leerlingen met thuistaal Nederlands en/of leerlingen met GOK

Binnen het LOP (het lokaal onderhandelingsplatform Brussel) werd er een voorrang afgesproken voor
leerlingen met thuistaal Nederlands en/of leerlingen met GOK-indicatoren (GOK = gelijke
onderwijskansen)
- Leerlingen met thuistaal Nederlands: 55% voorrang
- Leerlingen met GOK-indicatoren: 25% voorrang
- Leerlingen zonder GOK-indicatoren: 75% voorrang
Ouders moeten de voorrang kunnen aantonen met documenten (zie verder)
Voor meer informatie over aanmelden en inschrijven kan u terecht bij de coördinator toeleidingsbeleid,
mevrouw Leen Souffriau ([email protected] of 02 268 29 77).
Nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar A (1 Latijn of 1 Moderne)
Wanneer?
5 tot en met 16
januari 2015
5 tot en met 30
januari 2015
2 tot en met 14
februari 2015
Dinsdag 24
februari 2015:
van 13.00 u. tot
en met 16.00 u.
Tussen 25
februari en 1
maart 2015
Zaterdag 21
maart 2015
(9.00 u. – 17.00
u.)
Vanaf
donderdag 21
mei 2015
Wat?
Inschrijven van leerlingen met voorrang
 Wie?
o Broers en zussen van al ingeschreven leerlingen
o Kinderen van personeel
 Waar?
o Rechtstreeks op het Maria Assumptalyceum
o U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer
02.268.29.77
Registreren van de persoonsgegevens en schoolkeuze
 Via de website www.inschrijveninbrussel.be
 Er is geen tijdsregistratie
 In te geven informatie:
o Rijksregisternummer van het kind;
o Schoolkeuzes (school van eerste, tweede, … keuze);
o Al dan niet behoren tot een voorrangsgroep (thuistaal
Nederlands, GOK, niet-GOK).
Controle van de documenten voorrangsgroepen
 De ouders met voorrang melden zich aan op de school van eerste
keuze;
 De school van eerste keuze controleert documenten.
Aanmelding op de website www.inschrijveninbrussel.be
 Met tijdregistratie
 Invoeren van het rijksregisternummer van uw kind ( is de tijdsregistratie
voor ordening)
 Invoeren van wachtwoord en beveiligingscode
Toewijzingsbericht
 U ontvangt schriftelijk een toewijzingsbericht met een uitnodiging om
de aanmelding om te zetten in een inschrijving tijdens de
inschrijvingsdag.
Inschrijvingsdag
 In de refter van het Maria Assumptalyceum;
 De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving;
 De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Vrije inschrijvingen
 Voor leerlingen die niet via de aanmeldingsprocedure werden
ingeschreven
 In het schoolgebouw
 Tussen 8.00 u. en 17.00 u.
Aantonen van eventuele voorrang omwille van thuistaal Nederlands of GOK-indicator
Aantonen voorrang thuistaal
Nederlands indien minstens één
van de ouders.
-
-
Aantonen voorrang GOK door te
voldoen aan één of meer van de
GOK-indicatoren.
-
Aantonen voorrang niet-GOKleerling.
-
-
Een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft
of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;
Een SELOR-attest heeft van voldoende kennis van het
Nederlands;
Een bewijs heeft dat hij/zij negen jaar als regelmatige
leerling Nederlandstalig lager en secundair onderwijs
heeft gevolgd;
Een bewijs heeft dat hij/zij minstens niveau Nederlands
B1 heeft;
Een Nederlandstalig getuigschrift heeft van het tweede
jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of
een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs.
Het gezin kreeg een schooltoelage in het schooljaar
2013-2014 en/of 2014-2015;
De moeder van de leerling heeft geen diploma
secundair onderwijs.
Niet voldoen aan geen enkele GOK-indicator
Nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar B
5 tot en met 16 januari 2015
Maandag 2 maart tot vrijdag 3
april 2015
Zaterdag 21 maart 2015
(9.00 u. – 17.00 u.)
Inschrijven van leerlingen met voorrang
 Wie?
o Broers en zussen van al ingeschreven
leerlingen
o Kinderen van personeel
 Waar?
o Rechtstreeks op het Maria Assumptalyceum
o U kan telefonisch een afspraak maken op het
nummer 02.268.29.77
Aanmelden aan het onthaal van de school
Inschrijvingsdag
 In de refter van het Maria Assumptalyceum
 De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving;
 U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Nieuwe leerlingen voor andere leerjaren
Maandag 20 april tot vrijdag 8
mei 2015
Vanaf donderdag 21 mei 2015
Voorrang leerlingen met thuistaal Nederlands;
Aanmelden aan het onthaal van de school.
Vrije inschrijvingen
In het schoolgebouw
Tussen 8.00 u. en 17.00 u