Fietsexamen_2014

Route Fietsexamen 15 mei 2014
Lees ook de toelichting in de schuingedrukte zinnen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Start naast de Jo Gerris hal op het verharde oefenterrein.
Neem met grote bocht eerste weg linksaf.
Dit is eigen terrein, alle verkeer van rechts heeft voorrang.
Verlaat parkeerterrein. Rechtsaf met kleine bocht naar Achilleslaan
Uitrit: dus alle verkeer en voetgangers op Achilleslaan voor laten gaan.
Einde Achilleslaan: links af naar Kerkeveldlaan.
Gewoon kruispunt, alle bestuurders van rechts voorrang verlenen.
LET OP: Je moet rechtdoor fietsen om via een heel smalle doorgang op het fietspad te komen.
LET OP: Bus op bushalte kan uitzicht naar rechts sterk verminderen. Wacht totdat de bus weg is en
je goed naar rechts kunt kijken.
Kerkeveldlaan
Gewoon kruispunt met Jagersstraat, alle bestuurders van rechts voorrang verlenen.
Bij einde fietspad staat geen bord. Kijk over je schouder naar links of de weg vrij is.
Blijf aan de rechterkant van de weg fietsen. Wegversmalling rechts voorbijgaan.
Bushalte: staat er een bus, wacht dan totdat de bus vertrekt voordat je verder fietst.
Gewoon kruispunt Kerkeveldlaan – Lintjenshoflaan
Alle bestuurders van rechts voorrang verlenen.
Zebrapad, hier veel overstekende scholieren, die van links of rechts komen.
Schoolzone! Iedere voetganger die bij een zebrapad wil oversteken heeft voorrang.
Kruising met weg van rechts, Kerkeveldlaan - Cornelishoflaan.
Alle bestuurders van rechts voorrang verlenen.
Bushalte: staat er een bus, wacht dan totdat de bus vertrekt voordat je verder fietst.
Gewoon kruispunt Kerkeveldlaan – Elmpterweg
Met grote bocht linksaf Hoekstraat in.
LET OP:: Alle bestuurders van rechts (Elmpterweg) en bestuurders vanaf Schout Kellenersstraat
naar Kerkeveldlaan ( tegemoetkomend verkeer) voorrang verlenen.
Direct na de bocht : Zebrapad, dus voetgangers voor laten gaan.
Fiets rechts op de fietsstrook
Bushalte: staat er een bus, wacht dan totdat de bus vertrekt voordat je verder fietst.
LET OP : Kruising met weg van rechts, alle bestuurders voorrang verlenen.
Gewoon kruispunt Hoekstraat - Wilhelminastraat - Julianalaan.
Met grote bocht linksaf de Raadhuisstraat in.
LET OP : Tegemoetkomend verkeer van Julianalaan naar Hoekstraat
of afslaand naar Raadhuisstraat
en vanuit Wilhelminastraat overstekend naar Raadhuisstraat
of afslaand naar Hoekstraat heeft voorrang!!!
Raadhuisstraat is eenrichtingsstraat, uitgezonderd (brom)fietsers.
LET OP:: auto’s die van/naar parkeerplaatsen rijden “oogcontact houden” en let op in/uitladend
vrachtwagens.
Asfaltbocht volgen, op kruising met grote bocht linksaf
LET OP: er kunnen fietsers vanuit de weg van rechts komen, deze hebben voorrang.
Let ook op de auto’s die het parkeerterrein van de supermarkt verlaten. Deze hebben geen voorrang,
maar oogcontact is noodzakelijk.
Gewoon kruispunt Beekweg – Irenelaan. Met kleine bocht rechtsaf.
Irenelaan.
Diverse gewone kruispunten : Alle bestuurders van rechts voorrang verlenen.
Gewoon kruispunt Irenelaan – Bernhardlaan. Met kleine bocht rechtsaf.
Eenrichtingsstraat uitgezonderd (brom)fietsers.
Gewoon kruispunt Bernhardlaan – Julianalaan. Met grote bocht linksaf.
Alle bestuurders van rechts voorrang verlenen maar let goed op wat de bestuurders van links doen.
Geven ze jou voorrang?!
Julianalaan, hier op fietsstrook fietsen.
Kruising met weg van rechts
Alle bestuurders komende van rechts voorrang verlenen.
LET OP: geparkeerde auto’s aan de rechterkant van de weg.
Is de weg vrij om de auto’s voorbij te gaan?
Bij de verkeerslichten rechtdoor oversteken naar Maasnielderweg.
Maasnielderweg:: let op auto’s die van/naar parkeerplaatsen rijden. Oogcontact.
Gewoon kruispunt Maasnielderweg - Dr. Philipslaan. Met grote bocht linksaf.
Bestuurders die je tegemoetkomen voorrang verlenen.
Dr. Philipslaan: let op auto’s die van/naar parkeerplaatsen rijden. Oogcontact!
Gewoon kruispunt rechtdoor:
Bestuurders van rechts voorrang verlenen.
Gewoon kruispunt Dr. Philipslaan - Robert Regoutstraat. Met grote bocht linksaf.
Alle bestuurders die je tegemoet of van rechts komen voorrang verlenen.
Gewoon kruispunt R. Regoutstraat - Min. Bongaertsstraat. Met kleine bocht rechtsaf.
Gewoon kruispunt Min. Bongaertsstr. - Ch. Ruysstraat. Met grote bocht linksaf.
Alle bestuurders van rechts hebben voorrang.
Gewoon kruispunt rechtdoor.
Alle bestuurders van rechts hebben voorrang.
Kruispunt Ch. Ruysstraat - Bredeweg. Dit is een uitrit.
Alle voetgangers en bestuurders op Bredeweg voor laten gaan.
Met kleine bocht rechtsaf om op fietspad te komen
LET OP. Op het fietspad krijg je direct een Zebrapad, dus voetgangers voor laten gaan.
Op fietspad heb je voorrang op de bestuurders vanuit de zijwegen, maar let op. Oogcontact houden.
Op rotonde drie kwart rond fietsen, dan rechtsaf naar Oranjelaan
Al het verkeer op de rotonde heeft voorrang, dus ook fietsers die al op de rotonde rijden. Geef hen bij
het opfietsen van de rotonde ook voorrang. Als je op de rotonde fietst heb je voorrang, maar wel
oogcontact houden met de diverse bestuurders.
LET OP. Bij het afslaan van de rotonde een Zebrapad, dus voetgangers voor laten gaan.
Kruispunt Oranjelaan - Lindelaan. Naar links oversteken.
Hier eerst de weg van rechts (Lindelaan) oversteken
dan via de fietsoversteek naar overkant van Oranjelaan,
Let bij oversteken eerst op bestuurders ( van links en rechts),
Aan de overkant eerst naar links :: let op fietsers van rechts
en dan met een kleine bocht rechtsaf de Lindelaan.
Lindelaan.
LET OP: 3x gewone kruispunten, bestuurders van rechts hebben voorrang.
Gewoon kruispunt Lindelaan – Esdoornlaan. Met kleine bocht rechtsaf.
Gewoon kruispunt Esdoornlaan – Iepenlaan. Met kleine bocht rechtsaf.
Gewoon kruispunt oversteken.
Bestuurders van rechts hebben voorrang.
Achilleslaan
Wegversmalling, rechts voorbijgaan.
Inrit Jo Gerrishal naar rechts infietsen.
Let op: voetgangers voor laten gaan.
Einde route fietsexamen.
Route verkeersexamen donderdag 15 mei 2014
Start/einde:
Jo Gerrishal
Achilleslaan 2a