Persbericht OR Presikhaaf Bedrijven

ONDERNEMINGSRAAD PRESIKHAAF BEDRIJVEN ‐ ONDERNEMINGSRAAD PRESIKHAAF BEDRIJVEN Arnhem, 17 september 2014 PERSBERICHT OR Presikhaaf Bedrijven organiseert manifestatie De Ondernemingsraad van Presikhaaf Bedrijven vindt het belangrijk dat een organisatie als Presikhaaf Bedrijven blijft bestaan voor het begeleiden en ontwikkelen van mensen. Wij vinden dat de kennis en kunde over de mensen die er werken en van hun mogelijkheden en beperkingen, moet worden behouden. Er wordt veel gesproken over Presikhaaf Bedrijven. Helaas gaat het dan vaak alleen om de financiën. Maar achter de cijfers zit een organisatie van mensen voor mensen. 84 jaar ervaring Deze organisatie (opgericht op 3 maart 1930), en dus met ruim 84 jaar opbouw van kennis en kunde, kan ingezet worden voor meer doelgroepen binnen de Participatiewet dan alleen de SW. Er moet een organisatie blijven als vangnet en met het doel om deze kwetsbare groep mensen te begeleiden en ondersteunen, ook voor mensen die nu gedetacheerd zijn. Arbeidsovereenkomst Medewerkers met een flexibel contract en de mensen op de wachtlijst wil de OR binnenboord houden. Inmiddels heeft de OR bij vijf gemeenteraden in de regio hierover ingesproken. OR organiseert manifestatie Maar we willen nog steeds druk op de ketel houden: Op maandagavond 22 september organiseert de OR een manifestatie op het plein voor het stadhuis van Arnhem. Inspreken raadscommissie Arnhem Na de manifestatie zal de OR inspreken in de raadscommissie van gemeente Arnhem. Voor de manifestatie zijn verschillende sprekers uitgenodigd: ‐ Joost van Loon, algemeen directeur Presikhaaf Bedrijven ‐ Paul Lempens, Regiobestuurder ABVAKABO FNV ‐ Dick de Jong, Voorzitter OR Presikhaaf Bedrijven Programma De muzikale omlijsting tijdens de manifestatie wordt verzorgd door DeBunkerFM. We verwachten honderden medewerkers van Presikhaaf Bedrijven en hun familie en vrienden. Het programma begint om 18.00 uur op het plein voor het stadhuis. Einde persbericht ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Noot voor de pers Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick de Jong, Voorzitter OR Presikhaaf Bedrijven Mobiel: 06‐51751413 of per e‐mail: [email protected]