Monument voor grondleggers katholieke onderwijs

Woensdag 30 april 2014
62e jaargang nummer 18 | Een uitgave van A en C Media B.V.
&MLF[POEBHPQFO
WBOUPUVVS
.JMMJPO#FMMT
%F[F1FUVOJBIFFGUQSBDIUJHF
HFLMFVSEFCMPFNFUKFT
FOCMPFJUEFIFMF
[PNFSQTU
53679413
Aanbieding geldig van 30 april t/m 11 mei 2014 of zolang de voorraad strekt.
Monument voor grondleggers
katholieke onderwijs
7FMEIPWFO4POEFSWJDLXXXDPQQFMNBOTOM
Adverteren in dit weekblad?
53351063
[email protected]
of bel 0497 - 361361
ondermode nachtmode badmode
voor haar en hem
Kerkstraat 12 Hapert 0497-381128
www.carmenlingerie.nl
52864766
Een lijvig boekwerk, het resultaat van jarenlang onderzoek.
CASTEREN - De in Casteren woonachtige Ton Kox promoveert op 20 mei aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
op zijn studie getiteld ‘Kweekplaats van Katholieke Deugd’.
Dat proefschrift, een lijvig boekwerk van 400 pagina’s, beschrijft de onderwijsstrategie van de Congregatie van de
Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916. Deze fratergemeenschap legde mede de basis voor het katholieke onderwijs in Brabant en dus ook voor de Kempen. Zij waren in het
begin onder andere actief in Reusel. Nagenoeg alle katholieke leerlingen hebben van de fraters onderwijs genoten via
hun schoolboeken, die in het katholieke onderwijs het
meest gangbaar waren. De studie van Ton Kox geeft het dagelijkse leven weer op de scholen en internaten van de congregatie.
Informatie
van de
gemeente
Bladel
Zie pag. 20, 21,
22 en 23
53349918
door Hanneke Pulles
Kox is van oorsprong Neerlandicus en sloot midden
2011 een loopbaan van 42
jaar in het onderwijs af. Van
huis uit katholiek opgevoed
én oprecht onderwijsman,
bracht hem ertoe deze
twee zaken te combineren
in zijn studie. Ton Kox:
‘Aangezien de kerk de laat-
ste jaren nogal negatief in
het nieuws is gekomen
vanwege de vele misbruikschandalen, is het grote
werk van deze fraters onderbelicht, beter gezegd
nooit wetenschappelijk belicht gebleven. Vandaar ook
dit papieren monument.’
Archiefwerk
aanvankelijk weinig opleiding en de congregatie was
geheel afhankelijk van kerkelijke giften. Er kwam een
eigen Katholieke Kweekschool. Heel bekend is het
Internaat
Ruwenberg in
Sint-Michielsgestel,
welk
gebouw nu nog steeds bestaat als conferentiecentrum. Daar huisde de vooropleiding voor het seminarie.
Het werkte dus aan twee
kanten: er kwamen dus
priesters, maar degenen die
geen priester werden, werden maatschappelijk goed
opgeleide, gegoede burgers. Ruwenberg werd beschouwd als dé tegenhanger van de HBS.
’Toen ik nog werkte, ging ik
iedere vrijdag naar het archief van de Fraters van Tilburg. Ik bracht daar hele
dagen door. Toen ik in
2011 met prepensioen
ging, kreeg ik meer tijd en
ben ik begonnen met schrijven. Daar ben ik ruim twee
jaar lang mee bezig geweest, gesteund door de
professoren Bijsterveld en Monseigneur Zwijsen
Nissen.’ De oorsprong van
de congregatie ligt in Til- Voor 1850 was Zwijsen
burg. De fraters hadden pastoor van parochie ’t Hei-
ke in Tilburg. Hij werd in
1853 bisschop van Den
Bosch en aartsbisschop van
Nederland. Hij was de
stichter en grote stimulator
van de congregatie. Het
onderwijs van de congregatie kende een sterke groei.
In 1940 bezat de congregatie zelfs 132 scholen met in
totaal 26.000 leerlingen!
Onder leiding van de
Bergeykenaar Philippus Jansen, leider van het Internaat
Ruwenberg en Xaverius
Dijkhoff van de kweekschool ging men zelf katholieke schoolboeken schrijven en drukken.
Ton Kox hierover: ‘In mijn
proefschrift heb ik uitgebreid deze schoolboeken
beschreven. Zo wordt er
een atlas in afgedrukt met
bijvoorbeeld alle bedevaartplaatsen van Nederland en
een kaart met de vuurtorens aan de kust: het licht
van God. Rond 1900 verandert heel veel.
Pater Drabbe wordt overste
van de congregatie in Til-
burg en installeert een
schoolraad. Er komen nieuwe methodes; nog wel
overgoten met een katholiek sausje, maar veel opener.
Zes pijlers
Ton Kox besluit: ‘Ik heb in
totaal zes pijlers van de
congregatie van de Fraters
van Tilburg onderzocht: de
organisatie; de architectuur;
de pedagogiek/didaktiek;
de schoolboeken; de buitenschoolse activiteiten en
de invloedrijke fraters. Door
mijn
promotieonderzoek
heb ik wel bevestigd gekregen, dat het katholicisme
zich steeds in een golfbeweging bevindt. Voor 1870
was de pionierstijd; na
1870 werd er geprofessionaliseerd en na 1900 worstelde men met de moderne tijd.
De vraag “Wat doen we
met de moderne wereld?”
zal altijd wel door de kerk
gesteld blijven worden!’
pagina 2
nummer 18 - 30 april 2014
53659592
KEMPENAER
53494351
Sigarenmaker 10d
5521 DJ Eersel (NL)
Tel.: 0497-51 33 69
Fax: 0497-53 43 65
www.adkokxwitgoed.nl
52178194
www.vromanskeukens.nl
Reparatie en verkoop van was- en koelapparatuur
Al ruim 100 jaar is Installatiebedrijf
Schoormans BV een begrip in Noord-Brabant
als het gaat om werktuigbouwkundige
installatiewerkzaamheden.
Onze 40 werknemers zijn werkzaam in diverse
sectoren zoals projectmatige woningbouw,
utiliteit, appartementenbouw en renovatie.
Wij zijn actief op het gebied van loodgieterswerk, CV-installaties, warmtepompen, koelen ventilatietechniek.
Ervaren
werkvoorbereider/
tekenaar
Uw werkzaamheden bestaan uit het:
• Inplannen van de werkzaamheden in overleg met de
projectleider.
• Structureren van de materiaaltoevoer voor de lopende
projecten.
• Telefonisch contact onderhouden met opdrachtgevers en
monteurs op de bouw.
• Uitwerken en voorbereiden van projecten in woningbouw
en utiliteit.
Wij zoeken iemand met:
53685008
53684500
Installatiebedrijf Schoormans BV
T.a.v. Karel Schoormans
’t Bogtje 12
5095 CD Hooge Mierde
T: 013-5091268
E: [email protected]
• Minimaal 5 jaar praktijkervaring in een soortgelijke functie
binnen de installatiebranche.
• Het vermogen om met meerdere taken tegelijk bezig te
zijn en die het werken in een hectische omgeving het
hoofd kan bieden.
• Een flexibele instelling.
• Eigen initiatief.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Ervaring in het werken met computers.
• Ervaring in CAD tekenen.
OPENBARE VERKOOP VRIJSTAANDE BEDRIJFSHAL + WONING
TE EERSEL
(executieveiling)
op maandag 19 mei 2014 bij inzet en op maandag 26 mei 2014 bij afslag, telkens om 20.00 uur in Café “De Mert”,
Markt 12 te Eersel (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
t.o.v. één der notarissen van Voskuijlen & Koekkoek,
notarissen te Bladel, van:
de bedrijfshal met woonhuis, plaatselijk bekend te Eersel,
Lange Voren 22, met erf, industrieterrein en verdere
aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Eersel in sectie H
nummers 454 en 677, tezamen groot 20,99 aren.
Onderhandse biedingen:
tot 5 mei 2014 kan onderhands schriftelijk een bod worden
uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Veilingvoorwaarden:
van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden voor
Executieveilingen 2006 en de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
welke ter inzage liggen bij de veilingnotaris.
Betaling:
betaling van de kosten der veiling en de overdrachtsbelasting dient te geschieden uiterlijk 6 dagen na de gunning;
betaling van de koopsom uiterlijk 6 weken na de gunning.
Gegoedheid, legitimatie, risico-overgang:
bieders dienen bij de openbare verkoop te overleggen een verklaring van hun bank waaruit hun financiële gegoedheid
blijkt, alsmede een geldig legitimatiebewijs. Het risico van het verkochte gaat direct na de gunning over op koper(s).
Inlichtingen:
van Voskuijlen & Koekkoek notarissen Bladel
telefoon: 0497-383030 - www.veilingnotaris.nl
53682749
53668659
Uw schriftelijke reactie voorzien van
CV kunt u sturen naar:
KEMPENAER
pagina 3
nummer 18 - 30 april 2014
Kempenvliegers organiseren
www.vromanskeukens.nl
twintigste Vliegerfestival Bergeijk De klompen van Klaas
53494357
Toen ik ze ergens midden jaren zestig van de vorige eeuw
voor het eerst zag, wist ik….. die ga ik van mijn hele leven
nooit meer vergeten. De klompen van Klaas Bording. Als
het me zo af en toe even wat tegenzit, hoef ik maar aan de
klompen van Klaas te denken en mijn leven ziet er opeens
weer prima uit.
Tijdens de strenge winter van 1849 zit vader Klaas met zijn
twee zoons Jacob en Klaas jr. te botkloppen (een soort van
ijsvissen) op de Zuiderzee. Op een gegeven moment blijkt
het ijs waar de drie op zitten door de wind en de dooi te
zijn losgeraakt van de oever en drijven ze stuurloos rond. En
dan begint een tocht vol ontberingen. Ze blijven in leven
door het eten van rauwe vis en het drinken van regenwater.
Door de stroming en de wind leggen ze heel wat kilometers
af op het water. Drie keer zijn ze dicht bij het vaste land,
onder meer bij Enkhuizen en Stavoren. Maar hun wanhopig
geroep wordt niet gehoord. Omdat ze geen van drieën
kunnen zwemmen, durven ze niet in het water te springen,
niet wetend dat het op sommige plaatsen nog geen meter
diep is. Na twee weken worden de drie opgepikt door vissers uit Vollenhove. Alleen Jacob weet de barre tocht te
overleven. Vader Bording en zoon Klaas overlijden aan de
gruwelijke ontberingen. In een van de vissershuisjes in het
Zuiderzeemuseum zijn de klompen van vader Klaas Bording
te zien. Als een tastbaar overblijfsel van onverzettelijke
overlevingsdrang. Afgelopen vrijdag was ik na jaren weer
eens in genoemd museum en ze stonden er nog altijd, de
klompen van Klaas. De een gaat naar Lourdes, de ander
vindt vertroosting in een goed boek of drank. Ik doe als ik
in de buurt ben graag even het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen aan om even stil te staan bij Klaas en zijn klompen
en mijn eigen zegeningen te tellen.
De meest kleurrijke creaties hangen komend weekend weer in de lucht boven de weilanden aan de Hoekerbeemden in
Bergeijk.
53357410
BERTGEIJK - De weilanden aan de Hoekerbeemden in Bergeijk zijn komend weekeinde weer het decor van het jaarlijkse vliegerfestival, een evenement dat ooit van start ging met
een overzichtstentoonstelling van de vele vliegers die De
Kempenvliegers in hun bezit hadden. Ook kon men in een
klein weilandje zelf wat vliegers uitproberen. Al snel groeide
het vliegerfestival uit tot een jaarlijks terugkerend evenement.
Een uitgave van Kempen Pers,
Postbus 3, 5527 ZG Hapert, tel. 0497-361361
Onderdeel van A&C Media b.v. • www.aencmedia.nl
Eindredacteur: Lowie Seuntjens, tel. 0497-361398.
Inzenden tekst: tot maandag 8.00 uur uitsluitend per e-mail.
Hapert, Hoogeloon, Casteren, Bladel, Netersel:
Kopij naar: [email protected]
Interviews: Bregje van de Weijer, e-mail: [email protected]
Hanneke Pulles, tel 06-11851492, e-mail: [email protected]
Reusel, Hulsel, De Mierden: Kopij naar: [email protected]
Interviews: Marco Wouters, tel. 06-11307579, e-mail: [email protected]
Bergeijk, Luyksgestel, Weebosch, Westerhoven, Riethoven:
Kopij naar: [email protected]
Interviews: Jan van den Dungen, tel. 0497-542093, e-mail: [email protected]
Eersel, Duizel, Steensel, Vessem, Knegsel, Wintelre:
Kopij naar: [email protected]
Interviews: Ton van de Vorst, e-mail: [email protected]
Digitaal beeldmateriaal: Digitaal beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden
aangeleverd. Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf dient bij
levering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim komen kosten voor rekening van de
aanbieder.
Inzenden advertenties:
tot dinsdag 12.00 uur,
Kempen Pers BV
Industrieweg 23 - 5527 AJ Hapert
Postbus 3 - 5527 ZG Hapert
Telefoon 0497-361361 - Telefax 0497-361301
[email protected]
Onze E-paper en onze tarievenkaart
Bezorgklachten?
Bel naar 0475-319045
Kempen Pers uitgaven:
De Schakel
Veldhovens Weekblad
Oirschots Weekjournaal
De Leije
Nieuwsklok
Kempener Koerier
De Kempenaer
De Hilverbode
Parel van Brabant
Totale oplage
8.100
25.500
13.500
7.700
14.700
32.000
30.400
13.500
10.600
156.000
Vrijdagmiddag 2 mei worden
de overnachtende vliegeraars
al welkom geheten op de
vliegerweilanden. Zij zullen
het hele weekend aanwezig
zijn. Ook dit jaar komen er
weer vliegeraars uit Nederland, België, Duitsland en
Zweden.
Naast de standaard modellen, groot en klein, zijn er
ook weer de grote draaitollen, rotors en de opblaasbare
stripfiguren. Vooral deze grote exemplaren zullen op zaterdag te zien zijn. Overdag
zullen ook diverse vliegeraars
demonstraties verzorgen in
het trickvliegeren. Ook bestaat er voor de kinderen de
mogelijkheid om hun eigen
knuffelbeest met een parachute uit een vlieger te drop-
Lowie Seuntjens
Voor meer columns kun je terecht op:
pen. Hebben de kinderen de http://lseuntjens.wordpress.com
smaak echt te pakken dan
bestaat de mogelijkheid om
zelf een eenvoudige, maar altijd vliegerend, vliegertje te
bouwen.
Bladel - Stichting Het Kom- van 9.30 tot 11.00 uur. MenOok dit jaar worden in Berg- pas, een vrijwilligersorganisa- sen kunnen binnenlopen of
eijk weer wedstrijden meetel- tie die actief is in de gemeen- een afspraak maken met Het
lend voor het Nederlandse ten Bergeijk, Eersel, Bladel en Kompas.
kampioenschap trickvliegeren Reusel-De Mierden start met De spreekuren vinden plaats
gehouden. Het trickvliegeren een inloopspreekuur voor in nauwe samenwerking met
bestaat uit het, met een be- mensen die hun baan zijn de Bus (Brabantse uitkeringsstuurbare vlieger, vliegeren verloren en even niet meer gerechtigden samen) in Tilvan verplichten figuren op weten hoe het verder moet. burg (www.debus.nl).
bijbehorende muziek.
Dit omdat zij door alle nieu- Stichting het Kompas is geZaterdagavond gaan de ver- we wet- en regelgeving door vestigd aan de Torendreef 20
lichte vliegers weer de lucht de bomen het bos niet meer in Bladel.
in vanaf het moment dat het zien. Het spreekuur vindt Meer info: tel. 0497-385069,
donker begint te worden.
plaats op donderdagochtend e-mail: www.kompasbladel.nl
Zowel zaterdag 3 als zondag
4 mei is men vanaf 10.00 uur
welkom en de entree en het Doel is geld inzamelen voor Ugandees weeshuis
parkeren zijn gratis.
Inloopspreekuur Het Kompas
Zondag sfeermarkt in
tweedehands winkeltje Bergeijk
BERGEIJK - Helma Maandonks en haar partner Peer houden
zondag 4 mei een sfeermarkt in en om hun tweedehands
winkeltje in onder meer huishoudelijke artikelen, decoratie,
speelgoed, kleding en boeken aan de Ekkerstraat 9 in Bergeijk. Iedereen is welkom 13.30 tot 17.30 uur. Ook op maandagen is het winkeltje open van 13.00 tot 16.00 uur. Men
kan ook op afspraak of zomaar op de gok komen op andere dagen. Ook het terras is zondag open en bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie, thee, fris, bier of wijn. Er
wordt voor gezellige muziek en lekkere hapjes gezorgd. Het
winkeltje ligt direct achter de houten Standerdmolen in
Bergeijk.
en een plan maakt waarmee
zij nog meer kan betekenen
voor de kinderen. Helma en
Peer zijn in september gestart
met Twinkeltje waar zij met
de verkoop van tweedehands
spullen geld inzamelen voor
de reis In de eerste week van
januari in 2009 werd het
weeshuis geopend om een
thuis te kunnen bieden aan
De bedoeling is dat ze mee vijftien van de meest kansargaat helpen in de verzorging me Ugandese weeskinderen.
Helma gaat volgend jaar voor
drie maanden naar Uganda
en is druk bezig om geld in te
zamelen voor het weeshuis
waar ze drie maanden gaat
werken in de Day-care. Het is
een tehuis voor kinderen met
een verstandelijke beperking
en getraumatiseerde kinderen.
De nationale Schoen6daagse gaat van start!
28 april t/m 4 mei 2014
Bekijk snel de actievoorwaarden van de shops
op www.schoen6daagse.nl
NU ONLINE
GRATIS G
VERZENDIN
www.schoen6daagse.nl
53677152
Style & Quality
Brommobielen
vanaf 16 jaar met AM rijbewijs
Dué by Ligier
DuéFirst
Uw vrijheid zonder
autorijbewijs
Service,
vakmanschap,
kwaliteit!
Mari van Kasteren,
techniek
& verkoop
Dué v.a. € 8.990,- • Ligier IXO v.a. € 10.690,- • JS 50 v.a. € 12.490,JS RC Coupe v.a. € 13.690,-
Bezoek onze showroom aan de Pisanostraat 49, Eindhoven
53506984
Actieprijs
€ 8.499,-
53658355
WWW.VMCPLAZA.NL TEL 040 255 85 40
Wij zijn op zoek naar enthousiaste huishoudelijke
hulpen in de regio Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden
Je verricht huishoudelijk werk bij cliënten thuis. De cliënten
waar je werkt, kunnen om allerlei redenen beperkt zijn in het
zelf uitvoeren van huishoudelijk werk. Er zijn veel redenen
te bedenken waarom thuiszorg gewenst is. Dat maakt het
werk ook zo leuk en afwisselend. Ben je al werkzaam in
de thuiszorg en zoek je een nieuwe uitdaging? Dan ben
Regiokantoor
je van harte welkom! En je klanten mag je gewoon
Eindhoven
meenemen! Voor meer informatie kun je bellen met
T: 088-750 82 70
E: [email protected] 088-750 82 70. Je sollicitatie kun je mailen
I: www.actiefzorg.nl naar: [email protected]
HULP IN DE HUISHOUDING | VERZORGING | VERPLEGING | BEGELEIDING | ADVIES
53670455
Actief Zorg...
is op zoek naar jou!
KEMPENAER
pagina 5
nummer 18 - 30 april 2014
RSZK zoekt vrijwilligers
Koningsdag Knegsel
Bladel - RSZK in Bladel is op
zoek naar vrijwilligers voor de
activiteit sjoelen. De taken
omvatten o.a. het klaarzetten
van de materialen en tafels,
cliënten halen en brengen,
koffie/thee schenken en
geïnteresseerd zijn in het
spelletje.
De activiteit vindt plaats op
maandag van 9.30 tot 11.45
uur.
Speeltuin de Hofstad in Bladel is op zoek naar een toezichthouder. Nu de speeltuin
weer geopend is voor de
kinderen is men op zoek naar
mensen die de kinderen in de
gaten willen houden.
De speeltuin is open van
maandag tot en met vrijdag
van 18.00 tot 20.00 uur en
op woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. Voor
Voor meer info telefoon meer info telefoon 04970497-584222 of mail naar 387992 of mail naar
[email protected]
[email protected]
Woningmarkt in beweging
Meer dan één zwaluw
Programma Beeld en Tuin Duizel
DUIZEL - In de periode van 18 mei tot en met 6 juli uitgezonderd 25 mei is Beeld en Tuin aan de Sint Janstraat 68 in
Duizel iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 29 juni (Hemelvaart) is men ook open. Verder
dagelijks op afspraak tot en met 12 oktober. Toegang tuin
€ 5,-.
Zondag 18 mei zal reeds
voor het vijfde jaar een editie
plaatsvinden van Proeftuin:
een minifestival met theater,
dans en muziek in Beeld en
Tuin Duizel. Deze jubileumeditie staat in het teken van
picknick. Vind de zangeres
met haar glanzend rode
vleugel, laat je rondrijden in
een kruiwagen of geniet van
een dichterlijk gerecht in het
Poëzie-Restaurant. Zie hoe
de beelden van Marja van
Riel tot leven komen in de
verschillende performances,
en hoe danseressen een duet
aangaan met de bomen in de
tuin.
Proeftuin wordt al vijf jaar
georganiseerd door de zussen Loes en Silvie Buenen, de
een danseres, de ander illustrator en vegaballenbakker.
Proeftuin vindt plaats op
zondag 18 mei van 13.00 tot
17.00 uur en de entree is €
7,- voor volwassenen en €
3,50 voor kinderen t/m 12
jaar.
www.beeldentuinduizel.nl en
www.proeftuinduizel.nl
Zondag 25 mei toegang vanaf 12.30 uur alleen voor
deelnemers
Zintuigendag.
Toegang € 12,50. Op vier
plekken in de tuin ervaart
men iets bijzonders. Bij slecht
weer binnen of in tenten. Alle worden geprikkeld. Voor
deze middag is het aantal
toegangskaarten
beperkt.
Daarom alleen voorverkoop
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Fotoclub Kemfodia bestaat
vijftig jaar en verzorgt van 21
juni tot en met 6 juli een fo-
totentoonstelling. Toegang €
5,-. Zie openingstijden Beeld
& Tuin Duizel Gratis toegankelijk voor clubleden van de
fotobond met geldig pasje:
zaterdagen 21 en 28 juni,
zondagen 22 en 29 juni.
Vormvrij Keramiek. Op de
zaterdagen 31 mei en 7 juni
en de zondagen 1 en 8 juni
van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegang € 5,-. Yao van den
Heerik en Marlieke Wijnakker experimenteren op locatie met een zelf ontwikkelde
3d kleiprinter. Ze onderzoeken de mogelijkheden en
grenzen van deze printer in
toegepast en vrij werk.
www.vormvrij.nl
Koor The Key verzorgt zondag 6 juli een optreden. Aanvang 15.00 uur. Toegang €
5,-.
Al vijfentwintig jaar is popkoor The Key uit Schijndel
een begrip. Het repertoire
bevat behalve nummers van
bekende popartiesten ook
songs uit diverse films.
Expositie in Achelse Kluis
We profiteren dit jaar al
vroeg van een mooi voorjaar. Soms denk je dan: het
kan nog een keer flink gaan
vriezen. Maar afgezien van
een enkele frissere dag zet
de lente gelukkig goed door
en komt langzamerhand de
zomerse periode in zicht.
Nee, u bent niet per ongeluk in het praatje van de
weerman terechtgekomen.
Dit gaat echt over de huizenmarkt, maar ik zie op dit
moment wel degelijk parallellen met het weerbeeld dat
wij ervaren. Onlangs mocht
ik de nieuwe raadsleden van
de gemeente Eindhoven bijpraten over de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. Gelukkig kon ik
daar toch een zonniger
plaatje neerzetten dan wanneer ik dit één of twee jaar
geleden had moeten doen.
Met 24.360 verkochte woningen in het eerste kwartaal van dit jaar werd een
stijging van bijna 42% geboekt vergeleken met het
eerste kwartaal van 2013.
Het was het beste eerste
kwartaal sinds jaren. Weliswaar een daling ten opzichte van het vierde kwartaal
van vorig jaar, maar het
vierde kwartaal is traditioneel vaak het beste van het
jaar. En in 2013 was dit vierde kwartaal al het beste
sinds in 2008 de crisis uitbrak. Er was ook sprake van
een kopersspurt om nog te
profiteren van voordelen die
Om in weertermen te blijven: één zwaluw maakt nog
geen zomer, maar we zien
er nu wel duidelijk meer
vliegen. Natuurlijk, we zijn
er nog niet, het zal gerust
nog wel eens bewolkt zijn,
regenen of wat frisser aanvoelen. De beperking van
de
hypotheekrenteaftrek
heeft geen positieve invloed
op de woningmarkt en de
verdere verlaging van de
grens voor de Nationale Hypotheek Garantie heeft ook
negatieve gevolgen. De
werkloosheid neemt nog
niet af en dat maakt mensen
meestal huiverig om te kopen. Maar al met al gaan
we een warmere en mooiere
tijd tegemoet, dat maken de
recente cijfers wel duidelijk.
Op een wat langere termijn
zou de terugloop van het
aantal woningen dat te
koop staat en de stagnatie
die nu is opgetreden in de
ontwikkeling van nieuwbouw wel eens voor een
heel ander soort turbulentie
op de markt kunnen zorgen.
Pieter van Santvoort
53684253
Knegsel - Op de eerste Koningsdag, afgelopen zaterdag 26 april, kleurden Knegselse kinderen de straten oranje. Heel
sfeervol verliep de dag met het hijsen van de vlag, fanfare De Heide Echo die door het dorp trok en voor de lagere school
het Wilhelmus ten gehore bracht. Daarna reden de kinderen op hun versierde fietsjes naar het Durpsplein waar Stichting
Jeugdbelangen een spelletjesdag had georganiseerd.
door de verscherpte hypotheekregels per 1 januari
niet meer te halen zouden
zijn. Dit zijn overigens landelijke cijfers, het beeld in
onze regio wijkt niet heel
erg van die grote lijn af.
Andere positieve indicatoren: de prijzen stijgen weer
licht, de verkooptijd neemt
een beetje af en ook het
verschil tussen de aanvankelijke vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs wordt
weer wat kleiner. Zeker zo
belangrijk is dat de kentering in het consumentenvertrouwen doorzet: niet dat
we al laaiend enthousiast
zijn, maar er is wel sprake
van een aanhoudende verbetering. De inflatie blijft
daarnaast laag, evenals de
hypotheekrente.
Twitter: @pmjvansantvoort
Achel - Van dinsdag 6 tot en met zondag 11 mei exposeren Anthony van Abeelen- Van
Sluijsveld (keramiek), Toos Meulenbroeks- Peeters (werk in klei) en Elly Ros- Kavelaars
(schilderijen) in de Achelse Kluis. Alle dagen is het werk te zien van 11.00 tot 17.00 uur met
uitzondering van zaterdag. Dan kan men terecht van 10.30 tot 16.30 uur.
Pieter van Santvoort is NVM Makelaar & Registertaxateur en
beschouwt elke twee weken de situatie op de woningmarkt in de
regio
Sniederslaan 49, 5531 EH Bladel
Openingstijden:
maandag 10.00-18.30 uur
dinsdag, woensdag en donderdag 9.00-18.30 uur
vrijdag 9.00-20.00 uur, zaterdag 8.00-17.00 uur
Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag 1 mei
t/m woensdag 7 mei
Elke dag 3 lekkerbek
of 3 kibbeling €10,-
NIEUW
PRIJSKNALLER
Pangasiusfilet 100 gram
€1,20
Makreelsalade 100 gram
Shoarmapakket
€1,95
Crocante 100 gram
Bij 150 gram beenham
100 gram beenhamsalade
Tel. 0497-360670
Tel. 0497-360640
3 Hele broden voor
(geldt voor alle broden tot 2,75)
4 worstenbroodjes voor
Appelflappen
Alle Limburgse vlaaien
6.50
500 gram vlees, 5 broodjes en saus
4 halen 3 betalen
€1,50
Kijk voor nog meer
aanbiedingen in onze
speciale
jubileumkrant!
Tel. 0497-381277
mosterdsaus
per stuk
SALADE VAN DE WEEK
Laureijs, keurslager
Bij varkenshaas medaillons
Huisgemaakte visburger
van 11,45 voor
€ 5,65
€ 5,00
4 + 1 gratis
€ 9,95
Tel. 0497-360630 - www.ruurhoeve.nl
Krieltjes nieuwe oogst
Heerlijk bij onze Brabantse asperges!
per kilo
gratis
1.60
Weekendaanbiedingen
Luxe aardbeienvlaai van 18.50
Trostomaten
voor
500 gram
gratis
Luxe kersenvlaai van 18,50 voor
Weekendtaartje 6 pers. van 14,50
Kippeling (kippedijtjes
pikant gekruid en gegrild) per bakje
voor
10 Witte puntbroodjes van 3,50
3.95
voor
€ 14,50
€ 14,50
€ 7,95
€ 2,50
Recht van onze Brabantse boer!
Paksoy
per stuk
Mango
per stuk
€ 1.49
€ 0.79
€ 0.79
€ 1.79
Nieuw in het assortiment
Tel. 0497-360630
Heerlijke ambachtelijke spekkoek
per stuk
53594255
OP VRIJDAG GRATIS SAUS
BIJ LEKKERBEK EN KIBBELING
€ 2.79
De eerste
6 maanden
45.-
68.-
/mnd*
Interactieve HD TV,
Internet, Bellen met o.a.:
ü 2 HD tv-ontvangers
ü Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium
AD-15084/04-14
kpn.com/glasvezel |
kpn winkel Valkenswaard | 0800 0115
‘Internet werd
ongelooflijk snel
en mijn tv-beeld
jaloersmakend mooi!’
“In eerste instantie hoefde glasvezel van mij niet zo.
Maar op een gegeven moment ben ik bij de kpn
winkel binnengestapt om me eens te laten bijpraten.
Ik vermoedde al dat een Alles-in-1 Pakket best
voordelig zou kunnen zijn.
En dat was ook zo. Nu hebben
we dus alles via KPN Glasvezel.
De monteur die ik bij het pakket
meebestelde, heeft 2 tv’s, een
computer en een telefoon voor
ons aangesloten. Ik heb goed
meegekeken. Daarna heb ik
zelf onze laptops en een tablet
ingesteld. Dat was eigenlijk
heel makkelijk. KPN Glasvezel is
echt supersnel. Het maakt niet
uit wat we aan het doen zijn.
Zelfs als ik grote fotoboeken
upload of een leuk filmpje op
Facebook wil zetten. Vroeger
kon ik in de tussentijd de hond
uitlaten, nu is het al verzonden
voordat ik bij de voordeur ben.
Echt super vind ik Interactieve
TV Online. Daarmee kijk ik zelfs
tv op mijn smartphone of tablet,
maar ik kan er ook opnamen
mee inplannen. Als een vriendin
in een restaurant opmerkt dat
er een goede film komt, kan ik
gewoon vanuit het restaurant
de opname inplannen en later
thuis bekijken.”
Maaike van der Knaap
53666122
Alles-in-1 Glasvezel
Standaard Boordevol
gratis extra’s
*Deze aanbieding geldt voor alle KPN Alles-in-1 Glasvezel pakketten i.c.m. een jaarcontract en is geldig t/m 30 april 2014.
Na 6 maanden betaalt u voor een KPN Alles-in-1 Glasvezel pakket: Instap € 58,- /mnd, Standaard € 68,- /mnd en Premium € 88,- /mnd.
Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel
Advertorial
KEMPENAER
pagina 1
nummer 18 - 30 april 2014
albert heijn bladel
Sniederslaan 53 • Bladel • Telefoon 0497-381338
Jokers plakken
kortingLipton
pakken
2e
Senseo koffiepads gratis
28 en 36 st.
Ice Tea
Douwe Egberts
7,58
Finish
vaatwasNu
tabletten
Alle Jupiler pils 25% korting
b.v. krat 24 fl.
2e13,99
Halve Nu
prijs
9,99
6,00
kilo
van € 8,00
voor € 5,00
6,50
Nu
5,00
Kijk voor meer aanbiedingen op www.ah.nl
2e
Alle Conimex
Halve prijs
Alle AH
Perla koffie
2e
Halve prijs
De aanbiedingen
zijn geldig
van 28
t/m 23
4 mei
De aanbiedingen
zijn geldig
vanapril
17 t/m
februari
Openingstijden Albert Heijn: maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
P
gratis
van 08.00-20.00 uur
van 08.00-21.00 uur
van 08.00-20.00 uur
van 12.00-18.00 uur
AH Bladel is elke zondag open van 12.00 tot 18.00 uur
albert heijn - brasserie ‘t Spoorke - Etos - Bruna - ING servicepunt - Postnl - Gall & Gall - Retourette
Zonnig Lentespektakel in Reusel
AHBladel.nl
53594235
AH Mager rundergehakt
AH
kipfilet
à 500
gram 2 stuks
Verbod onttrekken
van water
KEMPEN - Waterschap De Dommel heeft een verbod afgekondigd voor het onttrekken van water uit de beken de
Reusel ten zuiden van het Wilhelminakanaal en de Groote
en Kleine Beerze. Dit verbod geldt ook voor de kleinere beken, zoals de Raamsloop, en sloten die uitkomen in deze
beken. Boeren en tuinders gebruiken dit water voor het beregenen van hun gewassen. Nu zijn ze aangewezen op
grondwater. Maar voor het oppompen van grondwater
heeft men een vergunning nodig.
De laatste decennia kondigt
Waterschap De Dommel bijna jaarlijks een verbod af,
meestal beginnend in mei/juni. Dit jaar is het verbod erg
vroeg als gevolg van een droge winter. Voorheen werden
de onttrekkingsverboden per
deelgebied afgekondigd. Dat
is verfijnd en er kan nu, indien nodig, per beek een verbod worden afgekondigd.
Bij een verbod mag het water
uit de beken en sloten (oppervlaktewater) niet meer
voor beregening van gewassen en graslanden worden
gebruikt. De sloot of beek
bevat weinig water en wordt
bij beregening in een korte
tijd helemaal leeggezogen.
Het waterschap kan een verbod afkondigen als de hoeveelheid water die door een
beek stroomt onder de 10
procent van het gemiddelde
komt. Het gaat dus niet om
de waterstand (waterpeil),
maar om de hoeveelheid
Reusel - De weergoden waren de winkeliersvereniging in Reusel afgelopen zondag goed gezind tijdens het jaarlijkse Lente- wegstromend water. Belangspektakel. De weersomstandigheden zorgen voor goedgevulde terrassen. Daarnaast was er onder meer een modeshow en rijk is een minimale stroming
kon er worden gewinkeld. Kinderen konden zich vermaken met een scala aan attracties, waaronder een marmottenrace. in het water te houden voor
de planten en dieren in en
(foto Jan Wijten)
aan het water, maar ook voor
de waterkwaliteit. Bij weinig
regenwater wordt het aandeel water dat van een rioolwaterzuivering komt groter.
Dat is een stroom water die
redelijk constant blijft. De
Beerze en de Reusel zijn echte regenrivieren. Om daar
weer een normale hoeveelheid water in te krijgen zal er
de komende tijd meer dan
een normale hoeveelheid regen moeten vallen. De
weersvoorspellingen geven
aan dat dat voorlopig niet
gaat gebeuren. Ook de temperaturen gaan stijgen door
de naderende zomer, met als
gevolg dat verdamping een
steeds belangrijkere rol zal
gaan spelen.
Voor de stroomgebieden van
Olen en de Beeksche Waterloop geldt een permanent
verbod voor het onttrekken
van oppervlaktewater. In dit
gebied wordt bij te weinig
water, water ingelaten vanuit
het Wilhelminakanaal. Om
deze maatregel goed te laten
functioneren is hier een permanent verbod van kracht.
KEMPENAER
pagina 8
nummer 18 - 30 april 2014
Tien Koninklijke onderscheidingen in gemeente Bladel
BLADEL - Volgens traditie worden ter gelegenheid van Ko- J.P.M. (Jan) Kerkhofs
ningsdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dit jaar
reikte burgemeester B. Swachten op vrijdag 25 april Koninklijke Onderscheidingen ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’
uit aan de volgende inwoners van de gemeente Bladel:
M.P.J.G. (Jules) Broens
F.A. (Frans) Goossens
Jules Broens (1949) is sinds
1974 lid van Voetbalvereniging Bladella en tot 2006
was hij ook als vrijwilliger actief. Hij was jeugdleider,
zorgde er voor dat de reclame- en scoreborden er netjes
bijhangen/staan en was betrokken bij de ijsbaan die
sinds 1980 bij Bladella in de
wintermaanden aangelegd
wordt.
Frans Goossens (1948) is van
1975 tot 1995 als actief lid
betrokken geweest bij Toneelvereniging
St. Pancratius. Vanaf 1990 is
Goossens betrokken bij Parochie St. Pancratius Hoogeloon, die sinds januari 2014
opgegaan is in een nieuwe
parochie. Hier verricht(te) hij
als lector, lid van het kerkbestuur (in verschillende functies) en administrateur werkVan 1980 tot en met 2005 zaamheden.
was de heer Broens vrijwilliger bij Tour- en Wielerclub In 1999 is Goossens als penHet Snelle Wiel.
ningmeester aangetreden bij
Sinds 1993 is hij vrijwilliger Stichting ’t Loons Heem.
bij het opbouwen en afbre- Naast deze activiteiten is hij
ken van de kerststal. Naast sinds 2007 ook aanspreekde genoemde activiteiten punt voor buurtvereniging
heeft hij zich in 2012 en Landropvrienden, waar hij
2013 als vrijwilliger bij het St. ook de financiën beheert.
Joris Gilde ingezet. Ook de
Bladelse Lichtstoet kan op M.J. (Martien) Kanters
zijn hulp rekenen, hier helpt
hij ieder jaar bij de parcoursopbouw.
H.M.P. (Henk) Gooskens
Jan Kerkhofs (1955) was van
1973 tot en met 1980 bestuurslid bij volleybalvereniging Pegasus te Reusel en
van 1981 tot en met 1991
bestuurslid/scheidsrechter/
trainer/coach/jeugdleider van
volleybalvereniging Bladel. J.A.F.M. (Jan) Schilders
Vanaf 1988 is hij als penningmeester voor de ouderraad
van de basisschool in Hapert
actief. De eerste jaren (tot
1995) voor de Marnix van St.
Aldegonde Hapert en vanaf
1995 voor de Sinterklaas op
school.
Vanaf 2001 is hij bestuurslid
en sinds 2006 voorzitter van
de beheersstichting Kerststal
Hapert.
In diezelfde tijd is hij ook
voorzitter van de ondernemingsvereniging Hapert geworden. Vanuit deze functie
is hij sinds 2011 voorzitter
van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
Als medeoprichter is de heer
Kerkhofs sinds 2003 lid van
de Raad van Toezicht Land
van de Zaligheden. Daarnaast is hij Kerkhofs in 2005
voorzitter geworden van Muziekvereniging Kunst Adelt
en in 2008 lid van de klankbordgroep Naast deze activiteiten was de heer Kerkhofs
ook actief als lid van de MR
van De Stolberg Eindhoven,
bestuurslid Stichting VVV
Bladel, lid van de interim
Raad van Toezicht Regio
VVV en bestuurslid (waaronder penningmeester) van
Honda Silverwingclub Nederland.
Martien Kanters (1944) is
sinds 1990 actief lid van het A.J.M. (Ad) Pijnenborg
Gilde Sint Joris Hoogeloon.
Daarnaast is hij sinds 1993
via verschillende functies
binnen het bestuur betrokHenk Gooskens (1954) is ken bij Buurtvereniging Breesinds 1994 als bestuurslid be- straat.
trokken bij de WVK-groep te
Bladel. Sinds 2000 is hij vrij- Ook ’t Hoogeloontje, het
williger bij de Stichting Ma- dorpsblaadje, kan sinds 1994
lang te Hoogeloon. Van rekenen op Kanters. Hier
1986 tot december 2012 zorgt hij als penningmeester
was hij zowel lid van de Raad dat de financiën op orde zijn.
van Commissarissen van Vanaf 1995 is de heer KanWoningstichting De Kempen ters ook betrokken, als (vials lid van de Raad van Toe- ce)voorzitter, bij het Parochizicht van de Regionale Stich- eel Gemengd Koor in Hoogting Zorgcentra de Kempen. eloon.
Naast deze activiteiten heeft
hij onder andere de Zorgcoöperatie Hoogeloon geadviseerd en ondersteuning geboden bij de bouw van een
gildehuis.
Naast deze activiteiten zet hij
zich sinds 2009 als bestuurslid ook in voor het KBO
Hoogeloon en voor het
steunpunt Den Bogerd, namens de KBO.
2004 is hij als mede- initiatiefnemer/oprichter en voorzitter betrokken bij de Zorgcoöperatie Hoogeloon. Daarnaast was hij van 2005 tot en
met 2012 lid van de ledenraad van de Rabobank De
Kempen-West en is hij sinds
2010 lid van het platform
zorgcoöperatie ontwikkelingen Zuid-Brabant.
Vanaf 2012 zet hij zich als lid
van de coöperatiecommissie
van de Rabobank De Kempen-West in bij het beoordelen van initiatieven die het
maatschappelijke, sociale en
culturele leven verbeteren in
Bladel, Eersel en Reusel-De
Mierden. Het komt er op neer
dat de heer Pijnenborg een
echte promoter van burgerinitiatieven in de zorg is.
Ad Pijnenborg (1945) was
van 1984 tot en met 1988
bestuurslid van de basisschool
in Hoogeloon en van 2002
tot en met 2010 lid van de
Dorpsraad Hoogeloon. Vanaf
Vanaf 1990 is zij vrijwilliger
bij de ZLTO en organiseert
vanuit deze functie oogstdankvieringen, Heilige missen en
de omlijsting van de boerengezinsdag. Sinds 1992 is ze
als voorzitter en
bestuurslid betrokken bij de
KVO Bladel. Daarnaast verzorgt mevrouw Tenbült sinds
2000 als collectant voor de
Nierstichting en het Reumafonds collectes en is ze sinds
2005 als vrijwilliger betrokken
bij de plaatselijke afdeling van
het Nederlandse Rode Kruis.
parochie Heilige Petrus Banden in Bladel is zij sinds 1993
betrokken als vrijwilliger.
En sinds 1999 is zij actief als
begeleider van demente
cliënten bij activiteiten van
verpleeghuis Floriaan RSZK te
Bladel. Ook vervult zij daar
sinds 2000 de rol van vertrouwenspersoon.
C.A. (Cees) Willemse
A.M.P. (Anny) van de
Sande- Van den Boomen
Anny van de Sande- Van den
Boomen (1955) is sinds 1985
vrijwilliger bij de Zonnebloem
Bladel.
Vanaf 1989 is ze lid en sinds
enkele jaren voorzitter van de
Groengroep van basisschool
De Toermalijn. Deze groep
organiseert natuurwandelingen en excursies als aanvulling op de biologielessen.
Sinds 1991 is zij vrijwilliger bij
IVN Kempenland-West, waar
zij allerlei functies vervult.
Ook bij de organisatie en uitvoering van het vormsel in de
Cees Willemse (1937) is van
1968 tot en met 1985 als vrijwilliger bij speeltuin De Hofstad in Bladel actief geweest.
Vanaf 1993 is hij vrijwilliger
bij parochie H. Petrus Banden
in Bladel, waar hij onder andere als acoliet bij allerlei
diensten functioneert. Ook
andere voorkomende klusjes
worden door hem opgepakt.
Als lid van werkgroep onderhoud kerkhof zorgt hij (samen met anderen) voor een
mooi onderhouden kerkhof.
Begonnen als mantelzorger
voor zijn broer en zus van
1963 tot 1968 was Jan Schilders (1943) al vroeg bekend
met “vrijwilligerswerk”. In
1975 trad hij als vrijwilliger
Daarnaast is hij als vrijwilliger
aan bij de PKU-vereniging
sinds 2000 betrokken bij de
(PKU (Phenylketonurie) is een
Mariakapel in Bladel en verstofwisselingsziekte)
hier
richt hij onderhoudswerkbleef hij actief tot en met
zaamheden hiervoor.
1988. Daarnaast is hij sinds
1978 als voorzitter, penningmeester en secretaris verbonden aan het Oranjecomité,
waar hij de laatste jaren de
kartrekker van is. Alle feestelijke activiteiten zoals de
(voormalige) Koninginnedag,
de intocht van Sinterklaas,
maar ook de dodenherdenking worden door het Oranjecomité (dus Jan Schilders)
verzorgd. Ook kinderopvang
Kids Talent in Bladel/Hapert
kan sinds 2010 op hem reke- EERSEL - De fusiebesprekingen tussen de parochies van
nen als klusjesman.
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre zijn
afgerond. Uitkomst van de besprekingen is dat per 1 mei de
nieuwe parochie van start gaat. De leden van het bestuur
A.C. (Jaan) Tenbültvan de nieuwe parochie hebben de officiële aanstelling van
Geerts
de bisschop ontvangen. Als naam heeft de bisschop gekozen voor die van St. Willibrordus. De kerk in Eersel is aangewezen als parochiekerk, terwijl alle overige kerken gebruikt blijven worden zoals dat vóór de fusie het geval was.
Fusieparochie Sint
Willibrordus officieel van start
Het bestuur van de nieuwe
parochie bestaat uit: pastoor
Ed van Delden (voorzitter),
Monique ten Brinke uit Eersel
(vice-voorzitter), Michel van
Mol uit Wintelre (secretaris),
Raymond Smit uit Steensel
(penningmeester),
Theo
Fransen uit Eersel (gebouwen), Ad Keeris uit Knegsel
(organisatie), Riny Reniers uit
Wintelre
(contactgroepen
Jaan Tenbült-Geerts (1944) rond de toren), Frans Romwas van 1979 tot en met bouts uit Duizel (gebouwen)
1982 bestuurslid van de en Harrie van Son uit Vessem
(communicatie).
KVO, Kring Eersel.
Op 9 juni (tweede pinksterdag) vindt er in de parochiekerk in Eersel om 11.00 uur
een fusieviering plaats waarin
bisschop Hurkmans voorgaat.
Deze plechtige heilige mis
staat in het teken staan van
het thema: ‘Geloven in
groei’.
In de week voorafgaand aan
deze fusieviering wordt er
huis-aan-huis in alle dorpen
een brochure verspreid waarin de nieuwe parochie zich
presenteert aan de gemeenschap.
www.internet-toys.com
www.internet-bikes.com
www.internet-sportclubs.com
www.internet-sportandcasuals.com
Keuze uit 33.000 Artikelen uit voorraad! De laagst mogelijke prijzen, rechtstreeks uit magazijn!
Lego, Duplo en Playmobil nergens zo goedkoop!
-50%
-50%
N
CITY: GEVANGENE TUIG (60043)
TRANSPORTVOER
€ 15,99
3
Art.nr. 042619
or
van € 31,98 vo
-68%
BUGGY
POPPENWAGENS
PRECIOUS GEM
€ 5,25
2724362
Art.nr. 871125
van € 16,50 vo
or
KSET
SCHIJFREM BLO
or
van € 11,99 vo
LANCE
DUPLO: AMBU
(10527)
or
van € 24,80 vo
€ 4,99
€ 6,95
€ 10,95
5161
Art.nr. PLAY95
or
van € 21,95 vo
-52%
ERNIE UNISEX
MULTICOLOR
P
KINDERKLOM
SPORT WIT
€ 36,00
Art.nr. 426-0453
or
van € 69,00 vo
or
van € 479,00 vo
van € 4,50 voo
€ 229,00
or
van € 89,95 vo
Pick Up Point Albert Heijn Bladel
Openingstijden Afhaalbalie AH Bladel, Sniederslaan 53
Maandag t/m donderdag en zaterdag 8:00 - 20:00
Vrijdag 8:00 - 21:00 Zondag 12:00 - 18:00
€ 2,15
DAMES E-BIKE
TREK L500 PLUS
Art.nr. -
vo
van € 2339,00
or
€1475,00
-36%
RKER
AQUARIUS WO
DAMES JEANS
2
Art.nr. DNM04
r
-37%
UNISEX
REMIX 20 INCHEN
VELGREM GRO
Art.nr. REM20GR
8
Art.nr. 139720
-70%
T
CHANTAL LIGHROK
USED SPIJKER
or
van € 39,95 vo
N: CLICK
SPORT EN ACTIO EDER (5161)
EN GO CROC SPE
-48%
-83%
Art.nr. LU.004-S
€ 12,40
Art.nr. 425110
-52%
-58%
Art.nr. RR0551
-50%
€ 26,95
BAYA ZWART
Art.nr. 10126223
van € 39,95 vo
or
€ 25,50
Vanaf nu ook 7 dagen per week uw bestelling
afhalen bij Albert Heijn Sniederspassage in Bladel
Profiteer van de ruime openingstijden!
Nu exclusief voor afhalende klanten van T.O.M. bv:
53641291
een gratis pak Perla koffie bij besteding van € 25,- of meer aan boodschappen bij Albert Heijn Bladel
KEMPENAER
pagina 10
nummer 18 - 30 april 2014
ACTIE: GRATIS MONTAGE
BIJ AANKOOP DAKKAPEL
Ga voor de actievoorwaarden naar www.windak.nl
53650507
IS
T
A
R
G TAGE
MO N
Bladel T. 0497-388062
TER ZAKE
Robert Vergeer start 1 mei in de Kempen als Keukenvernieuwer
Vernieuwde keukens
zijn weer als nieuw
TER ZAKE
Heropening Oogwereld
Holtman in Reusel
REUSEL - Na veel passen en meten tijdens een rigoureuze
verbouwing is Oogwereld Holtman in Reusel klaar voor de
toekomst. De optiekwinkel - al meer dan vijfentwintig jaar
een begrip in Reusel en omstreken - heeft een geheel vernieuwde, verfrissende en eigentijdse uitstraling gekregen.
bruikmakend van de modernste 3D oogmeetapparatuur
geven zij u daar waar u recht
op heeft; de beste zorg voor
uw ogen. Er is voor ieder oog
wat wils. Kom dan ook zeker
een kijkje nemen in de totaal
vernieuwde winkel die geheel
is aangepast aan deze tijd.
Bekijk de in het oogspringende collectie waarbij u kunt
kiezen uit de mooiste merken, de beste glazen en beste
lenzen. Oogwereld Holtman
in Reusel zorgt voor de beste
oogzorg en oogmode voor
een prijs die bij u past! Komt
het zien! Graag wil men op
vrijdag 23 mei iedereen uitnodigen voor de officiële
openingsreceptie om onder
het genot van een hapje en
een drankje kennis te komen
maken met de nieuwe huisstijl van Oogwereld Holtman.
Oogwereld Holtman, Kerkstraat 4, Reusel, telefoon
0497-643309,
www.oogwereld.nl
Vestigingsmanager Jack Fel- sen de onderlinge Oogwereld
linga is terecht trots op het vestigingen: ‘We werken inresultaat van de complete tensief samen en helpen elmake-over: ‘We zijn de eerste kaar waar nodig. Mochten
Oogwereld met het nieuwe wij bijvoorbeeld een keer een
concept qua uiterlijk’. Oog- bepaald product niet voorrawereld Holtman, voorheen dig hebben kunnen onze colFYEO, in Reusel is één van de lega’s altijd bijspringen. Met
22 zelfstandig opererende z’n allen hebben we enorm
Oogwereld vestigingen in veel kennis in huis en persoNederland waarvan Philip de neel wordt daarnaast ook
Groot - zoon van voormalig continue bijgeschoold’.
huisarts De Groot in Reusel eigenaar is. Will Tops (mana- Komt het zien
ger Oogwereld): ‘Voor Philip
en mij is het vanwege onze Bij Oogwereld Holtman in
Reuselse achtergrond heel bij- Reusel heet een goed op elzonder om juist hier de nieu- kaar ingespeeld team u welHet werk is bij Robert Vergeer in goede handen. Van professie is hij interieurbouwer. Hij we stijl te introduceren. Daar- kom. Jack Fellinga (opticien)
heeft zowel zakelijk als voor particulieren interieurs ontworpen en geplaatst. Hij was toe naast zijn we ook nog eens en collega Hans van Dongen
aan een verdere specialisatie, zonder daarbij zijn omvangrijke machinepark te moeten blij- hoofdsponsor van Korfbalver- (contactlenzenspecialist)
ening Rosolo’. Fellinga bena- staan voor u klaar. Met passie
ven vernieuwen.
drukt de samenwerking tus- voor hun ambacht en geHOOGELOON - Interieurbouwer Robert Vergeer uit Hoog- ren interieurs ontworpen en
eloon start 1 mei hier in de Kempen als de nieuwe Keuken- geplaatst. Hij was toe aan een
vernieuwer. Per die datum sluit hij zich officieel aan bij de verdere specialisatie, zonder
landelijke keten van keukenvernieuwers en beheert hij het daarbij zijn omvangrijke marayon de Kempen, dat loopt van Oirschot tot aan Heeze- chinepark te moeten blijven
Leende met alles wat ligt tot aan de Belgische grens. Hij is vernieuwen. ‘Ik wilde graag
dan een van de 35 bedrijfjes die daarmee ons hele land af- klein blijven. Dus houd ik het
dekken. De keuken blijft bij de vernieuwing in feite origi- graag bij een eenmanszaak.’
neel, maar de vervanging van apparatuur, deurtjes en lades Om alle ontwikkelingen in de
of het werkblad behoort tot de mogelijkheden. Ook uitbrei- markt bij te kunnen houden
ding van de bestaande keukenopstelling is mogelijk. ‘Alleen heeft hij zich bij de landelijke
wat de klant wil, dat doen wij’, aldus Robert. ‘Als keuken- franchiseketen de Keukenverspecialist geven wij eveneens advies of hergebruik wense- nieuwers aangesloten. Robert
lijk is gezien de huidige staat van de keuken.’
wil zich graag in de toekomst
blijven focussen op het verstellen van materialen, die nieuwen van keukens. De
door Jan van den Dungen
vanwege de landelijke keten eerste ‘keukenprinses’ mag
Hoewel het plaatsen van van keukenvernieuwers tegen zich bij Robert nu aanmelden!
Robert
nieuwe keukens ook tot de aantrekkelijke prijzen kunnen Keukenvernieuwer
mogelijkheden
behoort, worden aangeboden aan de Vergeer is telefonisch te bewordt er eerst samen met de klant. Er komt geen hak- en reiken op het mobiele nummer 06-18739948.
klant een rapport van de be- breekwerk aan te pas.
Verder kan men hem mailen
staande keuken opgemaakt.
via [email protected] wat daarbij een onvol- In goede handen
vernieuwers.nl; op de website
doende krijgt in het inspectierapport, wordt eerst schrifte- Het werk is bij Robert in goe- www.dekeukenvernieuwers.nl
lijk aan de klant geoffreerd. de handen. Van professie is hij vindt men alle aanvullende
Bij wederzijds goedvinden interieurbouwer. Hij heeft zo- informatie over het vernieuwordt overgegaan tot het be- wel zakelijk als voor particulie- wen van keukens.
Jack Fellinga en Hans van Dongen in de heropende Oogwereld winkel.
KEMPENAER
pagina 11
nummer 18 - 30 april 2014
den wordt de stille tocht
ontbonden bij het gemeenschapshuis, waar de mogelijkheid wordt geboden voor
een kort samenzijn onder het
vangt aan met een herden- gebruik van een kopje koffie
kingsdienst in de Sint Pan- of thee.
cratiuskerk in Hoogeloon om
19.00 uur. De dienst zal Deelname aan de herdenworden opgeluisterd door kingsdienst en de stille tocht
het kerkkoor. In onderlinge staat voor iedereen open en
samenwerking is een dienst uw aller aanwezigheid wordt
samengesteld die de mensen bijzonder op prijs gesteld.
aanspreekt door woord en
gezang. Met name ook met
de medewerking van Fanfare
Wilhelmina ontstaat een indrukwekkende herdenking.
Daarna volgt een stille tocht
naar het Valensplein. Gildebroeders zullen de kransen Weebosch - Op zondag 4
dragen en leden van de mei wordt er weer gewandeld
scouting zullen als fakkeldra- rondom de Weebosch. Er kan
gers fungeren. Fanfare en worden gekozen uit tochten
beide gildes zullen met ver- van 7, 11, 17 en 20 kilometegenwoordigers van we- ter, met als vertrek en eindreldlijke en kerkelijke over- punt buurthuis ‘t Sant aan de
heid aanwezig zijn. Iedereen Witrijtseweg 9 in Bergeijkkan zich bij de stille tocht Weebosch.
aansluiten. Intussen zal klok- Inschrijven en starten kan tusgelui de tocht begeleiden.
sen 07.00 en 14.00 uur. Het
Tijdens de bijeenkomst op inschrijfgeld bedraagt € 1,80
het Valensplein zal iedereen p.p., dit is inclusief een sticzich opstellen nabij het oor- ker, stempel en routebeschrijlogsmonument. Hier zal na ving.
een kort welkomstwoord de Leden van wandelverenigintaptoe geblazen worden, ge- gen genieten € 0,50 korting.
dichten worden voorgedra- Kinderen betalen € 0,50.
gen en namens de gemeente De tochten zijn duidelijk beeen krans worden gelegd. wegwijzerd en er is een rustNa de twee minuten stilte en controlepost ingericht voor
wordt het Wilhelmus en een hapje en een drankje ondaarna het Engelse en het derweg. Meer info: Ben BotAmerikaanse volkslied ge- tram, tel. 0497-542655 of
speeld.
Leo
Jansen,
tel.
06Na afloop van de plechtighe- 51949856.
Dodenherdenking Hoogeloon
Lentewandeling
Klavertje Vier
HOOGELOON - Zondag 4 mei herdenkt Hoogeloon de
slachtoffers van oorlog en vervolging om daarna, op 5 mei,
de vrijheid te vieren. De dodenherdenking begint zondag
om 19.00 uur met een herdenkingsdienst in de Sint Pancratiuskerk in Hoogeloon, gevolgd door een stille tocht naar
het Valensplein. Hier vindt kort na 20.00 uur de kranslegging plaats bij het oorlogsmonument.
De viering in Hoogeloon sluit
aan bij het jaarthema van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei:
‘Vrijheid geef je door’. Sinds
1985 is het 4 mei Comité
Hoogeloon actief bij de jaarlijkse Nationale dodenherdenking. Zo ook dit jaar op
zondag 4 mei. Gesteund
door de plaatselijke gemeenschap is de herdenking
steeds een sfeervol gebeuren, dat een vaste plaats in
de jaarkalender heeft verkregen. Met medewerking van
Fanfare Wilhelmina, Gilde St.
Joris, Gilde St. Sebastiaan, de
basisschool en scouting Jubam, biedt de herdenking
goede mogelijkheden om de
Heropening met
fantastische
aanbiedingen!
aandacht te vestigen op de
gevallenen van het oorlogsgeweld. Maar biedt ook mogelijkheden om te verwijzen
naar de onlusten elders in de
wereld en het zinloos geweld
op vele plaatsen in de wereld.
Programma
De
dodenherdenking
in
Hoogeloon op zaterdag 4 mei
il
19 apr
t/m
3 mei
Bij aankoop complete multifocale bril* ontvangt u de unieke Philips EyeCare Pro
bureaulamp t.w.v. € 179,- cadeau!
Bij aankoop complete bril met enkelvoudige glazen ontvangt u een zonnebril op
sterkte* t.w.v. € 99,- cadeau!
*De aanbiedingen lopen t/m 3 mei 2014. Vraag in de winkel naar de voorwaarden en mogelijkheden.
Kerkstraat 4, 5541 EM Reusel, T. 0497-643309. www.oogwereld.nl
53671187
KEMPENAER
pagina 12
nummer 18 - 30 april 2014
ONROEREND GOED
VOOR SNELLE EN GOEDE AFHANDELING VAN DIVERSE
WERKZAAMHEDEN EN SERVICE AANGELEGENHEDEN
Percelen landbouwgrond
Hondsbosserdijk te Luyksgestel
Partytenten - springkussens etc.
Partytenten
Springkussens
Attracties
Casino service
- Sara - Abraham Ooievaar (4 mtr.)
- Tafels - stoelen etc.
- Complete verzorging
52326747
-
Perceel 1 - oppervlakte ca. 4.80.00 ha
Perceel 2 - oppervlakte ca. 8.62.44 ha
Meerheide 52a • 5521 DZ Eersel • Tel.: 0497-515 525
GSM: 06-534 68 818 • www.vanderaalstverhuur.nl
Inschrijven is mogelijk tot 23 mei 2014, 12.00 uur.
Koen Maes bvba
52378289
Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor.
• Kozijnen - Deuren
• Aluminium - PVC
• Dakkapellen - Serres
• Overkappingen
• Garagedeuren
53684310
OUDE GEBAKKEN KLINKERS
GEBRUIKTE BETONKLINKERS
VOOR LAGE PRIJZEN!
T. MENSINCK
De Brulen 14 (kantoor)
Vrijblijvende prijsofferte:
2370 Arendonk (B)
www.koenmaes.nl
Tel. 0032 14672858
Showroom: Hoge Mauw 270 Mobiel: 0032 498 516733
Enkel op afspraak
[email protected]
Den Heuvel 17 Oirschot
Tel. 06-22364522
Naast Boerenbond Oirschot
www.mensinck-oirschot.nl
53570762
0499 – 37 55 65
www.berkkerkhof.nl
52177031
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Wil Faes
52975255
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF B.V.
Is een modern bedrijf op het gebied van stalinrichting,
melk- en voerinstallaties en mestverwerking voor de
rundveehouderij in Zuid-Nederland en België.
Momenteel bestaat ons team uit 40 personen.
Raambrug 6
Bladel
T. 0497 - 645 207
Ter uitbreiding van ons buitendienstteam
zijn wij op zoek naar een:
53348664
Voor Midden- en Oost-Brabant
✓ Kunststof en aluminium
✓ Rolluiken en screens
Voor betaalbaar speelgoed en speloplossingen moet u
bij educatieve spelen zijn. www.educatievespelen.nl
Nu ook rechte hoekverbinding
Kempisch Handelshuis, Lage Mierde.
www.kempischhandelshuis.nl
Tel. 06-33100082
53392676
www.beku.be
Wij bieden
• Werken in een collegiale en gemoedelijke sfeer.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de
metaalnijverheid.
• Persoonlijke ontwikkeling middels een ruim cursusaanbod.
Maatwerk in verbouw- en interieurprojecten
Ook voor dakkapellen
Tel. 06-53669718
www.timmerwerkenbergeijk.nl
Wilt u gebruikmaken van
of meer informatie over
het plaatsen van een
VISITEKAARTJE
neem dan gerust
contact met ons op
52819370
Voor inlichtingen of een reactie, graag voor 9 mei, kunt u terecht
op onderstaand adres of telefoonnummer:
Kay Visser
schilderwerken
Bladel
Tel. 06-12437680
53670100
H.A. de Bruijn LMB B.V.,
T.a.v. Mark Gommers,
Buntweg 11, 4885 KT Achtmaal.
Telefoon: 076-5985651
E-mail: [email protected]
www.bruland.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
✓ Ramen en deuren
✓ Reparatie en onderhoud
Wij vragen:
• Zelfstandigheid
• Kennis van elektrotechniek
• Middelbaar technisch niveau
• Bereidheid tot het volgen van trainingen
• Klant- en servicegerichte instelling
• Affiniteit met de rundveehouderij
• Geen acht tot vijf mentaliteit
• Rijbewijs B
R EGISTER
BELASTING
ADVISEURS
Voor uw tuinoplossingen zoals kunstgras,
grindstabilisatie, grastegels, kunsthagen.
www.ac-kunstgras.nl
Tel. NL +31 (0)6 53 52 92 87
MONTAGE- EN
SERVICE MONTEUR
Spieveld 13
5531 BZ Bladel
Tel 06-53948925
[email protected]
53686163
H.A. DE BRUIJN
53679415
Administrae en belasngadviesburo
Voor al uw
schilderwerken in
en rondom uw huis....
ZÉÉR
AANTREKKELIJKE PRIJS!
SLECHTS
€ 25,-
excl. BTW
TEL. 0497-361361
PRIJS
Roomboter koeken
Suikerklontjes
250-300 g
1 kg
53646879
VERLAGINGEN
v an 1.39
1.29
Dauwtrappen met De Goede Hoop
Eersel - Muziekvereniging De Goede Hoop gaat op zondag 4 mei dauwtrappen. Vanaf
06.00 uur klinkt er marsmuziek in de Eerselse straten. Bij een aantal huizen wordt halt gehouden voor een serenade aan de notabelen van Eersel en de bestuursleden van de vereniging. Na afloop van het dauwtrappen verzorgt muziekvereniging De Goede Hoop de muzikale begeleiding van de eucharistieviering. Deze vindt plaats om 09.00 uur in de tuin van
streekmuseum De Acht Zaligheden aan de Kapelweg in Eersel. (foto Miel van Gerven)
De Talentenmarkt is een opvolging van de, in 2012 gehouden
vrijwilligersmarkt.
Deze markt, die toen plaatsvond in het gemeentehuis,
trok veel bezoekers. Daarom
is er dit jaar gekozen voor een
ruimere locatie, het Rythovius
College.
De Talentenmarkt wordt georganiseerd door een vijftal
vrijwilligersorganisaties. De
markt is bedoeld voor Eerselse vrijwilligersorganisaties en
verenigingen die net zoals
hen op zoek zijn naar nieuwe
vrijwilligers.
Op de Talentenmarkt kunnen
organisaties zich presenteren
en hun vacatures aanbieden.
Om nog meer bezoekers naar
de markt te trekken is er een
aantrekkelijk aanbod aan
workshops samengesteld zoals de CV-docter, Dress 4 succes maar ook zijn er job coaches aanwezig. Meer informatie hierover is te vinden op
de website van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Eersel.
Maatschappelijke organisaties
en verenigingen die op zoek
zijn naar vrijwilligers en zich
willen presenteren op de Talentenmarkt kunnen zich aanmelden voor deelname via de
website van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk.
www.eersel.nl/vrijwilligers
werkeersel of via een mailtje
aan
steunpuntvrijwilligers
[email protected] Er zijn dertig
kraampjes beschikbaar.
De Talentenmarkt vindt plaats
op 5 juni van 17.00 tot 19.00
uur in het Rythovius College,
Eersel.
1.09
Kristalsuiker
Oploskoffie
goud
1 kg
100 g
van 2.49
van 0.89
Inschrijving Talentenmarkt Eersel
EERSEL - Maatschappelijke organisaties en verenigingen
kunnen zich nog aanmelden voor deelname aan de Talentenmarkt. Deze wordt gehouden op 5 juni in het Rythovius
College in Eersel.
vvan 1.15
0.85
Vanaf woensdag 30-04-2014
Outdoornavigatie
WATERD
2.39
Action Cam
- 14 MPCMOS sensor
- Full HD Video 1080p
- 1.4" display
- 10x digitale zoom
- Inclusief
accessoires
ICHT
159.00
179.00
Koperteutenrally Zwarte Bergen
*
Vanaf woensdag 30-04-2014
Mango’s
2 stuks
48%
goe
dkoper
v an 1.89
Luyksgestel - Elke eerste zondag in mei start vanaf camping De Zwarte Bergen de jaarlijkse Koperteutenrally Er doen een vijftal categorieën aan mee . De rit biedt bezitters en restaurateurs van veteraanmotoren een mogelijkheid een aangename rit door de Kempen te
maken. De start is vanaf 11.00 uur vanaf de Zwartebergendreef, waarbij een deskundige
toelichting van motor en berijder wordt gegeven. De entree is gratis.
0.99
Sperziebonen
500 g
49 %
goedkop
er
v an 1.55
0.79
* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-04-2014 t/m dinsdag 06-05-2014 Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
KEMPENAER
pagina 14
nummer 18 - 30 april 2014
Dozijn gelukkigen tijdens lintjesregen in Bergeijk
Bergeijk - In de gemeente Bergeijk kregen vorige week vrijdag 25 april maar liefst twaalf inwoners een lintje uitgereikt. Op de foto de gedecoreerden vlnr. Jan Adriaans uit Westerhoven,
Ludo Mateusen uit Bergeijk, Piet van Montfort uit Luyksgestel, Gerard Aarts uit Bergeijk, Jan Cremers uit Riethoven, burgemeester Van de Vondervoort, Pastoor Piet Rijkers uit Westerhoven, Sieny Scheffers-Verhoeven uit Riethoven, Annie Sleddens-Daris uit Bergeijk, Jan Vingerhoets uit Bergeijk, Minie van den Oever uit Luyksgestel, Jos van den Putte en Ingrid van
den Putte-Wissink uit Riethoven. (foto Paul Gerrits Fotografie)
Kempenplus bewijst
bestaansrecht
Wereldwinkeldag
in Vessem
BLADEL - Kempenplus doet het uitstekend. In een half jaar
tijd heeft het servicepunt voor de Kempische arbeidsmarkt
meer dan honderd mensen met een uitkering aan een baan
geholpen. Daarmee lijkt bewezen dat de samenwerking van
ISD de Kempen, UWV Werkbedrijf en WVK-groep zijn
vruchten afwerpt. De drie instellingen sloegen in 2013 de
handen ineen om Kempische ondernemers op een eenduidige en toegankelijke manier in contact te brengen met werkzoekenden die moeilijk op eigen kracht betaald werk kunnen vinden.
Vessem - Zaterdag 10 mei is
het Wereldwinkeldag. Ook
bij de Wereldwinkel in Vessem wordt deze dag feestelijk
gevierd. Zo wordt op het terras bij de Jacobushoeve een
gratis kopje koffie of thee, of
een glaasje limonade en een
lekkere koek geserveerd.
Op het pleintje voor de winkel is een kraampje ingericht
met diverse levensmiddelen,
allemaal fair trade. Op deze
dag worden alle aankopen
extra mooi verpakt, of aangeboden in leuke mand of
Exact 112 uitkeringsgerechtigden vonden in de voorbije
periode een werkplek bij een
bedrijf in de regio. Meer dan
de helft (56 procent, 62 personen) betreft kandidaten
met
een
WW-uitkering
(UWV’ers), bijna vier op de
tien kandidaten (38 procent,
43 personen) zijn mensen
met een bijstandsuitkering
(ISD’ers) en bij zeven personen (zes procent) gaat het
om mensen met een beperking (WVK’ers). Bij de groep
WW’ers die een baan vond,
gaat het in meer dan de helft
van de gevallen om moeilijk
bemiddelbare
kandidaten,
zoals mensen in de Wajong
of de WIA.
Volgens François Baudoin,
projectmanager van Kempen-
plus, zijn het aansprekende
resultaten die laten zien dat
de accountmanagers van
Kempenplus uitstekend de
weg weten op de Kempische
arbeidsmarkt. “Ze kennen de
wensen van de ondernemers
en kunnen uit een groot bestand van werkzoekenden
passende kandidaten aandragen.” Maar er is meer, aldus
Baudoin. “Werkgevers ervaren hoe prettig het is als ze
zich nauwelijks hoeven te bekommeren over werving en
selectie van personeel. En als
ze bovendien bruikbare adviezen krijgen rond zaken als
loonkostensubsidie.”
Kempenplus maakt onderdeel
uit van Werkplein de Kempen, gevestigd aan de Markt
20 in Bladel.
Wandelvierdaagse Lage Mierde
LAGE MIERDE - De Lage Mierdse avondwandelvierdaagse
wordt dit jaar gehouden van dinsdag 20 tot en met vrijdag
23 mei. Ook dit jaar wordt het evenement georganiseerd
tas. Van verschillende pro- door buurtvereniging Den Overschot
ducten kan worden geproefd,
terwijl het vocaal ensemble Er kan 5, 10 of 15 kilometer Mierde. Op vrijdag kunnen
Leff voor de muzikale omlijs- worden gewandeld. Deelna- de 10 en 15 km-wandelaars
ting zorgt. Bovendien staan me kost € 4,-. Wandelaars om 17.15 uur starten, en de
op het pleintje nog een aan- die drie of vier dagen hebben 5 km-wandelaars om 18.30
tal kraampjes met een ruim meegelopen ontvangen na uur. Op die avond worden
aanbod cd’s en tweedehands afloop een speldje. Het is ook omstreeks 20.00 uur de laatboeken uit de kringloopwin- mogelijk om maar één of ste meters gezamenlijk afgekels van de Jacobushoeve.
twee dagen mee te lopen. legd onder begeleiding van
Deelnemers betalen dan € muziekvereniging ONA en
Ook aan de kleintjes wordt 1,50 per dag.
vindt de huldiging plaats.
gedacht. De Wereldwinkel en De wandelingen starten da- Om de wachttijden te verkorJacobushoeve zijn zaterdag gelijks tussen 18.00 en 19.00 ten is het mogelijk om vooraf
10 mei geopend van 13.00 uur vanaf gemeenschapshuis al in te schrijven via de websitot 16.00 uur.
De Ster, Houtert 6 in Lage te www.denoverschot.nl
Welons Festival Wintelre
Wintelre - Vrijdag 20 juni
gaat Welons, het grootste
muziekspektakel van de
Kempen weer van start met
drie dagen blues en rock van
de bovenste plank. Ook deze
editie vindt weer plaats op
het festivalterrein aan de Biemeren in Wintelre.
De organisatie heeft weer
hard gewerkt om het programma rond te krijgen, en
dat is weer goed gelukt. Vrijdag 20 start het festival met
de bluesnight. Het programma is als volgt: om 20.00 uur
Reno’s Rumble, om 21.45 uur
Mike & The Mellowtones en
om 23.30 uur The Boogie Beasts.
Zaterdag 21 juni presenteert
Muziekschool ART4U vanaf
14.00 uur de volgende
bands,
The Jiggs, Brainfreeze, Secret
Motion, Enjoy, The royals, Final Strike en Restore. Om
18.00 uur start the Tribute
Night met om 18.40 uur
Dookie-Green Day Tribute
Band; om 20.00 uur Tributefinger-Triggerfinger Tribute
Band; om 21.20 uur Volbeer,
Volbeat Tribute Band; om
22.40 uur Stormbringer-Deep
Purple Tribute Band en om
24.00 uur Graduated FoolsAnouk Tribute Band.
Zondag 22 juni wordt de
Amerikanendag weer gehouden. Deze editie is weer
grootser opgezet met nog
meer spektakel en superbands. Om 12.30 uur The
Tinstars & Ruby Pearl; om
14.00 uur All Star Rock &
Roll Revue (CC Jerome); om
15.30 uur Twenty Sicks; om
17.00 uur Firebird Trio (Australië)
Voor meer info
www.welons.nl
Elektrisch
Bent u van plan om een puppy te kopen?
53671581
Dierenkliniek de Kempen helpt u om de goede
verantwoorde keuzes te maken en te komen tot
"the perfect match".
Benieuwd waar u op moet letten?
U kunt zich aanmelden op de website.
Gastspreker Marijke de Rooij (VVH en dogs4fun)
www.dierenkliniekdekempen.nl
53537459
Kom naar de gratis informatieavond
8 mei 20.00 uur Valkenswaard
Ook op maandag geopend
van 9.00 tot 18.00 uur!
www.prepup.nl
52567479
Nieuwe moderne algemene tandartsenpraktijk
J.F. Nowak in Reusel
ende
Altijd vrijblijv
ve
Prijsopga
In onze praktijk kunt u terecht voor
preventieve tandheelkunde, mondhygiëne, cosmetische tandheelkunde,
endodontische behandelingen en
implantologie.
De moeilijke behandelingen voeren
wij uit met behulp van de microscoop.
De praktijk is geopend voor nieuwe
patiënten. U kunt zich inschrijven via
de website www.tandartsnowak.nl
of door te bellen naar de praktijk.
Wij heten u van harte welkom!
Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V.
Lensheuvel 1 S • 5541 BA Reusel • tel. 0497 - 645751
e-mail: [email protected]
53396247
53675303
SIERADENKAST
MET SPIEGEL
AIRWICK
GEURKAARS
LIVING/HOME
BLOEMPOT
hout
wit of grijs
22x15x28 cm
diverse soorten
bijvoorbeeld
elixer oriental
aardewerk
wit of grijs
15x18 cm
1.59
20x23 cm
2.99
28 cm
27x30 cm
4.79
vanaf:
1.59
1.29
DAMES
HORLOGE
KOOK
CADEAUSET
diverse trendy
modellen
topkwaliteit
uurwerk
cupcakes, chocolade,
speculaas of koekjes
8-delig
22 cm
M O E D E R DA
GSTU NT!
4.99
COZZI
BOXERSHORT
CAD EAUTIP
KOOK- OF
ZOMERBOEK
zeer luxe
uitvoering
!
HOME ESSENTIALS
KEUKENMACHINE
GIFTSET
BODYCARE
jongens
diverse kleuren
en prints
maten 98-152
•
•
•
•
krachtige motor (420 Watt)
inhoud 4 liter
regelbaar vermogen
incl. mixhaak, kneedhaak,
garde en spatbescherming
voor het bereiden van
taarten, slagroom,
brood, pizza’s etc.
diverse varianten
2 STU KS
2.39
3.99
2.99
1.99
GIFTSET
ETERNAL GARDEN
diverse varianten
douchegel en bodylotion
1.15
0.72
DAMES
TEENSLIPPER
DECO BLOEMPOT
ZINK
2 modellen
diverse kleuren
en prints
maten 36-41
bloempot:
diverse prints
22x22x11 cm
emmer:
met tekst
18x18x15 cm
FESS IO N ELE
VOO R PRO
!
LT
RESU ATE N
0.79
3.79 38.95
VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG
WEEKACTIE!
VANDERBILT
EAU DE TOILETTE
TUIN
SCHILDERIJ
100 ml
uv-proof canvas
58x58 cm
5.99
6.49
E IT!
TO P KWALIT
12.95
HOUTEN
LADENKAST
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 86-128
wafeltjes met
amandel
en kokos
180 gram
2.59
7.99
XL-FORMAAT
79x79 cm
MEISJES
T-SHIRT
FERRERO
RAFFAELLO
1.39
G!
carte postale
MEISJES
BROEK
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 86-128
1.99
2.99
60 cm
E D E R DA
11 M E I M O
MAROUSSIA
EAU DE TOILETTE
100 ml
AFTER
EIGHT
200 gram
53646170
VAN WOENSDAG 30 APRIL T/M DINSDAG 6 MEI 2014
KOOKBOEK
STANDAARD
ARTICO
ACRYLVERF
hout
wit
diverse kleuren
uni of glitter
6x 75 ml
39 cm
2.49
5.95
DOVE
DOUCHECREME
SERVEER
SCHAAL
hout/glas
3.95
2.99 18.49
INTEX
LOUNGE ZWEMBAD
diverse varianten
500 ml
TIP VOOR
4-persoons
229x229x66 cm
1.99
RELAXED
IN!
DE ZOM ER
MOEDERDAG!
MOEDERDAG!
21.95
KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL
Zet- en drukfouten voorbehouden.
ACRYLIC
MEDIUM
3 handige hulpmiddelen
om het karakter van
acrylverf te veranderen
modelling paste, gel
medium, pearl medium
53685905
53476209
Airco Service Hein
Voor uw auto
Bedrijfsweg 6 - 5531 PT Bladel
53685906
AUTO-CARE
JAN VAN ROOY
Hoofdstraat 5, 5528 AG Hoogeloon, 0497-382319/681394
CHEVROLET LACETTI 1.4I 5-DRS.
CITROEN C2 1.1I 3 DRS. AC
DAIHATSU CUORE 0.9 3-DRS.
FORD KA 1.2I AC 3-DRS.
FORD FIESTA 1.3I 3-DRS.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI
HYUNDAI LANTRA 1.8I STATION
MERCEDES VITO 111 CDI DUBB.CAB. AUT.
MITSUBISHI COLT 1.3I 5-DRS.
MITSUBISHI COLT 1.3I AUTOMAAT 5-DRS.
PEUGEOT 206 1.6I 3-DRS.
SUZUKI SWIFT 1.5I 5-DRS. AIRCO
TOYOTA YARIS 1.0I 3-DRS.
BLAUW
GEEL
ZILVER
ZWART
BLAUW
GROEN
GROEN
WIT
ROOD
GRIJS
ZWART
BLAUW
ZWART
2004
2005
2008
2010
2004
2005
1998
2006
2004
2004
2001
2005
2001
1950,00
3250,00
3750,00
7250,00
3750,00
5650,00
900,00
POA
3850,00
4750,00
2250,00
5650,00
3150,00
Zie ook www.autocarejanvanrooy.nl
Wij bieden u aan: originele Nederlandse auto’s met gegarandeerde km-standen.
AL MEER DAN 25 JAAR UW AUTODOKTER VAN DE KEMPEN!!
53649147
53685903
De aircospecialist
Tel.: 06-27587849
Int.: www.aircoservicehein.nl
Voor bedrijven & particulieren
53685934
• Onderhoud
• Controle
• Reparatie
• Reiniging
• Vullen van de airco
Willibrordlaan 48, Hulsel
tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl
Seat Cordoba Vario 1.6
Seat Altea 1.6
Ford Fiesta 1.3 3-drs.
2001
2005
2004
Keuringsstation
Verkoop en reparatie alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
Superaanbod: elektrische heren- en damesfietsen!
Trend 4
Compleet & luxe uitvoering NX8
Middenmotor, lage instap
Bereik: tot 135 km
Compleet & luxe uitvoering NX8
Frontmotor, lage instap
Bereik: tot 100/120 km
Rijklaar nieuw
€2649,-
Rijklaar nieuw
€2399,-
Nu met inruil*
bijbetalen €1699,-
Nu met inruil*
bijbetalen €1699,-
Topkwaliteit uit Duitsland
Nederlands product - best getest
Fietsenplan: Alle merken verkoop nieuw & gebruik (kinder-)fietsen. Heemweg 2, Veldhoven | T 040 255 85 40 | www.vmcplaza.nl
WWW.VMCPLAZA.NL
VELDHOVEN
TEL 040 255 85 40
53507135
Service, vakmanschap, kwaliteit!
Ferry Kelders, manager
*Vraag naar de voorwaarden
De laatste 3 jaar zijn deze 2 topmerken als beste of betere getest! Grote inruilactie!!
Telegraaf 2014 - 5*****
Trend 4
Middenmotor - Lage instap - Testwinnaar Rijklaar nieuw €2399,- Bijbetalen H €1499,- D €1699,Compleet & luxe uitvoering NX8. Bereik: tot 135 km
Service,
vakmanschap,
kwaliteit!
Ferry Kelders,
manager
Rijklaar nieuw €2549,-.
Elektrische fietsen - Alle merken - Dames+Heren
Compleet & luxe uitvoering NX8. Bereik: tot 100 km v.a. € 499,- tot 1199,-
Nu met inruil* bijbetalen €1699,- Nu met inruil* bijbetalen €1699,-
Topkwaliteit uit Duitsland
GEBRUIKTE
Nederlands product
Nu met inruil* bijbetalen € ????,Batavus - Gazelle - Sparta Kalkhoff - Qwic - Giant - Flyer - ect.
Fietsenplan: Alle merken verkoop nieuw & gebruik (kinder-)fietsen. Heemweg 2, Veldhoven | T 040 255 85 40 | www.vmcplaza.nl
www.verhuurappartement.nl Te huur: Eindhoven Combinatie kantoor-, praktijk-, woonruimte. Te koop en/of te huur: Best - Winterberg - Oostende (zomer + winter)
WWW.VMCPLAZA.NL
VELDHOVEN
TEL 040 255 85 40
*Vraag naar de voorwaarden
Superaanbod: elektrische heren- en damesfietsen!
53674047
53683161
KEMPENAER
pagina 20
nummer 18 - 30 april 2014
53685136
Portefeuilleverdeling
Onlangs is het nieuwe college van burgemeester en wethouders gestart. De collegeleden
hebben de taken als volgt verdeeld:
Burgemeester B. Swachten
- Algemeen bestuurlijke zaken
- Externe relaties / samenwerking
- Openbare orde en veiligheid
- Brandweer
- Economische zaken
(excl. arbeidsmarktbeleid)
- Kempisch Bedrijvenpark
- Recreatie en Toerisme
- Communicatie
- Juridische kwaliteitszorg
- Juridische handhaving
Wethouder W. van der Linden
1ste locoburgemeester
- Financiën
- Belastingen
- Personeel en organisatie
- I&A en ICT
- Dienstverlening
- Onderwijs
- Sport
- Openbare Werken
- Project aanleg glasvezel
- Verkeer
- Randweg (realisatie)
Wethouder J. Veldhuizen
2de locoburgemeester
- Werk en inkomen (incl. arbeidsmarktbeleid)
- WMO
- Jeugd
- Welzijn (incl. gemeenschapshuizen)
- Cultuur
- Dorpsraden
- Project Oude praktijkschool
Wethouder F. d’Haens
3de locoburgemeester
- Ruimtelijke Ordening
- Milieu
- Grondbedrijf
- Volkshuisvesting
- Afval
- Monumentenzorg
- ODZOB
- BPO
- Samenwerking VTH (inhoudelijk)
- Randweg (tot realisatie)
Doe je ook mee?
Puur voor Jongeren verlengd
Het project Puur voor Jongeren wil meer activiteiten in de Kempen
gemeenten, georganiseerd door en voor jongeren. Voor 1 september
2014 kunnen nog aanvragen ingediend worden voor subsidie voor
een leuk initiatief of idee. Wij zijn dan ook op zoek naar jou en je idee.
Puur vóór Jongeren is een tweejarig project van het Huis van de Brabantse Kempen,
waarbij samengewerkt wordt tussen HAS Hogeschool en de gemeenten Eersel, Bergeijk,
Bladel, Hilvarenbeek, Oirschot, Oisterwijk (alleen Moergestel), Reusel- De Mierden en hun
jongerenwerkers. Het Huis van de Brabantse Kempen stelt een subsidie beschikbaar voor
jongeren, door middel van jongeren vouchers.Jongeren tussen de 12 en 25 jaar, woonachtig
in één van de bovenstaande gemeenten, kunnen kans maken op deze vouchers van
€ 500,- tot € 2.000,- euro als ze een project voor jongeren in de gemeente indienen.
Met dit initiatief willen de betrokken partijen jullie, de jongeren, actief bij de samenleving
betrekken, om daarmee te bereiken dat jullie binding blijven houden met jullie gemeente.
Met als uiteindelijk doel dat jullie in jullie eigen gemeente blijven wonen.
Het mooie is dat jullie er ook mee kunnen leren hoe je zelfstandig een evenement/project
kunt opzetten en uitvoeren en hoe je omgaat met subsidiegelden, begrotingen en hoe je
een en ander organiseert. Zo zul je zien en ervaren dat je wanneer je jezelf inzet voor de
samenleving je er iets voor terug krijgt en het ook nog leuk is.
Tot 1 september 2014 kunnen jullie nog nieuwe aanvragen indienen voor een project. Kijk
voor meer informatie en het promotiefilmpje op www.hedoedemee.nl. Ook kun je ons
volgen via Twitter en Facebook.
Gewijzigde
openingstijden
gemeentehuis
Op maandag 5 mei is het gemeentehuis
gesloten in verband met Bevrijdingsdag.
Inschrijvingen gebruik
sporthallen X-sport
Bladel en Eureka
Hapert
Met ingang van het schooljaar/seizoen
2014-2015 beschikt Bladel over een
nieuwe sporthal X-sport, die samen met
de aangrenzende sportzaal en
gymlokalen van het Pius X-College één
geheel gaat vormen. Al deze ruimten
zijn voor binnensport beschikbaar. De
nieuwe accommodaties gaan de
huidige sporthal ’t Spant vervangen.
Belangstellenden kunnen zich via een
inschrijfformulier vóór 15 mei
aanstaande aanmelden.
Het kan hierbij gaan om een vast
verenigingsuur gedurende het hele
seizoen of voor incidenteel gebruik.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van de
ruimtes van sporthal Eureka in Hapert.
Het seizoen 2014-2015 begint op
25 augustus 2014 en loopt tot en met
18 juli 2015.
Wenst u meer informatie over de
mogelijkheden, dan kunt u contact
opnemen met Bart Spruijt, afdeling
Ontwikkeling, team Welzijn (telefoon
0497-361462 of [email protected]).
Gemeente Bladel
Markt 21
Postbus 11
5530 AA Bladel
Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600
E-mail: [email protected]
Website: www.bladel.nl
@gemeente_Bladel
Calamiteitenlijn (24 uur): 0497-361444
Voor het melden van gevaarlijke
Situaties, zoals bv. Een gat in de weg
Openingstijden receptie gemeentehuis
Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur
dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak
Maandag 9.00 – 19.00 uur
Dinsdag 9.00 – 12.00 uur
Woensdag 9.00 – 19.00 uur
Donderdag
en Vrijdag 9.00 – 12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag
van 9.00 – 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
Voor het maken van een afspraak
met de burgemeester
of een van de wethouders kunt u
contact opnemen met
het bestuurssecretariaat
tel. 0497 – 361438 /361439
KEMPENAER
pagina 21
nummer 18 - 30 april 2014
53685137
Dodenherdenking
Gevangen
Vrijheid geef je door in wederkerigheid
Op zondag 4 mei herdenken we in Bladel, Netersel en Hoogeloon
allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties. Ook staan wij er dan bij stil hoe belangrijk vrijheid
is en dat we daar samen aan moeten werken. Burgemeester B.
Swachten nodigt u uit om deel te nemen aan die herdenkingen.
Het thema van dit jaar is Vrijheid geef je door in wederkerigheid
4 en 5 mei zijn de jaarlijkse momenten om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en
vervolging en om de vrijheid te vieren. De agressie van nazi-Duitsland en Japan tegen de
buurlanden en personen die als minderwaardig werden gezien, ontstond niet uit het
niets. Er waren jaren aan voorafgegaan waarin de bevolking rijp werd gemaakt voor een
verkeerde strijd. Er waren daar en in de buurlanden heel wat mensen die het kwaad wel
zagen, maar dachten dat het voorbij zou gaan. Het geweld richtte zich nog niet tegen
henzelf, en dus bleven ze er ‘neutraal’ tegenoverstaan. Als het besef van wederkerigheid
in recht en samenleving groter was geweest, waren ze misschien wel in actie gekomen.
De jaarlijkse viering van de Bevrijding laat de andere kant zien. Door schade en schande
wijs geworden moest Nederland de sociale cohesie herstellen. Verantwoordelijk politiek
leiderschap manifesteerde zich van toen af door samenwerking van democratische
krachten voorop te stellen. Burgers hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar
op voet van gelijkheid. Alleen op die basis kan een vitale democratie bestaan. Niemand
mag wegens wat hem of haar eigen is, worden uitgesloten van het maatschappelijke
leven. Iedere Nederlander – ongeacht overtuiging, herkomst of seksuele identiteit – kan
elk openbaar ambt vervullen. De grondwet brengt dit in de eerste artikelen tot
uitdrukking. Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. Mensen zijn op
elkaar aangewezen. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten, iets anders dan je gang
gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van
wederkerigheid.
Herdenkingen
In Hoogeloon vindt op 4 mei om 19.00 uur een herdenkingsdienst plaats in de Sint
Pancratiuskerk. Om 19.45 uur volgt een stille tocht naar het Valensplein. Hier zal de
kranslegging plaatsvinden bij het oorlogsmonument. Op de aanwezige plaquettes zijn de
namen aangebracht van Jan Goossens, Eddy Jones, Jan Balduk en de vier gesneuvelde
Amerikaanse soldaten William B. Williams, John E. Burke, Nick Pehote en Jacob Faasse.
De plechtigheid is georganiseerd door het 4 mei Comité Hoogeloon. Er wordt
medewerking verleend door o.a. leerlingen van de basisschool, de gilden St. Joris en St.
Sebastiaan en fanfare Wilhelmina.
De Oranje Comités in Bladel en in Netersel organiseren op 4 mei stille tochten vanuit
Bladel en vanuit Netersel naar het herdenkingsmonument aan de Neterselseweg. Deze
starten om 19.15 uur vanaf het marktplein in Bladel en café d’n Driesprong in Netersel.
Bij het monument vindt omstreeks 19.45 uur een herdenking plaats en worden een krans
en bloemen gelegd. Aan de herdenking wordt o.a. meegewerkt door de gilden Sint Joris
en Sint Brigida, Koninklijke Harmonie l’ Union en PUUR poporkest en leerlingen van het
Pius X college.
Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel
hebben in de vergadering van 15 april 2014
de volgende openbare besluiten genomen:
21 voor de jeugd 2.0 wordt ingestemd met
herziening van een aantal punten. Wordt
aan de raad medegedeeld.
Bezuinigingsmaatregelingen
muziekonderwijs
Het college besluit om de genomen
bezuinigingsmaatregelen op het
muziekonderwijs in samenhang met elkaar
te evalueren. Tevens wordt besloten dat de
subsidieregeling muzikale en culturele
vorming niet inkomensafhankelijk wordt
gemaakt. De raad wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
Afvalproef Netersel
De gemeente gaat met Baetsen Recycling
Veldhoven een overeenkomst voor
sortering en verwerking van drankkartons
en blik aan tot 1 januari 2015.
Groenonderhoudswerkzaamheden WVKgroep 2014-2018
Het college gaat akkoord met de
Samenwerkingsovereenkomst gemeente
Bladel en WVK-groep en de “Nadere
overeenkomst
(onderhouds)werkzaamheden in de
openbare ruimte” met het daarbij bereikte
onderhandelingsresultaat. Zij stemmen in
met de extra ondersteuning bij het team
Openbare Werken.
Aanvulling collegebesluit 18 februari jl.
betreffende samenwerking jeugdzorg
Zuidoost Brabant
In aanvulling op het collegebesluit over
Bezwaar inzake weigeren omgevingsvergunning Fons van der
Heijdenstraat 55 Netersel
Conform het advies van de Commissie
voor de bezwaarschriften is het
bezwaarschrift voor het kappen van 5
eiken en het verleggen van een Zandpad
ongegrond verklaard.
1e concept-perspectiefnota 2014
Het college heeft kennis genomen van de
1e concept-perspectiefnota 2014.
Aanwijzen trouwlocaties
De volgende trouwlocaties zijn aangewezen
door het college: Bredasebaan 18 te Bladel
voor 16 mei van 13.00 tot 15.00 uur,
Tipmast 48A te Bladel voor 20 juni van
12.00 tot 14.00 uur en Steenakkers 1A te
Hapert voor 1 juli van 10.30 tot 12.30 uur.
Knieën opgetrokken, hoofd gebogen
muurvast in een benarde positie
gevangen
gevangen
in angst en onzekerheid, tussen afbraak en vernietiging
gevangen
in de vraag, hoe lang gaat het nog duren
het gedonder van de oorlog en ook het leven zelf
ik vraag me af, is er nog een brandend lichtje te vinden
in die oneindige duisternis
ik wacht op een redder, een heilig moment
een lichtstraal die de duisternis doorboort
Zal die ooit komen?
Bianca Vosters
Alles heeft een begin
liefde begint bij vriendschap
leven bij jezelf
en oorlog bij macht
het begint zo klein en onschuldig
niemand die het merkt
maar als het eenmaal begint, is het eind ver weg
je weet niet wat je te wachten staat
niets is meer zeker
de wereld is niet veranderd
de oorlogen zijn er nog steeds
het vertrouwen in elkaar is weg
het maakt de mens bang en onzeker
jarenlang vocht men voor de vrijheid
die we nu hebben
ze waren, zijn en blijven onze helden
daarom herdenken wij elk jaar de oorlogsslachtoffers
uit respect
voor jou, voor mij en voor hen die gestorven zijn
Joyce-Ann Rombouts
Gedichten van leerlingen van het Pius X college
Het aanwijzen van trouwlocaties wordt
gemandateerd aan het afdelingshoofd
Dienstverlening.
Ontwerp-programmabegroting 2015 SRE
Het college heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2015 SRE. Wordt voorgelegd aan
de raad.
Bepalen stembureaus en benoeming
voorzitters en leden van de stembureaus
voor de verkiezingen van het Europees
Parlement
Besloten wordt dat er negen stembureaus
ingericht worden voor de verkiezing van de
leden van het Europees Parlement op 22
mei. Tevens worden de voorzitters, reserve
voorzitters, stembureauleden en reserve
stembureauleden benoemd.
Bezwaar instandhoudingsbijdrage
gemeentelijk monument Sniederslaan 80
Bladel
In overeenstemming met het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften is het
bezwaar afgewezen.
Vertegenwoordigers gemeenschappelijke
regelingen 2014-2018
Het college wijst de wethouders Veldhuizen
en Van der Linden aan voor de Regeling
WVK-Groep; wethouder Van der Linden voor
de Regeling Regionaal
samenwerkingsverband openbaar
basisonderwijs De Kempen; het gehele
college voor de gemeenschappelijke
Regeling Samenwerking Kempengemeenten
en wethouder d’Haens voor de
Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant.
KEMPENAER
pagina 22
nummer 18 - 30 april 2014
53685138
Speeddaten in het gemeentehuis in Bladel
Niet alleen op het gebied
van persoonlijke relaties,
maar ook op de
arbeidsmarkt geldt: pas als
je elkaar in levenden lijve
ontmoet, weet je of het echt
klikt. Je moet elkaar echter
dan wel weten te vinden.
Kempenplus, onderdeel van
het Werkplein de Kempen in
Bladel, brengt werkgevers in
de regio gericht in contact
met werkzoekenden die
staan ingeschreven bij
Werkplein de Kempen. Op
dinsdagmiddag 8 april vond
in het gemeentehuis van
Bladel een vacaturemarkt
plaats, speciaal voor
mensen met een
WW- of WWB-uitkering.
Naast werkgevers namen ook
uitzendbureaus deel aan de
vacaturemarkt – partijen waarmee
Werkplein de Kempen en Kempenplus
volop samenwerken. En met succes, zo
blijkt. Suzanne van Gompel, intercedente
bij Tempo Team Bladel, vertelt: “Vacatures
die voorheen open bleven staan, kunnen
we nu regelmatig invullen met klanten van
Werkplein de Kempen, via Kempenplus.
Logisch ook: bij deze mensen moet je zijn,
ze kunnen meteen aan de slag. Zo werkt
het!”
De oogst van deze middag: veel
contacten, diverse vervolgafspraken en
het gevoel: “Er is meer mogelijk dan ik
dacht. Ik word gehoord, er komt
beweging in” bij werkzoekenden. Ook
werkgevers vonden het een succesvolle
middag: “Dit is zoveel meer dan een CV:
dat is koud. Als je er een gezicht bij ziet,
weet je echt of het klikt.”
Tussen de 160 en 180 werkzoekenden waagden zich deze middag aan een zogenoemde
speeddate (een kennismakinggesprek van een paar minuten) met een potentiële
werkgever in de hal van het gemeentehuis. Alle kandidaten kwamen op uitnodiging: ze
waren door Werkplein de Kempen en Kempenplus geselecteerd voor de vacatures die de
deelnemende werkgevers en uitzendbureaus vooraf hadden aangeleverd.
Kapotte
lichtmast?
Voorafgaand aan de vacaturemarkt was in de raadszaal een presentatie over de huidige
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, door Michel Smoorenburg, senior
arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Zowel landelijk als binnen onze regio neemt de
werkloosheid nog toe, ondanks een economische groei van 0,9% (meer dan in buurland
Duitsland) in het laatste kwartaal van 2013. Het goede nieuws is echter dat steeds meer
werkgevers werkzoekenden weten te vinden: maar liefst 4 van de 10 vacatures wordt
hiermee ingevuld.
Ga naar het meldpunt
op www.bladel.nl
Na een gezamenlijke werkgeverslunch stroomde de hal van het gemeentehuis langzaam
vol met bezoekers. Tweeënhalf uur lang werden er volop handen geschud, cv’s
uitgewisseld en gesprekken gevoerd.
Verschillende kandidaten zijn op basis hiervan uitgenodigd voor tweede gesprekken bij
de werkgever. Op de middag zelf konden bezoekers deelnemen aan de workshops
Sollicitatietips en de CV-dokter.
Daarnaast konden ze zich inschrijven
voor de workshop “Online naar werk”,
die iedere vrijdagmiddag in Bladel
wordt verzorgd door het Werkplein de
Kempen.
Bekendmakingen
Meldingen
BLA-2014-0130
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat het volgende evenement
is gemeld:
Netersel
plaatsen van een
carport, De Smis 8
(ontv.16-04-2014)
Een volleybaltoernooi door Stichting Zomeravond volleybal op 5-12-19-26 mei van 19.00
tot 21.00 uur en 2-9-16-23 juni van 19.00 tot 21.00 uur en op 30 juni van 19.00 tot 24.00
uur op het Doolandveld in Bladel.
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.
Dit besluit ligt vanaf 1 mei 2014 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag en woensdag van 9.00 tot 19.00 uur, op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
BLA-2014-0108
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
BLA-2014-0114
BLA-2014-0128
Omschrijving en locatie
Bladel
uitbreiden van een woning, Beatrixlaan 15 (ontv.15-04-2014)
Hapert
kappen van 1 den, Venbroek 7 (ontv.17-04-2014)
plaatsen van een erfafscheiding, De Mulder 11 (ontv.21-04-2014)
BLA-2014-0100
BLA-2014-0131
BLA-2014-0132
Omschrijving en
locatie
Bladel
aanleggen van een
uitrit, Ericastraat 55
(verz.23-04-2014)
Hapert
uitbreiden van een
bedrijfspand,
Smaragdweg 30
(verz.17-04-2014)
oprichten van een
erker, Ganzestraat 17
(verz.24-04-2014)
KEMPENAER
pagina 23
nummer 18 - 30 april 2014
53685140
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 1 mei tot 12 juni 2014 ter inzage bij het
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Bladel. Indien u op maandagavond de
verleende omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u hiervoor een afspraak maken
(telefoon 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag
dat het besluit aan de aanvrager is verzonden. In uw bezwaarschrift moet staan tegen
welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres,
telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld.
Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijke
uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.
U moet het verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant, Bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U moet een kopie
van het bezwaarschrift meesturen. U kunt het verzoekschrift om een voorlopige
voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat een melding op grond van het
Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (Activiteitenbesluit) is
binnengekomen van A.W.M. van der
Heijden, Veilig Oord 32 Bladel, in verband
met het overslaan van huishoudapparatuur.
De melding en bijbehorende stukken liggen
van 1 tot en met 28 mei 2014, ter inzage bij
het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis. U kunt daar terecht op
maandag en woensdag van 9.00 tot 19.00
uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om tijdens die uren naar
het gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor ander tijdstip (telefoon
0497-361636).
Bladel, 30 april 2014
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
drs. E.L.C.M. Mol.
De burgemeester, mr. A.H.J.M. Swachten.
Dodenherdenking Bergeijk
Bergeijk - De stichting Muziek
aan de Markt organiseert in
samenwerking met de gemeente Bergeijk ook dit jaar
een 4 mei-herdenking. Deze
jaarlijkse herdenking betreft
niet alleen slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog maar
ook van oorlogen en vredesmissies waarbij Nederland
sindsdien betrokken is. De 4
mei-herdenking vindt plaats in
en bij de Hofkerk, Hof 12, op
zondag 4 mei vanaf 19.45 uur.
De bijeenkomst start bij het
monument op het oude kerkhof met een vlaggenceremonie waarbij de gildebroeders
van het Sacramentsgilde, het
St. Jorisgilde en het St. Martinusgilde de nationale vlag en
de gemeentevlag halfstok zullen hijsen. Om 20.00 uur
wordt de ‘Last Post’ geblazen
waarna twee minuten stilte in
acht genomen worden. Na-
mens de gemeente Bergeijk en
namens de Oud Strijders Nederland worden er bloemen bij
het monument gelegd. De namen van de op het monument
vermelde slachtoffers zullen
worden genoemd en leden
van de Piepteuten plaatsen
voor elk slachtoffer een lichtje.
Het programma wordt daarna
voortgezet in de Hofkerk. Burgemeester Van de Vondervoort zal namens de gemeente
Bergeijk het woord voeren.
Het gemengd koor d’Eyckelbergh, onder leiding van dirigent Cees van Esch en met
medewerking van Paul van der
Heijden (orgel) en Roger Baeten (trompet), zorgt zowel bin21.00 uur en gratis entree. De nen als buiten voor de muzikadata van de volgende Vernice le opluistering. Het program& Friends muziekavonden zijn ma duurt ongeveer een uur.
De toegang is vrij.
14 juni en 21 juni.
Tweede avondwandeldriedaagse van No-Limits
Vernice & Friends
muziekavond in de Kei
Reusel - De formule van de
Vernice & Friends muziekavonden lijkt na twee succesvolle avonden al aardig bekend te zijn in de regio. Gezellig ongedwongen muziek
maken voor een enthousiast
publiek. Het is precies dát
sfeertje dat zowel publiek als
artiesten aanspreekt.
Inmiddels staat de derde Vernice & Friends voor zaterdag 3
mei op de agenda, en het belooft weer een speciale muziekavond te worden. De intieme setting in het horeca deel
van Cultureel Centrum de Kei
waarborgt het gezellige huiskamersfeertje. Line-up voor 3
mei is: Vernice, Bart & Eline,
Mies Pasmans, Ronald Warnders en Dirk van Loon. Er staat
het publiek weer een leuk en
gezellig muzikaal programma
te wachten. Alle nummers
worden in semi-akoestische
zetting gebracht, dus geen
dreunende bassen en drums
en geen scheurende gitaren.
Zaterdag 3 mei in de Kei om
Opening Inloophuis
de Kempen in Bladel
BLADEL - Zaterdag 3 mei om 11.00 uur opent burgemeester
B. Swachten het Inloophuis de Kempen aan de Hallenstraat
15 in Bladel. Het Inloophuis is een plek waar mensen met
kanker en hun naasten terecht kunnen voor contact met lotgenoten, ontspanning, workshops en informatie.
Kanker veroorzaakt een onzekere periode. Een plek waar
patiënten lotgenoten kunnen
ontmoeten, ervaringen kunt
delen of gewoonweg wat afleiding kunt vinden, kan tijdens deze periode extreem
waardevol zijn.
Met dit doel heeft een team
van vrijwilligers met hart en
ziel samengewerkt aan de
oprichting van Inloophuis de
Kempen. Het team bestaat
uit verschillende ondernemers
en particulieren die op de een
of andere manier een bijdrage
willen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die (over)leven met kanker.
Op zaterdag 3 mei vanaf
11.00 uur is iedereen welkom
om een kijkje te nemen in het
Inloophuis.
Meer info:
www.inloophuisdekempen.nl
Bladel - Vorig jaar blies Loopgroep No-Limits een oude traditie nieuw leven in, door het organiseren van een avondwandeldriedaagse. Ook dit jaar kunnen sportieve wandelaars hun
hart ophalen. Op 21, 22 en 23 mei houdt No-Limits de tweede editie van de Bladelse
Avondwandel3daagse. Dagelijks kan gekozen worden uit een wandeling van 5 of 10 kilometer. De organisatie heeft net als vorig jaar aantrekkelijke routes uitgezet door het natuurgebied in de buurt van startplaats Hotel De Tipmast. Inschrijven kost voor volwassenen
€ 2,- per avond. Kinderen onder 12 jaar betalen € 1,-. Voorinschrijven voor de drie avonden
kan ook. Hiervoor kan men terecht op de website van No-Limits (www.no-limitsbladel.nl).
Inschrijven kost dan € 4,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen.
Starten kan elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur bij Hotel De Tipmast, Tipmast 48a in Bladel. Voor meer informatie kan men bellen met: 0497-3843273, 06-22499071 of 0653329784 of surfen naar de website www.no-limitsbladel.nl
53663388
53344757
AANNEMINGS-,
HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF
(SIER
)BESTRATINGSMATERIALEN
-
Doorlopend
auto’s te koop gevraagd.
Wij kopen ook
van particulieren!
Leenderweg 78D-Valkenswaard - Tel. 06-51627119
53527117
SPECIALE MEI MAAND ACTIE !
www.vromanskeukens.nl
Gebakken sierbestrating
53494351
dikformaat en waalformaat getrommeld
uit voorraad leverbaar!
Aanrijding gehad?
nu
€ 26, 95
bergingsbedrijf transportbedrijf
autohulpdienst autobedrijf
p/m 2 inc
l . btw
vraag na
ar de lev
voorwaa eringsrden
Rood-bruin
genuanceerd uwf/udf
Wanroij, Bus 3, Tel. (0485) 45 33 06
Eersel, Koperslager 20, Tel. (0497) 51 69 05
Naast de berging hebben wij een 24-uurs pechservice.
Ook beschikken wij over vervangend vervoer. Erkend
bergingsbedrijf voor Heeze, Leende, Cranendonk,
Weert, Deurne, Asten, Someren en Regio de Kempen.
Indien een voertuig in Nederland
verzekerd is, heeft dit voertuig recht
op GRATIS takelen bij een ongeval!
Dit geldt OOK als het voertuig WA-verzekerd is ongeacht toedracht. Dit gaat
niet ten koste van uw no-claim korting!
Paars
genuanceerd uwf/udf
Volg ons op:
53386871
Maak de schade niet erger dan die is!
Neem geen risico om zelf verder te rijden!
53676163
-
KUIKSEINDSEWEG 34A, MIDDELBEERS 013-5141218
Open: ma. t/m vr.: 8.00-17.30, za.: 9.00-16.00.
graniet, hardsteen en betontegels
graniet-, hardsteenafwerkranden
koppelstones, ijssel-, waal- en dikformaatstenen, betonklinkers
gebakken straatstenen; klinker-, dik- en waalformaat
diverse soorten en afmetingen kinderkopjes en keien
diverse soorten split, grind en dolomiet
zand, zwarte grond, metsel- en grindzand
verhuur containers voor puin, snoeiafval, opslag etc.
Ook transport
na aanrijding
naar het adres
van uw voorkeur
is kosteloos!
BEL: 040 - 206 12 39
24 uur
per dag
7 dagen
per
week
Auto- en Takelbedrijf Sprankenis
Valkenswaardseweg 5 | 5595 CA Leende
Lange Voren 16C | 5521 DD Eersel
Tel.: 040-2061239 | Fax.: 040-2061066
E-mail: [email protected] | www.sprankenis.nl
KEMPENAER
pagina 25
Rabo LedenOntmoeting in
teken van enkele reis naar Mars
Rabo-directeur Bart van Iersel heeft zelf ook een aantal vragen voor Bas Lansdorp.
HAPERT - Rabobank De Kempen heeft in Den Tref in Hapert
haar derde LedenOntmoetingsAvond van 2014 gehouden.
De boodschap van het boeiend betoog van Bas Lansdorp
over ‘Project Mars One’ was duidelijk: in 2025 zullen vier
mensen de eerste bewoners op Mars worden.
Het betreft een enkele reis
naar de rode planeet, terugkeer naar de aarde is niet
mogelijk. Na de eerste landing zullen elke twee jaar
vier nieuwe kolonisten in een
raket naar Mars worden gestuurd, zodat er in 2033
twintig mensen op deze
nieuwe kolonie zullen wonen
en werken.
Bas Lansdorp (37) vroeg de
bezoekers -onder wie opvallend veel jeugdige belangstellenden- wie zich aan zou
melden voor zijn project
‘Mars One’. Er gingen geen
vingers de lucht in, de mensen uit de Kempen hebben
het hier blijkbaar goed naar
maakte volop gebruik van de
mogelijkheid om met de aan
de Universiteit Twente opgeleide werktuigbouwer in gesprek te gaan. Of er misschien ook kinderen geboren
hun zin. Toch waren er we- kunnen worden op Mars bijreldwijd meer dan tweehon- voorbeeld. ‘Voorlopig is dit
derdduizend aanmeldingen door de verminderde zwaarvoor zijn project, waarvan uiteindelijk vier zorgvuldig geselecteerde mensen (twee mannen en twee vrouwen uit vier
continenten) in 2025 de eerste bewoners op Mars zullen
worden.
tekracht nog niet verantwoord, maar als er straks een
stuk of dertig mensen op
Mars wonen en er een echte
samenleving gecreëerd is, zal
dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Mooi toch om
het eerste kind te zijn dat op
Mars is geboren?’
nummer 18 - 30 april 2014
Viva la Donna Day
in Eersel
EERSEL - Sinds 2005 roept Stichting Viva la Donna wellness- en beautyprofessionals op om op of rond 29 mei gratis verwenbehandelingen aan te bieden aan (ex-)kankerpatiënten. Bijvoorbeeld een massagebehandeling, yogales of
schoonheidsbehandeling. Samen met hen laat de stichting
jaarlijks honderden vrouwen die getroffen zijn (geweest)
door kanker weer stralen. Sommige verwenbehandelaars
maken van deze Viva la Donna Day zelfs een grootschalig
evenement inclusief catering en cadeautjes. In Eersel bij Fit
Factory wordt er op 25 mei een verwendag gehouden.
In 2005 werd Stichting Viva
la Donna opgericht door Corinne de Haas. Zij kreeg zelf
op jonge leeftijd de diagnose
kanker en kent daardoor
maar al te goed het belang
van verwenzorg.
Naast de Viva la Donna Day
zet Stichting Viva la Donna
zich ook op andere manieren
in voor vrouwen met kanker.
Zo worden er via inloophuizen, ziekenhuizen en grootschalige verwendagen gratis
verwenproducten verspreid vaak in de vorm van goodiebags.
Op
www.vivaladonna.nl
staan
regelmatig mail- en winacties
speciaal voor vrouwen met
kanker. Via de website en dit
handboek licht de stichting
beauty- en wellnessprofessionals voor over verwenzorg en
het omgaan met (ex-)kankerpatiënten. Stichting Viva la
Donna hoopt in de toekomst
op meer financiële middelen
om deze werkzaamheden uit
te kunnen breiden en meer
vrouwen te bereiken.
Ook in Eersel wordt een Viva
La Donna Day gehouden
door vier vriendinnen die in
hun omgeving te maken
hebben gehad met dierbaren
die deze ziekte hebben of
hebben gehad. Op zondag
25 mei vindt deze verwendag
plaats bij Fit Factory, Dreef 31
in Eersel tussen 11.00 en
16.00 uur.
Op deze dag worden verschillende verwenbehandelingen aangeboden, zoals voetreflexmassage, een workshop
yoga (in aangepaste vorm,
dus door iedereen mee te
doen) mandala kleuren, popcakes versieren. Bovendien is
er een kapster aanwezig en
twee dames die visagie/gezichtsbehandelingen verzorgen. Een fotograaf kan het
resultaat vastleggen als een
herinnering aan deze bijzondere verwendag. Er mag (in
badkleding) gebruik gemaakt
worden van sauna en zwembad. Ook kan er onder het
genot van een drankje, even
een praatje met lotgenoten
worden gemaakt.
Er is plaats voor vijftig vrouwen.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via [email protected]
Fraaie première D-Dazzled
De training voor vertrek duurt
maar liefst negen jaar en de
enkele reis naar Mars (in een
kleine ruimtevaartcapsule) zal
zeven maanden in beslag nemen. De enthousiaste gastspreker verkocht in 2011 zijn
toenmalige bedrijf in windenergie om de start van Mars
One te financieren. Inmiddels
heeft Mars One acht mensen
in dienst. Het project gaat
volgens Bas de hele wereld
over: ‘Mensen zijn geboren
ontdekkingsreizigers, dit gaat
écht gebeuren. De kosten van
de eerste reis naar Mars bedragen zes miljard dollar. We
verwachten dat de mediawaarde de vier miljard van de
Olympische Spelen in Londen
ruim zal overstijgen. Verder
staan sponsoren en investeerders te dringen om ons te
mogen steunen. Dit zou wel
eens het grootste evenement
ooit ter wereld kunnen worden, wat de mensen thuis op
tv of internet ook nog eens Veldhoven - De première van theatershow ‘D-Dazzled’ van DéDé Danceballet in Veldhoven was afgelopen vrijdag in één
rustig kunnen volgen.’
woord geweldig. De leerlingen straalden, de kostuums waren oogverblindend mooi en de show liep als een trein.
De komende anderhalve week staat DéDé Danceballet tot en met 7 mei met zeventien shows in theater De Schalm. In deze shows dansen leerlingen uit Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Uden, ValkensKinderen op Mars
waard, Veghel, Veldhoven en Waalre. Iedere show is uniek, want in iedere show dansen weer andere leerlingen.
Het publiek genoot met volle Na deze reeks wordt nog afgesloten met vijf shows in Theater Speelhuis. Dan heeft het gezelschap er maar liefst 27 theateugen van het enthousiaste tershows op zitten, waarin alle 3.800 leerlingen van DéDé hebben meegedanst.
verhaal van Lansdorp en Voor enkele shows zijn nog kaartjes beschikbaar. Deze kunnen besteld worden via DéDé Danceballet, tel. 040-2544054.
KEMPENAER
pagina 26
Grensparkevenementen
Inzenden
agendaberichten
Agendaberichten voor deze
Grensparkpagina kunnen
worden ingezonden via
[email protected]
Vermeld daarbij kort en
krachtig datum, tijdstip,
locatie en wat er precies
plaatsvindt. Inzenden kan
tot vrijdag 12.00 uur.
VRIJ. 2 MEI
* Puk & Pelle Snuiterfuif, van
18.30 tot 19.15 uur en livemuziek vanaf 20.00 uur op
Landal Het Vennenbos in
Hapert.
ZA. 3 MEI
* GP Motorcross Valkenswaard, op het Eurocircuit.
* Opening van Inloophuis De
Kempen aan de Hallenstraat
15 in Bladel door burgemeester Swachten. Vanaf 11.00
uur is iedereen welkom om
een kijkje te nemen in het
Inloophuis.
Meer
info
www.inloophuisdekempen.nl
* Vliegerfestival Bergeijk.
Vanaf 10.00 uur op de weilanden aan de Hoekerbeemden in Bergeijk. Parkeren en
entree zijn gratis.
* Expositie werken van
‘Dorpsschilders van Moergestel’. Werken van Marinus en
Jan Welvaarts, Marinus en
Theodoor Heijnes, Antoon en
Nol van Esch en Joop Deelman in galerie De Verdieping
aan de Industrieweg 16 in
Moergestel. Van 13.00 tot
17.00 uur.
* Kunstroute Best, van 12.00
tot 18.00 uur in en om het
centrum van Best. Zie ook
www.kunstroutebest.nl
* Puk en Pelle kindershow,
van 14.00 tot 15.00 uur,
Bollo Tijd, tussen 17.00 en
17.30 uur, Puk & Pelle Snuiterfuif, van 18.30 tot 19.15
uur en livemuziek vanaf
20.00 uur op Landal Het
Vennenbos in Hapert.
* JOC De Fakkel Pubquiz.
Van 19.15 tot 22.45 uur in
De Rosdoek aan de Kerkstraat 10 in Wintelre.
* Dansen voor 50-plussers.
Om 20.00 uur in Den Herd
aan het Emmaplein 4 in Bladel. Met muziek van dj Janus.
Entreeprijs € 2,-.
* Vernice & Friends. Muziekavond met diverse liveoptredens in De Kei in Reusel. Om
21.00 uur. Entree is gratis.
ZO. 4 MEI
* GP Motorcross Valkenswaard, op het Eurocircuit.
* Vliegerfestival Bergeijk.
Vanaf 10.00 uur op de weilanden aan de Hoekerbeem-
BLADEL
Ernest Kox
in Rabohuis
Bladel - In het Rabohuis aan de Markt in Bladel is
in de maanden mei tot en met augustus een expositie te zien met fotowerken van natuurfotograaf
Ernest Kox. Men kan terecht tijdens de openingstijden van het Rabohuis (maandag tot donderdag van
9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur en van 18.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 10.00
tot 12.30 uur). Meer informatie vindt men op de
website van de galerie: www.artium.dse.nl
De verzameling foto’s van Ernest Kox is indrukwekkend. Honderden insecten. Van libelles met hun
vliesdunne vleugels vol waterparels, torren met rode schildjes tot groene sabelsprinkhanen. Maar ook
andere dieren: van behaarde rupsen tot eekhoorntjes in de tuin. En dan zijn er nog de landschappen.
De opgaande zon op de Cartierheide, berkenbomen onder een dikke laag rijp met een helblauwe
hemel als achtergrond, maar ook de kleurenpracht
van de esdoorn in de herfst. Tevens zijn de vele
sfeervolle beelden van paddenstoelen een lust voor
het oog.
den in Bergeijk. Parkeren en
entree zijn gratis.
* Expositie werken van
‘Dorpsschilders van Moergestel’. Werken van Marinus en
Jan Welvaarts, Marinus en
Theodoor Heijnes, Antoon en
Nol van Esch en Joop Deelman in galerie De Verdieping
aan de Industrieweg 16 in
Moergestel. Van 11.00 tot
17.00 uur.
*
Koperteutenrally.
Om
11.00 uur vertrekken de
veteranenmotoren
vanaf
Camping De Zwarte Bergen
in Luyksgestel.
* Wenterselse Mert, van
11.00 tot 19.00 uur in het
centrum van Wintelre.
* De Hel van Netersel. Wedstrijden voor jeugdwielrenners. Vanaf 12.00 uur in het
centrum van Netersel.
* Kunstroute Best, van 12.00
tot 18.00 uur in en om het
centrum van Best. Zie ook
www.kunstroutebest.nl
* Rondje Rondweg op woonpark De Donksbergen, georganiseerd door Motorclub
Double Clutch uit Eersel.
Mensen met een beperking
maken dan een ritje op één
van de vele motoren of in het
zijspan. Vanaf 13.30 uur rijden de hele middag ongeveer 80 motoren over de
rondweg van het terrein aan
de Berkvenseweg 2 in Duizel.
Ook mensen met een beperking die niet op dit woonpark
wonen, zijn welkom. Op het
plein wordt gezorgd voor
gezellige muziek en hapjes en
drankjes. Iedereen is welkom
om een kijkje te komen
nemen.
* ‘Gewijde Aarde’. In deze
bijzondere film uit 1968 is
door koorleden van zangvereniging Con Amore nagespeeld hoe het vroegere
dorpsleven er uit zag. Om
13.45 en 15.30 uur in Streekmuseum De Acht Zaligheden
aan de Kapelweg 2 in Eersel.
* Familiebingo vanaf 14.00
uur en Bollo Show, van 17.00
tot 17.30 uur op Landal Het
Vennenbos in Hapert.
* Dodenherdenking Hoogeloon met om 19.00 uur
eucharistieviering in de parochiekerk en om 20.00 uur
kranslegging bij het monument op het Valensplein.
* Provinciale Dodenherdenking met als gastspreker Niels
Roelen, majoor bij de
Koninklijke Landmacht en
schrijver van Soldaat in
Uruzgan en Leven na
Uruzgan. De plechtigheid
begint om 19.15 uur in de
Willibrorduskerk
aan
de
Markt in Waalre.
* Dodenherdenking Bergeijk.
Vanaf 19.45 uur bij de Hofkerk op de markt in Bergeijk.
nummer 18 - 30 april 2014
EERSEL
van 14.00 tot 15.00 uur en
Puk & Pelle Snuiterfuif, van
18.30 tot 19.15 uur op Landal Het Vennenbos in
Hapert.
* Scrabbelen met De Zandloper. Om 19.30 uur in De
Volksmacht aan de Kerkstraat 15 in Lommel.
* Kienen, georganiseerd door
MVWK. Om 20.00 uur in
Den Eijkholt aan de Kapellerweg 3 in Bergeijk.
* Kienen met buurtvereniginMA. 5 MEI
gen Reusel, om 20.00 uur in
* Dansen voor 55+, wekelijks Zaal De Wekker aan de Wilvan 14.00 tot 16.30 uur in helminalaan 97 in Reusel.
het steunpunt D’n Boogerd
(achter de kerk) in Hoog- DO. 8 MEI
eloon. Toegang gratis.
*
Sprookjesshow,
vanaf
* Kienen met CV de Pinte- 14.00 uur op Landal Het
wippers, vanaf 20.00 uur in Vennenbos in Hapert.
Den Tref aan het Alexanderhof in Hapert.
* Dansen met de KBO, van
14.00 tot 16.30 uur in Den
Herd aan het Emmaplein 4 in
Bladel. Entreeprijs € 1,50.
* Alzheimercafé met als
thema ‘Gedragsverenigingen
bij dementie’. Om 19.30 uur
in De Eikenburg aan de
Eikenburg 10 in Eersel. Toegang gratis.
* Kienen met De Piepteuten,
om 20.00 uur in zaal De
Walrus aan de Broekstraat 37
in Bergeijk.
* Kienen met sportverenigingen Reusel. Om 20.00 uur in
Zaal De Wekker aan de Wilhelminalaan 97 in Reusel.
* Rikavond, van 20.00 tot
23.00 uur in De Kraanvogel
aan de Hoolstraat 34 in Eersel. Deelnamekosten € 2,-.
DI. 6 MEI
* Bollo Voorleestijd, van
17.30 tot 17.30 uur op Landal Het Vennenbos in Hapert.
* Breicafé, vanaf 19.00 uur in
De Muzenval aan de Dijk 7 in
Eersel. Zie ook www.facebook.com/breicafe
* Kienen met supportersvereniging v.v. UNA, vanaf
19.30 uur in cafézaal Sint
Joris in Zeelst/Veldhoven.
* Spelletjesavond in De
Muzenval aan de Dijk 7 in
Eersel. Vrije inloop.
* Kienavond, om 20.00 uur
in cafézaal ‘t Centrum aan de
Dorpstraat 26 in Westerhoven.
WO. 7 MEI
Vernice verzorgt zaterdagavond in De Kei weer een muziek* Puk & Pelle kindershow avond met diverse liveoptredens.
Alzheimercafé
Eersel - Het Alzheimercafé in
De Eikenburg in Eersel opent
op donderdag 8 mei weer de
deuren. Een psycholoog vertelt dan over de gedragsveranderingen die kunnen optreden bij dementie. Vaak merkt
men bij dementie of de ziekte
van Alzheimer dat iemands
geheugen achteruit gaat,
maar ook dat iemand verandert qua persoon en zich
vaak anders gaat gedragen.
Tijdens deze bijeenkomst
wordt specifiek in gegaan op
de veranderingen in de verschillende fasen van dementie. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00 uur. De toegang
is gratis. Meer informatie: M.
van Engelen, GOW Welzijnswerk, tel. 0497-514746 (tijdens kantooruren) of via email: [email protected]
Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl/glasvezel of vraag ernaar bij de verkoper
Alles-in-1
Glasvezel met
Interactieve TV
53653393
Ook op
je tablet
Alles-in-1 Glasvezel
• Met Interactieve TV, Analoge TV, Internet en Bellen
• Elke maand voor maar 45,Nu tijdelijk zonder aansluitkosten t.w.v. 30,-
Werkt in je voordeel
telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
Telfort winkels
KEMPENAER
pagina 28
Krappe zege De Weebosch
nummer 18 - 30 april 2014
Eerselse Tinteltuin
opent poorten
EERSEL - De Tinteltuin aan de Hoogstraat 5 in Eersel opent
vanaf 2 mei haar poorten voor het publiek. In deze bijzondere tuin staan honderden verschillende bloemen en bijzondere soorten bessen. Alle bloemen zijn naast ‘mooi’ ook functioneel. Ze zijn of goede snijbloemen of het zijn eetbare
bloemen.
De snijbloemen bloeien niet
allemaal tegelijkertijd, maar
elke maand staan er weer
nieuwe soorten in bloei. Bloemen worden nog niet zo veel
in de keuken toegepast. Bezoekers kunnen in de Tinteltuin zien welke bloemen
daarvoor geschikt zijn. Eetbare bloemen kunnen in allerlei
soorten gerechten verwerkt
worden, van soep en salade
tot taart.
Het bijzondere aan de Tinteltuin is dat alle paden verhard
zijn. Mensen in rolstoel en
met een rollator kunnen zo bij
alle bloemen en planten komen.
Om iedereen van de tuin te
kunnen laten genieten, is de
toegang gratis voor mensen
die een consumptie nemen
op het terras, onder de veranda of in de serre. In mei is de
Tinteltuin in het weekend
open van vrijdag tot en met
zondag van 11.00 tot 17.00
uur. In de zomermaanden is
de tuin open van dinsdag tot
en met zondag van 11.00 tot
17.00 uur.
Meer info: tel. 06-36443105,
www.de-tinteltuin.nl
Nieuwe wandelommetjes
gemeente Eersel
De Weebosch - Voor de tweede keer dit seizoen heeft De Weebosch het Oirschotse De Bocht ’80 over de knie weten te
leggen. Thuis op sportpark ’t Voortje was de thuisploeg met 1-0 te sterk. Topschutter Wilco Jansen zorgde met zijn 23ste
seizoenstreffer voor het winnende doelpunt. In de stand van 5H is De Weebosch opgerukt naar de vierde plaats. Komend
weekend is de ploeg van trainer/speler Jochen Janssens, in verband met de viering van het 90-jarig jubileum vrij. De week
erop wordt de competitie afgesloten met een thuisduel tegen DEES.
Kijk voor een uitgebreide fotoserie van dit duel, gemaakt door Jurgen van Hoof, op www.trompettercup.wordpress.com.
Knegselse girls
Knegselse dames klaar
voor volgend seizoen
Knegsel – Dit jaar bestaan de Knegselse Boys 60 jaar. In het weekend van 7-9 juni vieren ze hun jubileum. Maar ondanks
een wat teleurstellend seizoen is de vereniging volop in beweging. Terwijl het Wintelrese DEES nog op zoek is naar spelers
voor het dameselftal, zijn de meiden van Knegselse Boys al volop aan het trainen voor het volgende seizoen. Hans Willems
is de bezielende trainer van de Knegselse Girls en heeft er zin in.
Eersel - De Gemeente Eersel
wil zich profileren als wandelgemeente en heeft daartoe
de wandelwerkgroep Eersel
opgericht. De wandelwerkgroep bestaat uit VVV Eersel,
gemeente Eersel, dorpsraden
en leefbaarheidsgroepen en
vele vrijwilligers.
Naast het grote aanbod van
wandelingen door bossen en
heide zijn er nu ook nieuwe
ommetjes. De ommetjes lopen grotendeels door de
kerkdorpen. In totaal zijn er
25 nieuwe ommetjes gemaakt en de reeds bestaande
wandelingen zijn aangepast.
Er zijn nu nieuwe wandelkaarten voor: Eersel dorp,
Eersel Grensgebied, Steensel,
Knegsel en Vessem. De wandelommetjes van Wintelre
blijven ongewijzigd en het
ommetje van Duizel wordt
binnenkort verwacht.
Alle wandelingen staan tevens op de website:
www.eerselwandelgemeente.nl.
De wandelommetjes zijn à
€0,50 verkrijgbaar bij VVV
Eersel, dorpshuizen en verschillende horecagelegenheden.
Haperts
zaalvoetbal
Uitslagen
Beker
Bijenkorf - Gar. Wouters
Adams T.B. - R. Lemm
Competitie
RISC - Vinance
VGL Logistics - De Puf
4-4
5-4
4-21
8-7
KEMPENAER
pagina 29
nummer 18 - 30 april 2014
WEGWIJZER
gens 8.00 uur en van vrijdag 17.00 tot
maandag 8.00 uur contact opnemen
met de dokterspost, tel. 09001232020. U hoort van de assistente
op welke locatie u in het geval van
een consult verwacht wordt.
TANDARTSEN
De waarneming voor de tandartspraktijken in Bergeijk, Bladel, Eersel, Hapert, Hoogeloon, Lage Mierde, Reusel,
Vessem en Westerhoven kunt u beluisteren op het antwoordapparaat
van uw eigen tandarts en zien op
www.tandartsenkringdekempen.nl. De
dienstdoende tandarts verzorgt op zaterdag, zondag en feestdagen een
spreekuur van 12.00 tot 12.30 uur en
is in de overige tijd telefonisch bereikbaar voor ongevallen, nabloedingen
en zeer ernstige pijnklachten. Behan-
deling vindt plaats tegen contante betaling.
TANDARTSDIENST
RIETHOVEN
De dienstdoende tandarts is, uitsluitend voor spoedgevallen, te bereiken
via het telefoonnummer 09002041177.
ORTUS, PRAKTIJK VOOR
VERLOSKUNDE EN ECHOSCOPIE
Europalaan 40, 5531 BH, Bladel, tel.
0497-387942 of 06-55125270. Praktijkgebied; Hapert, Bladel, Hoogeloon,
Casteren, Netersel, Reusel, Hooge en
Lage Mierde, Hulsel, Arendonk eo.
53125177
53493123
BIJ OVERLIJDEN
Van der Stappen-Loonen Uitvaartverzorging, tel. 0497-383193, dag en
nacht bereikbaar.
Wij regelen een
uitvaart met grote
betrokkenheid,
óók als u elders
verzekerd bent.
Motortoertocht voor goede doel
-
18 mei en gaat van start bij restaurant De Wekker aan de Wilhelminalaan 97 in Reusel.
Deelnemers kunnen zich daar tussen 9.00 en 11.30 uur laten inschrijven. Men kan kiezen een
tocht van circa 270 kilometer, en
een lange route van 345 km die
met behulp van GPS-aanwijzingen
verreden wordt. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.
Deelnemers kunnen bij vertrek
een vrije gift deponeren. Het geld
komt ten goede aan Energy4All,
een stichting die zich inzet om
geld bijeen te brengen voor de
ontwikkeling van medicijnen tegen Mitochondriële myopathie,
Reusel - Restaurant De Wekker tocht voor het goede doel. De een energiestofwisselingsziekte
en Rijschool Reniers uit Reusel or- tocht, die voor iedereen open waaraan nu nog veel kinderen
ganiseren samen een motortoer- staat, wordt gehouden op zondag vroegtijdig overlijden.
Uitvaartcentrum
Bladel, Rondweg 26
Uitvaartcentrum
Eersel, Areven 4
Voor meer informatie: (0497) 38 31 93
www.vdstappen-loonen.nl
DANKBETUIGING
Iedereen bedankt voor de hand, het troostend woord,
de vele kaarten en alle andere vormen van medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn
man, pap, opa en super-opa
Harrie Tijssen
53679595
Namens de familie Tijssen- Schenning
†
Hartelijk dank aan mijn familie, buurtbewoners, vrienden en kennissen voor
het medeleven bij het ziekbed en sterven
van mijn vriend
Piet Emmen
Voor zijn familie alsook voor mij is het
hartverwarmend.
Joke Schoenmakers
Bladel, april 2014
53670030
Zoveel verdriet
Zoveel kaarten
Zoveel bloemen
Zoveel lieve woorden
Zoveel armen om mij heen
Hierbij wil ik jullie allemaal bedanken. In het bijzonder onze families,
Aalmoezenier Versteegh, Koor en Kerkbestuur, Dokter Fellinger,
het Traumateam en Uitvaartbegeleiding Annie Rutten en iedereen die ik
vergeten ben.
U was voor mij een grote steun bij het heengaan van mijn allerliefste Thom.
Joke van Veen
Dankbetuiging
Wij willen iedereen hartelijk danken voor
uw aanwezigheid, mooie bloemen en
kaarten op ons 50-jarig huwelijksfeest
52101855
Het was geweldig
Jaan en Piet Schoofs
Riek en Noud v.d. Oetelaar
53666269
April 2014
53681929
HUISARTSEN
BLADEL, HAPERT, MIDDELBEERS,
OOSTELBEERS, REUSEL-DE MIERDEN, VESSEM EN WINTELRE
Voor spoedeisende gevallen buiten
kantooruren door de week, in het
weekend en op feestdagen bereikbaar
op tel. 0900-1232022. In de weekenden wordt er gewerkt vanuit de dokterspost in Bladel. Deze dokterspost is
alleen te bezoeken na telefonische afspraak op nummer 0900-1232022. U
hoort van de assistente op welke locatie u in het geval van een consult verwacht wordt.
HUISARTSEN: BERGEIJK, EERSEL,
LUYKSGESTEL, RIETHOVEN, STEENSEL EN WESTERHOVEN
Voor spoedeisende huisartsenzorg
voor de bovengenoemde praktijken
kunt u elke dag van 17.00 tot ’s mor-
pagina 30
nummer 18 - 30 april 2014
53685049
dat kan tegen aantrekkelijke prijzen in:
De Kempenaer
34 br. x 47 mm h.
12,50 EXCL. BTW
Tekst in blokletters s.v.p. of apart bijsluiten
25,00 EXCL. BTW
..........................................................................................
70 br. x 47 mm h.
..........................................................................................
70 br. x 77 mm h.
40,00 EXCL. BTW
..........................................................................................
70 br. x 97 mm h.
50,00 EXCL. BTW
..........................................................................................
107 br. x 67 mm h.
52,50 EXCL. BTW
107 br. x 97 mm h.
75,00 EXCL. BTW
Kruist u even het gewenste formaat aan.
Andere formaten in overleg.
Antiek
Prachtige sierraden
van goud of zilver
tegen betaalbare
prijzen.
Voor informatie kunt u bellen naar 06-51408589
Loop vrijblijvend
binnen!
Iedere vrijdag en zaterdag open
van 20.00 tot 04.00 uur, voor stellen
en alleengaande heren- en dames,
minstens 40 stellen aanwezig.
Donderdags gesloten
Dorpsstraat 15B
Riethoven
040-2041041
www.geurdenantiek.nl
..........................................................................................
Gevr. auto's of bedrijfsw.
v. export, Geen sloop,
direct vrijw. 0653914930
TRAPPENSPECIALIST
PETROS bekleedt uw
trap al v.a. €150,- incl
tapijt. Keuze uit versch.
stalen en kwaliteiten. Wij
geven altijd garantie op
elke vloerbedekking. Tev.
voor het leggen van laminaat. Echte vakman. KvK
52236250. Voor gratis
off.: 06-17451749 www.
petros-stofferingen.nl
VAKWERK in MEUBELSTOFFERING. Meubelstoffeerderij Piet Wilting,
Doornboomstr. 17 Middelbeers. Grote collectie
meubelstoffen. Ook voor
uw gordijnen. Vrijbl. prijsopgave: tel.013-5141406
www.pietwilting.nl
DAKDEKKERSBEDRIJF
KUIPER. Altijd hoge kwaliteit tegen de scherpste
prijs! Zowel nieuwbouw
als renovatie, ook goten,
lekkages. 06-14885751.
www.kuiperdak.nl
Voor al uw loodgieterswerk groot of klein,
compl. badkamers, c.v.,
dak- en zinkwerk. Vrijbl.
prijsopgave Tel. 0402551126/06-20361806.
GLAS IN LOOD. Reparatie en nieuw, ook tussen
dubbelglas. Atelier Pieter
v.d. Munckhof, tel. 0402541236, VELDHOVEN.
VLOER SLOPEN? Bel:
06-53731920 www.
benscheepers.nl
PUINCONTAINERS? Bel
06-53731920. www.
benscheepers.nl
Op vertoon van deze advertentie
GRATIS LEDENPAS t.w.v. €10,- voor single heren!
www.vromanskeukens.nl
53494351
Naam: .............................................................................
Adres: .............................................................................
Postcode/Plaats: ........................................................
Tel.: ..................................................................................
Plaatsingsdatum:.........................................................
YOGA,
ZWANGERSCHAPSYOGA,
KINDERYOGA HEEZE. Info:
www.jozien-hatha-yoga
Tel.: 06-41194134.
TRESPA gezaagd en op
kleur, ook gemont. Smolders Plaatmaterialen 0622420576/0497-641837.
Garage- & bedrijfsdeuren
Rolluiken & zonwering
Onderhoud en reparatie.
Vrijblijvende prijsopgave.
www.royalmontage.nl
Diverse nette gebr. electr.
fietsen. Tweewielerpakhuis Neutkens, Westerhoven. 040-2042404.
Nu in Oisterwijk: ZWEMSCHOOL Aqua-Marijn.
www.aqua-marijn.nl
Jonge
LEGKIPPEN
Hoogemierdseweg
23
Lage Mierde. Tel. 0135091347.
SAKUNDEE MASSAGE,
Thaise therapie + Hotstone massage. Bonifaciuslaan 31A Eindhoven: 0619378822. Geen intiem.
GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
Sinds kort gevestigd in
Hooge
Mierde:
AllRound Massagepraktijk:
van klachtgericht tot ontspanning. Cadeaubonnen voor moederdag zijn
nu verkrijgbaar.
tel.: 013-5907961
Zomerhuis te h. bij hobbyboer; tev. gez. goede
VRIEND die met hobbyboer samen wil wonen.
Homojongen
geen
bezwaar. B.o.nr. 15894,
A&C media Postbus
2999 6401DL Heerlen.
SENIOREN OPGELET!!!!
Do. en vr.
van 13.00-18.00 u.
Za.
van 13.00-17.00 u.
WIJ VERKOPEN ALLE SENIORENMEUBELS VOOR DE INKOOP-
Vijverplanten en siervissen, grote keuze, lage
prijzen. OPEN: Ma.-di.do. v. 18.00-20.00 u. Zat.
v. 10.00-17.00 uur. Fam.
Rombouts, Jozef Schulteweg 5, Steensel www.
vijvertuinsteensel.nl
Buxus, taxus, laurier,
coniferen, FRUITBOMEN
en div. sierheesters. Elke
vrijdag-zaterdag van 916 u. Meierijsebaan 5
Oirschot. 06-26330462.
TUINONDERHOUD en
AANLEG tegen gunstige
tarieven. Telefoon 0610494707 Info: www.
hoveniersmetsers.nl
MEGA VLOOIENMARKT
4 MEI 220 KRAMEN.
Tennishal Ehv. Noord,
Vijfkamplaan 12, Eindhoven. 9-16 uur. 220 kramen Bomvol! €2,- p.p.
Tel. 06-20299824.
Vlooienmarkt
Uden
BINNEN EN BUITEN zon.
4 mei parkeerterrein en
tennishal. Inl. 0495588008 www.org-vac.nl
PRIJS OF NOG MINDER
Bij elke andere meubelzaak betaalt u 2 tot 3 maal de inkoopprijs
dus profiteer nu en wacht niet te lang, want op=op
COMFORT MEUBELEN OUTLET
Mariaplein 2 • Veldhoven • Tel. 06-49649092
CHALET 2 kmr., met tuin
op de Hermitage in de
Posthoornseweg, Oisterwijk. T. 06-53410255
Heeft u iets te verkopen of bent u ergens naar
op zoek? Dan zit u bij ons helemaal goed!
EGMOND: te h. gemeub.
zomerhuis bij duin & zee,
rustig gel. 072-5063923
Plaats tegen een voordelig tarief *
uw rubrieksadvertentie in dit blad,
of in een van onze zusterbladen.
Antennebouw v.d. Sanden Luyksgestel, 0497516430 Schotelantennes
bewakingscamera's etc.
Leuk THUISWERK tot
€2500! Inpakwerk. Tel.
0909-400.6000 (90cpm)
POSITIEVE doorzetter en
op zoek naar INKOMEN?
Bel: 0497-336079.
VIAGRA,
KAMAGRA,
CIALIS, SILAGRA. T. 0630678946/06-30181088.
Gevr. flex. OPPAS voor 3
dgn. p.wk. van 15-18 u.
in Waalre. 06-53393427.
J. van Limpt - Lage mierde
06 518 01 464
53547490
Transport en Handel in betonprodukten, sleufsilo`s, roosters,
erfverhardingsplaten, klinkers,
legoblokken, heipalen (opsluitbanden). Verhuur rijplaten.
www.jvanlimpt.nl
[email protected]
!
STUNTVERKOOP
53681033
Gevr.
SLOOPAUTO'S.
Dir. opgeh./ vrijw. Ook 's
avonds. P. de Beer 0402435700/06-53391594.
Zie www.maxfollies.be - info: 0032(0)495383343
..........................................................................................
..........................................................................................
DIEPVRIES-, KOELKAST
REPARATIE met garantie. Zonder voorrijk., 24uurs serv.: 040-2571704.
MAX FOLLIES
..........................................................................................
..........................................................................................
Stuur deze bon eventueel met fotomateriaal
minimaal 3 dagen vóór plaatsingsdatum naar
De Kempen Pers, Postbus 3, 5527 ZG Hapert,
t.a.v. advertentie-afdeling, 0497 - 361 361.
Of e-mail: [email protected]
met bijlage, uw naam, adres en tel.nr.
en vermelding formaat.
#
PARENCLUB
Bel
gratis met:
0800-0995533 (Limburg)
0800-0240202 (Brabant)
voor meer informatie en
het opgeven van uw rubrieksadvertentie.
* Tarieven en combinaties kunt u telefonisch opvragen.
52237499
❏ Formaat 1
❏ Formaat 2
❏ Formaat 3
❏ Formaat 4
❏ Formaat 5
❏ Formaat 6
TIP
#
52218540
een felicitatie, geboorte, huwelijk
of overlijden bekend maken,
53127145
familiebericht plaatsen?
Aangeboden:
Hulp in de huishouding
MOEDERDAG
53604828
KEMPENAER
KEMPENAER
pagina 31
Jeugdwielrenners gaan de strijd
aan in de Hel van Netersel
nummer 18 - 30 april 2014
Jeugddorpentossochtenden
Kempische tennisclubs
Wintelre - Ieder jaar organiseren de jeugdcommissies
van zeven Kempische tennisverenigingen
een
vijftal
jeugddorpentossochtenden.
Dit zijn gezelligheidstoernooitjes waaraan alle jeugdleden mogen deelnemen, zowel de basisschool- als de
middelbare schoolleden. Ze
moeten wel lid zijn van een
van de deelnemende verenigingen: TV Duysel, TV Knegsel, TV De Meppers (Wintelre), TV Steensel, Riethovense
TV, TV Vessem en Westerhovense TC.
Er wordt gespeeld op zondagochtend van 10.00 tot
12.30 uur met speelronden
van dertig minuten. Er is een
medaille voor de speler met
de meeste wedstrijdpunten
en er is een beker voor het
dorp met het hoogste gemiddeld aantal punten. De eerstvolgende jeugddorpentoss
wordt op zondag 11 mei gehouden in Wintelre.
De overige data en locaties
zijn: 15 juni (Duizel), 24 augustus (Westerhoven), 2 november (Steensel).
Vrijwilligers gezocht voor
Samenloop voor Hoop Reusel
Komende zondag viert de Hel van Netersel het derde lustrum
NETERSEL - Zondag 4 mei gaat het in Netersel weer naar
wielrennen ruiken. Meer dan honderd jeugdrennertjes uit de
provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel
en Noord- en Zuid-Holland gaan met elkaar de strijd aan in
zeven jeugdcategorieën. De Hel van Netersel is een begrip
in jeugdwielerland en beleeft dit jaar haar derde lustrum. De
coureurs in de dop staan elk jaar opnieuw te popelen om in
Netersel van start te kunnen gaan. In weinig andere wedstrijden krijgen de jeugdige deelnemers zoveel kasseistroken
voor de wielen dan in dit Kempendorp. Hier kunnen ze aan
den lijve ondervinden wat het voor de beroepsrenners moet
betekenen om de omstandigheden in de ‘Hel van het Noorden’ in Parijs-Roubaix te trotseren. De entree is voor het publiek gratis.
Vijftien jaar geleden werd de
Hel van Netersel door enkele
enthousiaste mensen uit het
wielerminnende dorp in samenwerking met de Stichting
Wielerevenementen
Het
Snelle Wiel uit Bladel in het
leven geroepen. Alle renners
die een podiumplaats behaalden bij zowel de jongens als
de meisjes kregen in plaats
van de gebruikelijke beker,
net als in Parijs-Roubaix, een
kassei als prijs. Dit was voor
de jeugdige renners en rensters een extra aanmoediging
om zich in Netersel de longen
uit het lijf te rijden. De keien
liggen er in het Kempendorp
misschien wel een beetje
vlakker bij dan die in NoordFrankrijk, maar de deelnemers zijn dan ook heel wat
jonger. Ondanks de meivakantie, waarin veel jeugdige
renners met hun ouders andere oorden hebben opgezocht, mag de organisatie
niet klagen over het aantal
deelnemers. Opnieuw blijkt
dat de ‘Hel’ bijzonder leeft bij
de jeugdige deelnemers en
inmiddels een bekende klank
is in jeugdwielerland. Om in
de sfeer te blijven van ParijsRoubaix zijn de podium- en
ereprijzen een uniek object in
de vorm van de gevreesde
kassei. Het parcours van de
Hel van Netersel gaat voor
ruim een derde deel over keien die de classificatie van een
ster zouden krijgen in ParijsRoubaix waarin onze landgenoot Niki Terpstra onlangs de
opvolger werd van Servais
Knaven als winnende Nederlander.
In leeftijdscategorieën van 8
tot en met 14 jaar strijdt de
wielerjeugd ook dit jaar om
de felbegeerde ereplaatsen.
Van de organiserende vereniging Het Snelle Wiel komen
in categorie 4 Danigue van
den Boomen (Bladel) en
Anouk Kums (Nederweert) in
actie. In categorie 5 is Huub
Artz (Wintelre) een van de
zeefavorieten. Na een overwinning in Nieuwkuyk finishte hij in het paasweekend
tweemaal als tweede: in
Apeldoorn en in Berghem.
Na twee kwalificatiewedstrijden voor het NK voert hij de
stand aan in categorie 5.
Ook Kinley Bijl (Garderen)
rijdt in die wedstrijdcategorie
in de clubkleding van Het
Snelle Wiel. In de oudste
jeugdcategorie, die van de
14-jarigen, heeft de organiserende vereniging ook twee
renners uit eigen gelederen in
de strijd: Bart Artz (Wintelre),
ook nog goed geplaatst in de
NK kwalificatiestand, en Cedric Louwers (Veldhoven).
Naar goede traditie zullen de
rennertjes vooraf aan hun
wedstrijden de mogelijkheid
krijgen het parcours te verkennen, waarmee door de organisatie alles in het werk
wordt gesteld om een vlekkeloze wielermiddag te garanderen. Om 12.00 uur klinkt
het eerste startsein voor de
allerjongste deelnemers.
Reusel - De samenloop voor
Hoop is een benefietevenement waarbij ruim 40 teams
24 uur wandelen, dit om geld
in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding.
De organisatie is vooral op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het opbouw en
afbreken op 23 en 26 mei en
facilitaire medewerkers (parkeren, hand- en spandiensten, logistiek) op 24 en 25
mei. Elk uurtje is meegenomen. Scholieren kunnen deze
werkzaamheden
koppelen
aan hun maatschappelijke
stage.
Op 7 mei is er een vrijwilligersbijeenkomst waarbij vrijwilligers zich aan kunnen
melden. Deze bijeenkomst
start om 20.00 uur aan de
Groeneweg 3 in Reusel.
V.v. EFC
V.v. DOSKO’32
Programma 4 mei
Brabantia 1 - EFC 1
Rosmalen 2 - EFC 2
EFC 3 - Heeze 3
Oirschot V 4 - EFC 4
EFC 5 - Rood Wit V 5
RKVVO 5 - EFC 6
Marvilde 6 - EFC 8
EFC 9 - Knegsel 3
EFC 10 - DOSL 6
ZSC 4 - EFC 11
Heeze 7 - EFC 12
Dames DOSL 1 - EFC 1
14.30 u.
11.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
Aanmelden als vrijwilliger kan
ook via [email protected] of het reactieformulier op
www.samenloopvoorhoop.nl/reusel
Programma 4 mei
DOSKO’32 1 - Reusel 1
DOSKO’32 2 - DOSL 2
DOSL 3 - DOSKO’32 3
DOSKO’32 4 Brabantia 6
14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
V.v Casteren
Programma 4 mei
DOSL 1 - Casteren 1
14.30 u.
Casteren 2 - HMVV 5 11.00 u.
Casteren 3 - Oirschot V. 10 10.30 u.
Netersel 2 kampioen
Opnieuw nederlaag voor DDW
Milsbeek - Na opeenvolgende nederlagen tegen Rosolo
en Be Quick ging DDW het
afgelopen weekend in Milsbeek opnieuw onderuit. Van
de plaatselijke korfbaltrots
SPES werd met 19-13 verloren.
De verschillen in de topklasse
tussen de plaatsen 4 en 7 zijn
erg klein. Door punten te
pakken tegen SPES kon DDW
zich eventueel later nog
plaatsen voor de kruisfinales
óf eventueel degradatie voorkomen. DDW kwam al snel
op een 2-0 voorsprong. Deze
voorsprong werd in stand gehouden tot 6-6, daarna ging
het gelijk op. In de laatste minuten van de eerste helft was
het SPES dat voor het eerst
een voorsprong nam. De rust
werd ingegaan met een 11-
10 achterstand voor de dames uit Hooge Mierde.
Na de thee duurde het lang
voordat DDW wist te scoren.
De thuisploeg kon daardoor
de wedstrijd naar haar hand
zetten. SPES speelde de wedstrijd goed uit won 19-13.
Op 11 mei speelt DDW om
15.00 uur in Heeswijk-Dinther tegen Altior.
Netersel - V.v. Netersel 2 is zondag kampioen geworden. In een rechtstreekse confrontatie
met de directe concurrent DEES 2 werd de titel binnengehaald. De titel is extra bijzonder
omdat het team (nog) niet een wedstrijd verloor. Met nog een wedstrijd te gaan is het gat
met de nummer 2 liefst negen punten. Netersel 2 - onder leiding van Adem Selimovic en
Cees Alemans - won zondag met 1-2 door doelpunten van Alex Spooren en Stijn van Zuilichem.
53360949