Laks staking 14 november

Aan de bovenbouwleerlingen
van de CSB
Amsterdam, oktober 2014
Kenmerk: odiv/1415001/se/jok
Betreft: LAKS staking
Beste bovenbouwleerling,
Deze week is er een oproep gekomen van het LAKS om deel te nemen aan een
manifestatie op 14 november a.s. tegen de invoering van het leenstelsel voor studenten.
Het is aan jullie, als bovenbouwleerlingen, om te bepalen of je het eens bent met deze
manifestatie en het onderwerp waartegen wordt geprotesteerd.
Mocht je naar de manifestatie willen, dan kun je hiervoor verlof aanvragen, zodat je
verzuim geoorloofd is.
Wanneer je besluit deel te nemen, dan wordt er van je verwacht dat je je aan de
volgende richtlijnen houdt:
Je kunt alleen toestemming vragen voor verzuim vanaf het 3e uur. De manifestatie begint
om 13.00 uur. Je hebt dus voldoende tijd als je om 10.30 uur vertrekt.
Leerlingen tot 18 jaar krijgen alleen verlof als de schriftelijke toestemming van de ouders
vóór donderdag 13 november bij de teamleider is ingeleverd.
Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen verlof aanvragen door vóór 13 november een
schriftelijk verzoek bij de teamleider in te leveren.
We adviseren je om vooraf met je ouders te overleggen over het onderwerp en over de
risico’s die deelname aan een grote demonstratie met zich meebrengt.
Met vriendelijke groet,
Mw. drs. A.M.G. Schutte
conrector