Per 1 januari is de GGD Midden-Nederland van naam veranderd

Per 1 januari is de GGD Midden-Nederland van naam veranderd. Wij
heten nu GGD regio Utrecht. De GGD regio Utrecht werkt voor alle 26
gemeenten in de provincie Utrecht. Hiermee is nu, zoals wettelijk
voorgeschreven, het werkgebied gelijk aan dat van de veiligheidsregio. De
organisatie is de voortzetting van de GGD Midden-Nederland, aangevuld en
verbreed met een aantal taken vanuit de vroegere GG&GD van de gemeente
Utrecht.
Wat verandert er in de algemene contactgegevens?
Vrijwel alle algemene contactgegevens blijven gelijk. De meest ingrijpende
verandering is dat de mailadressen wijzigen naar ………@ggdru.nl. Uiteraard
zorgen we ervoor dat de berichten die aan het oude mailadres gestuurd
worden, voorlopig nog aankomen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de nieuwe
organisatienaam en eventueel de nieuwe mailadressen in uw eigen
administratie te veranderen?
Ook onze website verandert van adres. In plaats van www.ggdmn.nl is de
website overgegaan naar www.ggdru.nl Ook hier geldt dat het oude adres nog
enige tijd in gebruik zal zijn.
Met vriendelijke groet,
GGD regio Utrecht
www.ggdru.nl