Starhib 445 Productinfo-NL - Aquality Waterbehandeling

Aquality b.v.
Scheelhoekweg 9
3251 LZ Stellendam
The Netherlands
Tel: +31-(0)187-492541
Fax: +31-(0)187-493179
e-mail: [email protected]
STARHIB 445
445
Hardheid en sludge dispergerend product voor drinkwatersystemen
Algemene informatie
STARHIB 445 bevat een combinatie van fosfaatgebaseerde sekwestrerende en polymeer
complexerende ingrediënten en is special ontwikkeld om de vorming van afzettingen en de
ijzeroxidenverbindingen in drinkwater systemen tegen te gaan.
STARHIB 445 word geproduceerd met behulp van basis materialen welke zijn genoemd in de FDA en
NSF-instituut lijsten als toegelaten drinkwater conditioners.
Producteigenschappen
Uiterlijk
Dichtheid bij 20°C
pH
Vriespunt
Kookpunt
Viscositeit bij 20°C
lichte heldere vloeistof
ca. 1,28 g/cm3
ca. 13.0
< -10 °C
ca. 100 °C
ca. 15 mPa.s
Dosering en menging
STARHIB 445 kan direct vanuit de productcontainer in het systeem worden gedoseerd of als een 10%
oplossing in het condensaat of R.O. water, op een locatie waar goede menging met het water
gerealiseerd kan worden.
Een dosering van 15 - 25 grams STARHIB 445 per m3 water zal de vorming van afzettingen en
corrosie effectief vermijden. The dosering hangt echter af van de kwaliteit van het water. In de
gevallen waarbij het water een hogere concentratie hardheidszouten bevat, is een hogere
productdosering benodigd.
Veiligheidsmaatregelen
STARHIB 445 is een niet-giftig product, maar kan in bepaalde gevallen overgevoeligheid veroorzaken
bij regelmatig contact met de huid. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen.
De vermelde gegevens in dit productblad berusten op betrouwbare onderzoekingen. Niettemin kunnen wij voor het gebruik ervan geen verantwoordelijkheid
aanvaarden, daar de omstandigheden waaronder het product in de praktijk wordt toegepast, aan grote variaties onderhevig zijn. Geen van de in deze brochure
vermelde gegevens is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd als aanbeveling een bestaand octrooi te schenden.