Erfgoeddag 2015: Erf! - Erfgoedcel Meetjesland

Erfgoeddag 2015: Erf!
Op zondag 26 april 2015 zijn we toe aan de vijftiende editie van
Erfgoeddag. Dit jaar is het thema ‘Erf!’. Ben je nog op zoek naar
inspiratie voor een erfgoedactiviteit? Of heb je al een activiteit op het
oog maar weet je niet hoe en waar je die moet inschrijven? Lees dan
snel verder in dit document en kom al het nodige te weten!
Nog geen inspiratie?
Het thema ‘Erf!’ verwijst naar erven en naar de zorg voor het erfgoed dat je geërfd hebt. We geven
hieronder graag enkele insteken mee rond ‘erfgoedzorg’ en ‘erven’.
-
-
-
-
Erfgoed en erfgoedzorg: Heb je een eigen erfgoedcollectie? Denk dan na over hoe die collectie is
ontstaan en gegroeid doorheen de jaren. Hoe zijn de voorwerpen tot bij jou gekomen? Wat is het
verhaal hierachter? Elke dag zorg je ook voor dit erfgoed door het op een goede manier te
onderhouden. Gebruik je verpakkingsmaterialen of heb je aandacht voor het behoud en beheer
van je voorwerpen? Zet dit dan eens in de kijker tijdens een erfgoeddagactiviteit!
Erfrecht: Erven staat gelijk aan regels, wetten, successierechten en gaat terug tot de code civil
van Napoleon. Denk ook aan de figuur van de notaris die fungeert als ‘begeleider’ bij een erfenis.
Wat houdt het beroep van de notaris eigenlijk in? Waaruit bestaat zijn archief?
Erfstuk: Kreeg je zelf al een erfstuk? Kwam dit erfstuk toevallig jouw richting uit of was het de
bedoeling dat jij het zou erven? Denk ook na over wat jij graag wil bewaren voor de toekomst of
hoe jij graag wil herinnerd worden later.
Erfelijkheid: Je erft niet alleen voorwerpen, maar ook eigenschappen en namen. Denk aan
karaktertrekken of het uiterlijk dat je mee krijgt van je ouders, maar ook aan familienamen.
Erven heeft een betekenis: Elke generatie erft van een vorige generatie. Hoe gaat de nieuwe
generatie hiermee om? Welke betekenis geeft zij aan de dingen die ze heeft meegekregen?
Welke zaken worden door de nieuwe generatie aanvaard en welke niet?
Opgelet! Het thema ‘Erf!’ verwijst niet naar het landbouwerf want dit is onroerend erfgoed. Je
kan wel werken rond de verhalen en tradities die op een landbouwerf aanwezig waren en die van
boerenzoon op boerenzoon werden overgeërfd.
Activiteiten voor kinderen
- Tijdens een rondleiding: de kinderen kiezen een object dat zij echt de moeite vinden om te
bewaren. Waarom kozen ze dat object?
- Wat zouden de kinderen (nu al) van zichzelf willen doorgeven aan hun kinderen en
kleinkinderen? Of wat zouden ze graag erven van hun (groot)ouders (die mooie klok, dat beeldje
op de kast, dat leuke boek, opa's wereldbol, een schilderij, het fotoboek van oma, ...)?
- Kookworkshop met recepten uit grootmoeders tijd (bv. Jan in de Zak, klik hier)
Samenwerken? Erfgoeddag valt samen met Week van de Amateurkunsten (WAK) en de digitale
week. Als je activiteit ook aansluit bij een van deze evenementen, kan je dit ook aangeven bij je
inschrijving en kan je je activiteit ook aanmelden bij die evenementen op www.wak.be en
www.digitaleweek.be.
Nog meer inspiratie en voorbeelden vind je in de inspiratiebrochure in bijlage van deze mail of op
www.faronet.be
Kalender
1 september 2014
1 december 2014 *
2 tot en met 9 december
2014
16 december 2014
18 december 2014 tot en
met 19 januari 2015
19 januari 2015
2 februari 2015
Begin februari 2015
Start inschrijvingsperiode via www.erfgoeddag.be/inschrijving
Bij inschrijving, kan je meteen ook het nodige promotiemateriaal
bestellen
Einde inschrijvingsperiode, promotiemateriaal kan wel nog besteld
worden maar niet meer via inschrijfformulier
Lokale of regionale coördinator vult eventueel nog ontbrekende
informatie aan en corrigeert waar nodig.
Eerste Kwaliteitscomité **
Lokale coördinator past ingeschreven activiteiten aan
Einde bestelperiode promotiemateriaal
Tweede Kwaliteitscomité beslist welke activiteiten definitief in
programma komen
Erfgoedcel brengt organisatoren op de hoogte van wie de activiteiten
niet werden weerhouden voor het programma.
* Schrijf tegen 1 december zeker iets in. Al liggen nog niet alle details vast, schrijf de algemene
omschrijving van je activiteit al zeker in. Daarna kan de lokale coördinator nog details toevoegen en
aanpassingen doen.
** Vragen dat het kwaliteitscomité stelt zijn:
"heeft de activiteit met cultureel erfgoed (roerend en immaterieel) te maken?" --> Omschrijf welk
soort erfgoed je gebruikt, geef wat geschiedenis mee van wat je zal vertellen op de activiteit.
"Wat gaan ze precies doen?" --> Geef dus duidelijke, concrete informatie over je activiteit.
Organiseer niet zomaar een vrij bezoek, maar neem je bezoekers actief mee.
Promomateriaal
Nationaal: Er zal geen nationale brochure meer gemaakt worden. Coördinatie Erfgoeddag denkt nog
na over alternatieven. Bv. een digitaal sjabloon om zelf een brochure te maken, meer flyers die
doorverwijzen naar de nationale website (waar alle activiteiten op staan) die verspreid worden over
heel Vlaanderen, ...
Je kan bij inschrijving wel nog bedrukbaar promotiemateriaal bestellen zoals de A3-affiches en A5flyers. Bereken hoeveel affiches en flyers je over je gemeente kan verspreiden en maak gebruik van
dit gratis aanbod!
Regionaal: Erfgoedcel Meetjesland zal opnieuw ruimte voor Erfgoeddag en de Meetjeslandse
activiteiten voorzien in de UiTkrant die eind maart verschijnt en verspreid wordt over heel het
Meetjesland.
Andere regionale kanalen: nieuwsbrief UiT in het Meetjesland, Facebook-pagina's, regionaal
persbericht, website Erfgoedcel Meetjesland, ...
Lokaal: Maak gebruik van de affiches en flyers die je via je inschrijving kan bestellen. Leg ze ook eens
in dat populaire café, het Jeugdhuis, de slager en bakker, de bibliotheek, ... Vraag een vereniging
(heemkundige kring, socio-culturele verenigingen, via de Cultuurraad) ze mee te verspreiden met een
tijdschrift of andere mailing.
Neem de activiteit zeker op in het gemeentelijk infoblad, nieuwsbrief, website, ...
Doe een digitale mailing naar verenigingen en allerlei contacten.
Maak een evenement aan op Facebook.