INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 2014-2015 Dit formulier kan u faxen, opsturen of persoonlijk afgeven bij Tutti Frutti: Overwinningstraat 204, 1060 Brussel - Afrikastraat 27, 1060 Brussel Tel./fax : 02 538 37 43 E-mail : [email protected] Naam, voornaam kind : ………………………………………………Meisje/Jongen Geboortedatum : …………………………………………………………………………………………………………………................................………….. Contactpersoon :………………………………………………………………………………….................................................................………….. Straat : ………………………………………………………………………….. Nummer: …………… Bus : ……..................................………….. Postcode : …………………
Gemeente : ……………………………………………………………………………….................................………….. Telefoon : …………………............………… Telefoon kantoor : ……………………………… Email: ......................................………….. Is uw kind allergisch ? Aan bepaalde voedingsmiddelen? Aan bepaalde geneesmiddelen? Zo ja, welke ?………………………………………………………………………………………………………………………................................………….. Werd het tegen tetanus ingeënt? Ja - Neen. Datum laatste inenting: ………………................................………….... Andere nuttige informatie: …………………………………………………………………………………………................................…………..…. Naam van de persoon die het kind afhaalt: ………………………………………………………..……................................…………..… Ik, ondergetekende …………………………………………… geef toelating aan vzw Tutti Frutti om foto's van mijn kind te
gebruiken. Deze foto’s zijn bestemd voor onze website of voor publicaties van de vzw. INSCHRIJVING: Taal/talen: ………………………………… Niveau: Beginner
- Intermediair
Dag(en) en uur van de week : ……………………………………………………………………………………………..
te Tutti Frutti
privé les
adres : …………………..……………………………….. -
Gevorderd Inschrijvingsgeld Jaarlijks 60€ 1 september
1
ste
trimester 25€ 1 januari
de
2 trimester 25€ 1 april
3
de
trimester 25€ Het inschrijvingsgeld is niet terugvorderbaar. De driemaandelijkse betalingen worden in hun geheel geïnd. In geval van
jaarlijkse betalingen is de som niet terugvorderbaar bij wijzigingen tijdens het jaar. Totale som lessen en schoolritten (Zie document: Voorwaarden 2014-2015) 1ste trimester : ………………………...€ 2de trimester : …………………………€
de
3 trimester : …………………………€ proefles ............................................. met schoolrit: adres van de school ………………….…………………………………………….…tijdstip einde van de lessen:…..… Inschrijving schoolritten
1 september Jaarlijks 40€ 1ste trimester 15€ 2de trimester 15€ 3de trimester 15€ met kinderopvang ………………………………… Extra animaties :
Dans en folklore ……………………
Creatief atelier ……………
Big&Piccolo TOTAAL …………………..
Contant
Overschrijving Rekening nummer: 114-2575113-85
BIC: BKCP BEBB (Nieuw!)
IBAN: BE89 1142 5751 1385 Gelieve de naam van het kind te vermelden bij de mededeling, en de les waarvoor het ingeschreven is. Gelieve
het betalingsbewijs af te geven, te faxen of te posten. Dank u. Betaling op jaarbasis, vóór 10 september
Betaling per trimester, vóór 10 september, 10 januari, 10 april Ik bevestig dat mijn kind droog en autonoom is.
Ik bevestig kennis te hebben genomen van de info en voorwaarden 2014-2015 Persoon die instaat voor de betaling : …………………..……….……… Datum en handtekening : ………………………………………
Indien u een fiscaal attest wenst, gelieve deze per email ([email protected]) aan te vragen in het begin van het schooljaar. Graag
volgende elementen in de email : de naam van het kind, de les waarvoor hij/zij ingeschreven werd en de datum van betaling. We geven geen
attesten af in september. Indien u een duplicaat wenst rekenen wij 5€ aan. Dank u.