Zij verwachten dat ziekenhuizen met zo min mogelijk geld en tijd kwalitatief goede zorg
leveren. Daarnaast is de wet- en regelgeving rond het registreren van zorg erg complex
en voortdurend onderhevig aan veranderingen. Voor alle medewerkers van een ziekenhuis
is rechtmatig en doelmatig werken dus een vereiste. Notiz helpt u hierbij.
Wilt u…
• op elk gewenst moment controles uitvoeren op de registratie, facturatie, kwaliteit,
planning en proces?
• controleren op het naleven van protocollen?
• dankzij de controles snel inspelen op veranderingen in de wet- en regelgeving?
• overzichtelijke werklijsten en dashboards met resultaten?
• zelf eenvoudig regels toevoegen die voor uw ziekenhuis belangrijk zijn?
• betere stuurinformatie op elk niveau in uw organisatie?
Dat kan met Notiz. Notiz voert controles uit ten aanzien van de rechtmatigheid van de
registratie en declaratie. Daarnaast monitort de tool doelmatigheid en kwaliteit door slimme
bedrijfsregels toe te passen op uw bronsystemen, zoals uw ZIS en aanverwante systemen.
Afdelingen, secretariaten en vakgroepen kunnen direct met de resultaten aan de slag.
Notiz resulteert in overzichtelijke werklijsten en dashboards met resultaten.
De afdeling kan direct met de melding aan de slag.
Gebruikersraad
We vinden het belangrijk dat Notiz voldoet aan de verwachtingen en behoeften van de gebruikers.
Ziekenhuizen kunnen daarom zelf regels toevoegen. In de gebruikersraad bespreken verschillende
ziekenhuizen de ontwikkelingen ten aanzien van de regels met elkaar en delen zo kennis en
ervaring die voor ieder ziekenhuis van belang is.
Wilt u meer weten over Notiz?
Performation Healthcare Intelligence B.V.
T +31 30 233 38 72
[email protected]
www.performation.nl