inschrijvingen brede opvang 2 en 3 trimester 2014

NIEUWSTE UPDATE
wijziging uren
INSCHRIJVINGEN BREDE OPVANG
2e EN 3e TRIMESTER 2014
Beste ouder,
Tijdens de opvang kan uw kind deelnemen aan sportieve of creatieve activiteiten.
Hieronder vindt u het programma voor dit schooljaar in Hertog Karel Putkapel.
Voor Wie?
Peuterklas – 1e KK – 2e KK
3e KK – 1e Lj – 2e Lj
3e Lj – 4e Lj – 5e Lj – 6e Lj
2e TRIMESTER
10 sessies
van
16u-17u
MAANDAG
20/01-31/03
Balsporten
16u-17u
DINSDAG
21/01-01/04
DONDERDAG
16/01 – 27/03
8 sessies
van
Motoriek in
Beweging
15u45-16u45
Kleuterdans
3e TRIMESTER
SCHRIJF NU IN
16u-17u
MAANDAG
28/04-23/06
Balsporten
16u-17u
DINSDAG
29/04-17/06
DONDERDAG
24/04-26/06
Motoriek in
Beweging
15u45-16u45
Kleuterdans
17u-18u
Zwemmen
16u-17u
(6 sessies)
Streetdance
Zie ommezijde voor meer
praktische informatie
Praktische informatie
Brede Opvang
Hertog Karel Putkapel
Programma
Kleuterdans: Kleuters dansen onder begeleiding van Anne alle kriebels uit hun lijf.
Motoriek in Beweging: Op speelse manier oefenen we begrippen met allerlei turnmaterialen door DACO-sport.
Balsporten:
David van DACO-sport, een ouder van de school, laat de kinderen kennismaken met baltechnieken in
het voetbal, basket, volleybal, dodge bal, en meer!
Zwemmen:
Samen met Peggy ( vzw Pump) gaan we om 16u30 van de school naar het zwembad. Daar volgen de
kinderen de les van Peggy tot 18u. Kinderen worden door de ouders aan de inkom van het zwembad afgehaald.
Streetdance: Deze stoere dans is heel makkelijk aan te leren voor zowel jongens en meisjes! Breng ruim zittende
kledij, sportschoenen en veel goesting mee voor deze lesjes van Evy van vzw Pump op house muziek, rap, R&B, …
Data
Elke activiteit wordt in een reeks van 10 sessies aangeboden, tenzij anders vermeld. 10 weken aan een stuk kan uw
kind onmiddellijk na schooltijd deelnemen aan deze activiteit. Dit op de school zelf en uitgezonderd van de
schoolvakanties. U hoeft er dus niet extra voor rond te rijden! De meeste activiteiten gaan door van 16 uur tot 17
uur. De kleuters starten om 15u45 tot 16u45. Bekijk het schema op de voorkant voor het volledige programma.
Het 2e trimester start twee weken na de kerstvakantie. Het 3e trimester start na de paasvakantie.
Inschrijving en betaling
Elke activiteit kost 2 euro. Indien uw kind deelneemt aan een reeks van 10 sessies, gebeurt de betaling van 20 euro
via de maandelijkse factuur. U betaalt dan geen extra opvang.
Na inschrijving via het strookje of e-mail [email protected] ontvangt u – indien er voldoende
inschrijvingen zijn - een bevestiging van inschrijving per e-mail.
U ontvangt een fiscaal attest voor de Brede Opvang activiteiten na afsluiting van een reeks.
Website
Ook op de website onder de rubriek ‘Brede Opvang’ vindt u het volledige programma met data en inschrijvingsmail.
---------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrookje
geef onderstaand strookje aan het secretariaat of mail onderstaande info naar
[email protected]
Ik schrijf mijn kind……………………….…………………….………………………. klas …………………………… in voor volgende activiteit:
2e trimester
Kleuterdans
voor peuters – 1e KK – 2e KK
Motoriek in Beweging
voor 3e KK – 1e Lj – 2e Lj
Balsporten
voor 3e Lj – 4e Lj – 5e Lj – 6e Lj
3e trimester
Kleuterdans
voor peuters – 1e KK – 2e KK
Motoriek in Beweging
voor 3e KK – 1e Lj – 2e Lj
Zwemmen
voor 3e KK – 1e Lj – 2e Lj
Balsporten
voor 3e Lj – 4e Lj – 5e Lj – 6e Lj
Streetdance
voor 3e Lj – 4e Lj – 5e Lj – 6e Lj
Ik ben te bereiken op: …………………………………………….…………………………………………………………………………..(gsm + email)
Ik haal mijn kind af na de les
Ik wens dat mijn kind na de les naar de opvang gaat
Datum:
Handtekening: