03Lopendvuurtje 24-09-2014

Loopend
-tje
24 september 2014
Twee wekelijks informatieblad voor de ouders van Basisschool St. Bernardus,
Loo 109 5571 KP Bergeijk
e-mail school:
[email protected]
website:
www.stbernardus.nl
redactie Loo-pend Vuurtje:
[email protected]
In dit Loo-pend Vuurtje:
 Groep 5/6, werkgroep EHC, overzicht gezinsvieringen, jaarvergadering oudervereniging,
kinderboekenbal,typeles, kinderuniversiteit en workshops tijdens de week van de
opvoeding.
 Vaste rubrieken: Voorwoord directie, Belangrijke data, verjaardagen, bibliotheek,
verkeerscommissie.
Beste ouder(s), verzorger(s),
Gekleurde bladzijden schoolgids
Vorige week hebben alle gezinnen een exemplaar van de gekleurde bladzijden van de schoolgids
ontvangen. Belangrijke gegevens m.b.t. het lopende en afgelopen schooljaar vindt u in deze
gekleurde bijlage van onze schoolgids. De gekleurde bladzijden bevatten vooral de jaarlijks
wisselende informatie. Voor de gehele inhoud van de schoolgids verwijzen wij u graag door naar
de website (in ontwerp) van onze school www.stbernardus.nl Mocht u een papieren versie willen
ontvangen dan kunt u dit via de administratie van school regelen.
Wijzigingen of aanvullingen in de loop van het schooljaar zullen wij deze via de nieuwsbrief aan u
meedelen.
Bapoverlof Dhr. Frans de Lau
In de periode vanaf dinsdag 23 september tot en met vrijdag 3 oktober heeft directeur Frans
de Lau zijn Bapoverlof gebundeld i.v.m. familiebezoek op Curacao. Directieondersteuner Jan van
Nunen, Ko-er Maartje Ampts en administratief medewerkster Yvonne van Hoof zijn in
roulatieschema op beide scholen aanwezig.
EHC en week van de opvoeding
Verderop in dit Loo-pend Vuurtje een bericht van de werkgroep Eerste Heilige Communie voor
ondersteuning en aanmelding voor de EHC. Ook vindt u alvast een overzicht van de gezinsvieringen voor komend schooljaar.
Daarnaast een uitgebreid overzicht van activiteiten die door het Centrum voor Jeugd en Gezin
worden georganiseerd in de week van de Opvoeding in de Kempen. Er zijn activiteiten voor ouders
en voor kinderen. Wilt u, of uw kind, deelnemen aan één of meerdere van deze gratis thema- of
informatieavonden dan graag aanmelden voor 2 oktober. (zie artikel)
Jaarvergadering oudervereniging
Noteert u alvast maandag 13 oktober in uw agenda voor de jaarvergadering van de
oudervereniging.
Meester Frans & Jan
Email adres Loo-pend Vuurtje
Heeft u iets te melden voor het Loo-pend Vuurtje, dan graag mailen naar:
[email protected] (let op “lopend” met één o).
Wilt u een wijziging doorgeven van een e-mailadres dan vragen wij u om ook de voor- en
achternaam van uw kind daarbij te vermelden.
Wat staat er allemaal te gebeuren?
Zaterdag 4 oktober
Zaterdag 4 oktober
Maandag 6 oktober
Woensdag 8 oktober
Dierendag
St. Franciscusviering 19.00 uur Kerk ‘t Loo
Dag van de leerkracht
Verwachten we het volgend Loo-pend Vuurtje
Vooruitblik
Vrijdag 10 oktober
Maandag 13 oktober
Ma. 20 t/m vr. 24 oktober
Samenloop filmavond groep 3 t/m 8
Jaarvergadering ouderraad
Herfstvakantie
Van groep 5/6
I.v.m. het volgen van een cursus door Juf Ilse hebben de leerkrachten van groep 5/6 van
werkdag geruild zodat de eigen leerkracht in de groep blijft. Juf Iris werkt nu op woensdag 1
oktober en Juf Ilse vult daarvoor vrijdag 10 oktober in.
Hieper de piep voor de jarigen
Onder dit hoofdstukje zullen we in ieder Loo-pend Vuurtje een overzicht geven van de jarigen op
onze school. We willen ze hiermee extra in het zonnetje zetten en met een kaartje maken we er
een echt feest van.
25
27
28
28
05
06
september
september
september
september
oktober
oktober
Gie Loos
Daan Bierens
Nele van Gorp
Yvonne van Hoof
Stef Groenen
Juf Anouk
groep 1/2
groep 3/4
groep 6/7
(adm.)
groep 6/7
groep 8
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Aanmelden voor de EHC 2014/2015.
De communie voor groep 4 is dit schooljaar gepland op Zondag 31 mei 2015.
Deze vind plaats om 09.30 uur in de St Petruskerk op ‘t Loo.
Wanneer u uw kind de communie wilt laten doen graag aanmelden vóór 31 oktober via mail bij
Marinet Hoeks [email protected]
Voor evt. vragen kunt U terecht bij de Communiewerkgroep:
Helga Potvin 0497-572336
Marinet Hoeks 0497-573708
We zijn ook nog op zoek naar 1 of 2 ouders die volgend jaar samen met Helga de
werkgroep voortzetten!!
Overzicht gezinsvieringen 2014-2015
Zaterdag 4 Oktober
Woensdag 24 December
Zondag 1 Februari
19.00 kerk ’t Loo
19.00 kerk ’t Hof
11.00 kerk ’t Hof
Zaterdag 7 februari
Zondag 29 maart
Zaterdag 4 april
19.00 kerk ‘t Loo
11.00 kerk ‘t Hof
19.00 kerk ‘t Loo
St. Franciscusviering
Kinderkerstgebedsviering
Presentatieviering communicanten
+ Maria lichtmis
Presentatieviering vormelingen
Palmpasen
Paaswake
Zaterdag 25 april
Zondag 31 mei
Zaterdag 4 juli
19.00 kerk ‘t Loo
09.30 kerk ‘t Loo
19.00 kerk ‘t Loo
Vormsel
Communieviering
Dankviering schooljaar.
Jaarvergadering ouderraad (herhaald bericht)
Op maandag 13 oktober vindt om 20.00 uur de jaarvergadering plaats in het gymlokaal op school,
zet deze datum alvast in de agenda! Er zijn 3 aftredende leden en niet herkiesbaar, hierdoor zijn
we op zoek naar drie nieuwe leden die de ouderraad willen komen versterken, mocht je interesse
hebben dan kun je een e-mail sturen naar Mathijs Kuijken via [email protected], Je kunt je
hiervoor aanmelden/opgeven tot aan de jaarvergadering. Na afloop van de vergadering zal er een
presentatie gegeven worden door onze sport coördinatoren Harm en Ben, met het thema “Het
belang van sport voor kinderen”
Van de bibliotheek
Elke maand is er voorlezen op woensdagmiddag in de bibliotheek, met aansluitend een leuke
activiteit. De voorleesactiviteit is van 15:00 – 15:45 uur
Het programma voor 2014 is:
 Woensdag 24 september
Fiet wil rennen
 Zaterdag 4 oktober (10.30-11.15 uur) en woensdag 8 oktober
Feest!
Voor wie? Voor kinderen tot 8 jaar en hun (groot)ouders!
Kom gezellig luisteren!
Kinderboekenbal
Op 10 oktober organiseren Cultuurpunt Eersel en Bergeijk , Cultuurpost Bladel samen met de
Bibliotheken uit de Kempen als afsluiting van de kinderboekenweek een kinderboekenbal met als
thema "Lang zal je lezen" in den Tref in Hapert
Deze middag is voor alle kinderen van de basisschool. Op de middag kunnen de kinderen
deelnemen aan 10 leuke en feestelijke belevenissen. Voor inschrijven en meer info zie ook
www.cultuurplazadekempen.nl
Typeles in Bergeijk
Leren typen gaat beter als je thuis online oefenen combineert met persoonlijke aandacht in een
les. In de typecursus die wordt aangeboden door de Typetuin leren kinderen vanaf groep 5 in
dertien weken tijd om blind te typen met tien vingers. Acht lessen worden gegeven op school, in
de tussenliggende weken oefenen de kinderen thuis. Er is een speciaal programma voor kinderen
met dyslexie. De cursus wordt afgesloten met een officieel diploma.
De lessen zijn op woensdagmiddag van 17.45 tot 18.45 uur op de Regenboog en starten op 8
oktober. De cursus kost € 169,95.
Heeft u interesse, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden via de websitewww.typetuin.nl of
bellen naar 013-52 20579. Meer info kunt u vinden opwww.typetuin.nl.
Met vriendelijke groet,
Typeopleiding Succes
Astrid Brouwers
T: +31(0)13-5220579
Bosscheweg 46,
E: [email protected]
5056 KC Berkel-Enschot
W: www.typetuin.nl
Kinderuniversiteit schooljaar 2014-2015!
Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven organiseren in het schooljaar 20142105 wederom de succesvolle Kinderuniversiteit. Op zes woensdagen worden voor kinderen
tussen de 9 en 12 jaar speciale kindercolleges verzorgd op de campus van beide universiteiten.
De Kinderuniversiteit laat kinderen op een eenvoudige wijze kennismaken met wetenschap. Zij
zullen het college van een “echte professor” volgen die daarna hun vragen beantwoordt. De
toegang is gratis.
De kindercolleges worden al jaren erg enthousiast ontvangen door zowel kinderen,
ouders/begeleiders, de scholen en zeker ook door de hoogleraren. Kinderen zijn nieuwsgierig en
willen vaak meer weten dan ze op school leren. De professoren zijn inspirerende docenten die
bijna alles over het collegeonderwerp afweten. Zij laten de kinderen ervaren wat de wetenschap
inhoudt en hoe het is om aan een universiteit college te volgen.
Door de samenwerking tussen Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven kan er
een breed scala aan onderwerpen uit de wetenschap aan bod komen. Jaarlijks bezoeken ruim
1200 enthousiaste kinderen de Kinderuniversiteit.
Waar en wanneer
24 september 10:00-11:00u
8 oktober
15:00-16:00u
12 november 15:00-16:00u
4 februari
15:00-16:00u
11 maart
15:00-16:00u
15 april
15:00-16:00u
Tilburg
Eindhoven
Tilburg
Eindhoven
Tilburg
Eindhoven
Week van de Opvoeding in de Kempen – 6 t/m 12 oktober
In de tweede week van oktober (6 t/m 12 oktober) vindt landelijk de ‘Week
van de Opvoeding' plaats. De vier Kempengemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel
en Reusel-De Mierden bieden een gevarieerd aanbod aan thema- en
informatiebijeenkomsten. Voor de inwoners van deze gemeenten zijn de
bijeenkomsten gratis. Op elk adres valt in week 38 een Opvoedkrant in de
brievenbus vol interviews, tips en met het volledige programma. Enkele
activiteiten lichten we er hier uit.
Activiteiten voor ouders met kinderen tot 12 jaar
 “De kracht van positief opvoeden”, voor alle ouders van kinderen tot 12 jaar.
Om goed te gedijen hebben kinderen van alle leeftijden een veilige stabiele omgeving nodig.
Positief opvoeden is een effectieve manier van opvoeden waarbij een positieve benadering van
kinderen voorop staat. Zo ontwikkelen kinderen vaardigheden en zelfvertrouwen. Positief
opvoeden kan helpen om de stress van het opvoeden te verminderen en zorgt ervoor dat ouders
meer plezier beleven aan de dagelijkse omgang met hun kinderen.
Wanneer en waar
Woensdag 8 oktober, gemeentehuis Reusel, Kerkplein 3 in Reusel. 19.30-21.30 uur
 “De kracht van positief opvoeden”, voor alle ouders van kinderen tot 12 jaar met een
beperking.
Alhoewel het heel dankbaar en plezierig kan zijn om een ouder te zijn, is het niet altijd
makkelijk.
Het is moeilijk voor ouders als hun kinderen niet luisteren. Een peuter/kleuter die niet wil gaan
slapen of die niet wil eten. Kinderen die moeite hebben met samen delen en samen spelen.
Situaties die voor veel ouders herkenbaar zijn. Hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik mijn kind
helpen? Dit zijn vragen waarmee iedere ouder vroeg of laat te maken kan krijgen.
En als daar dan nog bijkomt dat je kind autisme heeft, moeilijk leert of een verstandelijke
beperking heeft, roept dat nog meer vragen op.
Triple-P leert ouders:
• Een positieve opvoedingsstijl
• Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
• Betere communicatie tussen ouders en kinderen in alledaagse situaties
Wanneer en waar
Woensdag 8 oktober, Bibliotheek Eersel, Dijk 7 in Eersel, 19.30-21.30 uur
 “EHBO bij kinderen”, voor alle ouders en professionals.
Wat doe je als een kind uit een klimrek valt en ongelukkig terechtkomt? Of als een kind iets
verkeerds heeft ingeslikt? Of hete thee over zich heen krijgt? Door onwetendheid en in paniek
worden vaak onjuiste handelingen verricht met alle gevolgen van dien. Het is niet voor niets dat
jaarlijks 850.000 kinderen onder de 15 jaar letsel oplopen door ongevallen. Door de juiste
maatregelen te nemen, kan erger vaak voorkomen worden. Deze workshop is speciaal bedoeld
voor iedereen die dagelijks met kinderen omgaat, zoals medewerkers van kinderdagverblijven of
(gast)ouders.
We geven informatie en preventietips en daarnaast demonstraties van: reanimatie bij baby's en
kinderen, wat te doen bij stikken/verslikken, kleine verwondingen zoals bloedneus en vingertje
tussen de deur, enz.
Wanneer en waar
- Donderdag 9 oktober, Basisschool De Regenboog, Tijmstraat 1, 5571 HS Bergeijk 19.3021.00 uur
- Vrijdag 10 oktober, Basisschool De Leijlinde, Groeneweg 27, 5541 AG Reusel De Mierden
13.30-15.00 uur
 Help! Een kinderfeestje!
Slaat de paniek enigszins toe als je kind bijna jarig is en begint over zijn/haar kinderfeestje?
Voor velen is het ‘makkelijk’ om de kinderen in de auto te laden en richting een speelboerderij of
zwembad te rijden. Frietjes erbij en klaar! Je huis blijft lekker schoon, de kinderen vermaken
zich wel terwijl jij lekker een cappuccino drinkt.
Maar hoe leuk is het ook om in je eigen omgeving een leuk feestje te organiseren. Kost minder
geld en je hebt veel meer contact met de vriendjes en vriendinnetjes van je kind. Het kost meer
energie, maar wat is er fijner dan ’s avonds moe maar echt voldaan op de bank te ploffen.
Traktaties maken? Snel een zakje chips of snoep. Makkelijk en de meeste kinderen vinden het
heerlijk. Maar hoe fijn zou het zijn als de kinderen heerlijk genieten van een gezonde traktatie,
die ook nog gaaf is om te krijgen en om uit te delen. Dat is toch een klassieke win-win situatie?
Maar hoe doe je dat? Tijdens de workshop Help! Een kinderfeestje! geven we tips en ideeën voor
het organiseren van kinderfeestjes en gaan we aan de slag met het maken van gezonde
traktaties.
Wanneer en waar
Woensdag 8 oktober, De Kattendans, Eerselsedijk 4, Bergeijk 9.00-11.00 uur
 Workshop Mindfulness voor ouders van kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Er worden enorm veel eisen gesteld aan onze kinderen. Goed presteren op school, naschoolse
opvang, huiswerk, zwemles, muziekles, voetbal…: kinderen en pubers moeten de hele dag vele
ballen in de lucht zien te houden. Er is nauwelijks ruimte en tijd om eens even helemaal niks te
hoeven, om alleen maar te kunnen zijn. Steeds meer kinderen kampen daardoor met faalangst,
een negatief zelfbeeld of concentratieproblemen. ‘Aandacht werkt!’ is een achtweekse
mindfulnesstraining voor kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren leren tijdens de training
om bewuste aandacht te hebben bij wat ze doen, denken en voelen, zónder automatisch en
impulsief te reageren. Kinderen leren hun grenzen beter kennen, het piekeren neemt af, zij
slapen beter, worden weerbaarder en hun concentratie neemt toe. Hierdoor groeit hun
zelfvertrouwen . Deze workshop wordt gegeven voor ouders. Er wordt uitleg gegeven over
mindfulness en de inhoud en effecten van de training.
Wanneer en waar
Donderdag 9 oktober, Bibliotheek Bladel, Markt 5, Bladel 19.30-21.00 uur
Activiteiten voor kinderen
 Workshop Mindfulness voor kinderen en jongeren
Heb jij het soms ook zo druk en vind je het dan moeilijk om lekker tot rust te komen? Kun je je
aandacht er soms minder goed bijhouden op school? Wil je alles perfect doen en word je er
moedeloos van omdat het niet lukt? Reageer je soms nét iets te snel, voordat je goed hebt
kunnen nadenken? Lukt het je niet altijd om te stoppen met piekeren, waardoor je moeilijk kunt
slapen? Dan is de achtweekse mindfulnesstraining ‘Aandacht werkt’ misschien iets voor jou!
Tijdens deze workshop wordt verteld hoe mindfulness je kan helpen en kun je alvast een beetje
proeven wat voor oefeningen er in de training worden gebruikt.
Wanneer en waar
-
Dinsdag 7 oktober, Praktijk Spelendwijs, ’t Zand 20, 5571 NL Weebosch (Bergeijk)
19.00-20.00 uur. Voor kinderen van 13 t/m 18 jaar
Woensdag 8 oktober, Praktijk Spelendwijs ’t Zand 20, 5571 NL Weebosch (Bergeijk),
13.30-14.30 uur. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Alle thema- en informatieavonden zijn gratis
toegankelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen
vóór 2 oktober naar [email protected] of bel naar
tel:.0497-361636 (gemeente Bladel).
Vermeld hierbij de titel van de activiteit, de eventuele locatie en de naam (namen) van de
deelnemer(s).