Agenda 8 april 2014

Vergadering Overleggroep Inkoop Begeleiding 18+ Kempengemeenten
•
•
•
Datum : 8 april 2014
Tijd
: 13:00 tot 15:00
Locatie : Gemeentehuis Eersel, Dijk 15 te Eersel
Agenda
Nr. Onderwerp
Doel
Tijd
1.
ter informatie
13.00 –
13.15
ter informatie
13.15 –
13.30
overleg
13.30 –
13.45
discussie +
conclusie
13.45 –
14.45
overleg
14.45
14.55
Opening en mededelingen.
Hans Antonise gemeente Bladel
- voorstellen Dhr, Jacobs, Coöperatie DichtBijZorg.
- voorstellen Mevr. Verdonk, zorgvragers Eersel.
- voorstellen Mevr. Heestermans, McSweeneys
Zorgboerderij.
2.
Verslag 18 maart 2014.
Jeroen Zegveld Bizob
Korte evaluatieronde vorige bijeenkomst.
3.
Nav het verslag:
- Zelfredzaamheidsmatrix (zie ook bijlage);
Dorien van Hall gemeente Bergeijk
-
Organisatie van toeleiding en verwijzing;
Hans Antonise
-
Financiële inzet in het collectieve,
voorliggende deel.
Hans Antonise
4.
Integrale bespreking van de huiswerkopdracht
van de (zorg- en welzijns)aanbieders aan de
hand van (powerpoint-)presentatie.
Hans Antonise/Roos van Veen
5.
Vervolg (opdracht/afspraken) ahv conclusie bij
agendapunt 4.
6.
Rondvraag.
14.55
15.00
1