Uitnodiging e-mail.indd

Uitnodiging
Open dag zeugenbedrijf
Zaterdag 5 juli 2014 van 11.00 tot 17.00 uur.
Familie van den Elsen, Morschehoef 7a, 5469 SM Erp
Deelnemers aan de open dag:
• AgriSyst
• Bergs Advies BV
• Bouwbedrijf Th. v.d. Linden
• De Grote laak Steinvoort BV
• Delta-i
• Geling Advies BV
• Geurts Mengvoeders BV
• ilmar systems b.v.
• Inno+ BV
• Lifarma BV
• Microfan B.V.
• PIC-NL
• Preferent KI
• Provimi B.V.
• Schippers Bladel BV
• Tecom Asten B.V.
• Topturn Agro BV darmgezondheid en conservering
• Van Gerwen Adviesgroep V.O.F.
• Varkenshandel vd Sangen-Smetsers BV • Vereijken Hooijer BV
• ZNVG eG
Nederweert
Heythuysen
Mill
Rijkevoort
Beek en Donk
De Rips
Nistelrode
Oss
Panningen
Baexum
Horst
Diessen
Lierop
Rotterdam
Bladel
Horst
Bergeijk
Reek
Schijndel
Beek en Donk
Neumünster
www.agrisyst.com / pigexpert.nl
www.bergsadvies.nl
www.vdlindenmill.nl
www.steinvoort.nl
www.delta-i.nl
www.gelingadvies.nl
www.geurtsmengvoeders.nl
[email protected]
www.inno-plus.nl
www.lifarma.com
www.microfan.nl
www.pic-nl.com
www.preferentki.com
www.provimi.nl
www.schippers.nl
www.tecom-horst.nl
www.topturn.nl
www.vangerwenadvies.nl
[email protected]
www.vereijkenhooijer.nl
www.znvg.de / www.porkuss.de
Adverteerders:
• ABN AMRO Agriteam Zuidoost Nederland
• Donkers Elektric
• FarmAdvies
• H. Koenen Loon & grondverzetbedrijf
• P&P Agro-techniek BV
• R&R Systems
Helmond
Boekel
Deurne
Erp
Boekel
Gemert
www.abnamro.nl
www.donkerselektric.nl
www.farm-advies.nl
www.hkoenen.nl
www.penpagro.nl
www.energieverdieners.nl
Uitnodiging
Open dag zeugenbedrijf
Zaterdag 5 juli 2014 van 11.00 tot 17.00 uur
Familie van den Elsen, Morschehoef 7a, 5469 SM Erp
Kenmerken stal:
• F
amilie van den Elsen heeft gekozen voor een huisvestingssysteem waarbij de zeug vanaf vier dagen na het
werpenvrijkanbewegeninhetkraamhok.Debiggenhebbendaarbijeenapartehuisvesting(eenbiggennest),
uitgevoerdmiddelseenkunststofbakwelkevoordezeugwordtgeplaatst.DitduurzamesysteemwordteenPro
Dromikraamhok1.5genoemd.
• I ndekraamstalligthetDelta-isysteem.EenlichtgewichtRVSdragervoordekunststofroosters.
• D
edragendezeugenlopeninstabielegroepenenwordengevoerdmiddelsvoerstations.
• O
menergietebesparenwordtdoordehelestaldeluchtaangevoerdviadeput.Putaanvoerzorgtvoorkoeling
vandeaangevoerdeluchtindezomerenopwarmingindewinter.Deventilatorenwordenfrequentiegeregeld
in combinatie met meet/smoor units.
Instelling en uitlezing van de klimaatgegevens bij de afdelingen en centraal
op de PC voor datalogging. Daarnaast
wordt met energiezuinige LED- en inductieverlichtinggewerkt.Destalwordt
verwarmt met een warmtepomp. De
energiewordtuitdemestteruggewonnen.
•De uitgaande ventilatielucht wordt gezuiverddoorbiologischeluchtwassers.
•Erisgekozenvooreen5wekensysteem.
Datwilzeggendatermaaréénkeerper
5wekenbiggenwordengeboren.Arbeid
kandaardoorgerichterwordeningezet.
•Alle kraamhokken zijn uitgerust met
24-uurs automatische melk- en pre-
starterverstrekkingviaRescueCups;innovatievevoerbakjesvoorjongebiggen
die hoge voeropname en hygiëne combineren.
Omdat er dieren op het bedrijf aanwezig zijn verzoeken wij u om niet in bedrijfskleding te komen en de hygiëne maatregelen in acht te nemen.