Taalanalyse in een vreemde taal: hoe pak je dat aan?

DIAGNOSTISCH PROCES
Diagnostisch
TAALANALYSE IN EEN
VREEMDE TAAL:
HOE PAK JE DAT AAN?
Aanmelding
Ellen Vandewalle
Heleen Leysen
Charlotte Mostaert
team taalontwikkeling,
ontwikkelingsdysfasie en
meertaligheid Code
Intakegesprek
2
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK
VERWERKING EN INTERPRETATIE
Diagnostisch
Adviesgesprek
onderzoek
Intakegesprek
Aanmelding
Verwerking en
interpretatie
4
VERWERKING EN INTERPRETATIE
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
VERWERKING EN INTERPRETATIE
Diagnostisch
onderzoek
Intakegesprek
Spontaan taalstaal
Verwerking en
interpretatie
Spontaan taalstaal
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Aanmelding
Adviesgesprek
onderzoek
Intakegesprek
Spontaan taalstaal
3
Verwerking en
interpretatie
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Diagnostisch
Aanmelding
Adviesgesprek
onderzoek
Diagnostisch
Adviesgesprek
Aanmelding
Verwerking en
interpretatie
onderzoek
Intakegesprek
In het Nederlands
Spontaan taalstaal
Adviesgesprek
Verwerking en
interpretatie
In het Nederlands
In een vreemde taal
belang van taalanalist
5
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
6
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
1
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK
ONTLOKKEN VAN SPONTAAN TAALSTAAL
Methoden:
• spel
jonge kinderen
• interview
• conversatie
• narratieven
Weerspiegelen meest geavanceerde
talige mogelijkheden van basisschoolkind
1. verhaal navertellen
Diagnostisch
Aanmelding
onderzoek
Intakegesprek
Adviesgesprek
Verwerking en
interpretatie
2. verhaal vertellen
3. verhaal verzinnen
Spontaan taalstaal
Belang van video-opname!
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
7
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
8
NARRATIEVEN
NARRATIEVEN
1. verhaal navertellen
2. verhaal vertellen
•
auditieve of auditief-visuele input: mondelinge
aanbieding, film, opeenvolgende prenten, …
visuele input: vertelplaat, woordloos prentenboek,
opeenvolgende prenten, …
•
bv. Bus story test (Renfrew, 1997)
bv. Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI, Schneider et
al., 2003, http://www.rehabresearch.ualberta.ca/enni/)
geschikt voor basisschoolkinderen
•
•
•
vereist auditieve aandacht en geheugencapaciteit
geschikt voor kleuters
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
9
10
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
NARRATIEVEN
VOORDELEN SPONTAAN TAALSTAAL
3. verhaal verzinnen
• realistische maat voor taalbeheersing
•
zonder input
bv. Narrative assessment procedure (Rollins et al., 2000)
•
− natuurlijke situatie dus taal is spontaner
• pragmatiek
− niet alleen semantiek en morfo-syntaxis, ook communicatieve en
persoonlijke ervaring
metalinguïstische vaardigheden
manier van verhaal ontlokken is belangrijk voor
kwaliteit en betrouwbaarheid van taalstaal
• bruikbaar bij heel jonge kinderen
• bruikbaar bij meertaligen, minder cultuurgebonden
• in alle talen mogelijk
11
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
12
spontane taalanalyse zinvolle aanvulling
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
2
NADELEN SPONTAAN TAALSTAAL
VERWERKING EN INTERPRETATIE
• arbeidsintensief
− taalstaal uitlokken, opnemen, uitschrijven, analyseren
Diagnostisch
Aanmelding
• weinig uniforme beoordelingscriteria
• enkel betrouwbaar indien taalstaal representatief is voor
het taalgedrag van het kind
− nagaan bij ouders!
Intakegesprek
• vereist kennis en ervaring
− kennis van normale taalontwikkeling, structuur van de taal en
Adviesgesprek
onderzoek
Verwerking en
interpretatie
Spontaan taalstaal
taalontwikkelingsstoornissen
13
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
14
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
STAPPENPLAN TAALANALYSE IN HET
NEDERLANDS
VERWERKING EN INTERPRETATIE
1. Beluister het volledige fragment
2. Herbeluister zin per zin. Noteer letterlijk wat het kind zegt,
Diagnostisch
Aanmelding
Adviesgesprek
onderzoek
ook alle aarzelingen en hernemingen
3. Analyseer elke zin in detail op taalinhoud, taalvorm en
taalgebruik. Duid alle fouten aan en categoriseer ze
Intakegesprek
Verwerking en
interpretatie
In het Nederlands
Spontaan taalstaal
15
4. Voer bijkomende analyses uit naar micro- en macrostructuur
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
16
TAALANALYSE
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
1. BELUISTER HET VOLLEDIGE FRAGMENT
• Taalinhoud: semantiek
• Taalvorm:
morfologie
micro-analyse
syntaxis
kwantitatieve en kwalitatieve analyse
• Taalgebruik: pragmatiek
17
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
macro-analyse
18
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
3
2. NOTEER LETTERLIJK
3. ANALYSEER ELKE ZIN
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
voornaamwoord:
En,Foutief
en die
zie (euhm) … koekjes
en, en die wil een
lidwoordgebruik:
‘die’ i.p.v. ‘hij’
‘de kindje’
i.p.v. ‘het
koekje
pakken.
En da, en dan pakt die een koekje.
dialectinvloed?)
En da, en dan pakt die een koekje.
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
de koekjes.
En dan, alles, alle koekjes vallen vanFoutieve
de stapel van
de koekjes.
werkwoordvervoeging:
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
i.p.v. ‘gaat’ (3 persoon
En dan, die meneer is op die‘ga’
(euhm)
kindje boos.
enkelvoud)
Herneming + aarzeling
Geen geschikt
(mogelijke
kindje’
de
(mogelijke dialectinvloed?)
19
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
20
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
3. ANALYSEER ELKE ZIN
3. ANALYSEER ELKE ZIN
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
Herneming
de
winkel. + aarzeling
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
Geen geschikt
koekje pakken.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje
pakken.
Herneming
voornaamwoord:
‘die’ i.p.v. ‘hij’
(mogelijke
vandialectinvloed?)
de
stapel van
En da, enGeen
dangeschikt
pakt die een koekje.
En
de
En
voornaamwoord
foutieve vallen
dan, alles, alle+ koekjes
werkwoordvervoeging:
koekjes.
‘die zie’ i.p.v. ‘hij ziet’
(mogelijke
dialectinvloed?)
dan,
die meneer
is op die (euhm)
kindje boos.
En da, en dan pakt die een koekje.
En dan, alles, alle
koekjes
vallen van de stapel van
Geen
geschikt
voornaamwoord:
de koekjes.
‘die’ i.p.v. ‘hij’
En dan, die meneer
is op die (euhm) kindje boos.
(mogelijke
dialectinvloed?)
21
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
22
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
3. ANALYSEER ELKE ZIN
3. ANALYSEER ELKE ZIN
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
En da, enHerneming
dan pakt die een koekje.
En da,Foutieve
en danwoordvolgorde:
pakt die een koekje.
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
de koekjes.
Zinsbouw: foutieve
En kindje
dan, alles,
alle ‘en
koekjes
vallen van de stapel van
boos’ i.p.v.
dan is die
Aarzeling
meneer boos op dat kindje’
de koekjes.
+ ‘van
de
En dan, die meneer is op diewoordvolgorde
(euhm) kindje
boos.
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
koekjes’ hoeft niet te
worden herhaald
23
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
‘en dan, die meneer is op die
24
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Foutieve keuze
voornaamwoord:
‘die’ i.p.v. ‘dat’
4
4. BIJKOMENDE MICRO-ANALYSE:
TYPE TOKEN RATIO
4. BIJKOMENDE MICRO-ANALYSE:
TYPE TOKEN RATIO
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
10
11
de winkel.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
20
21
koekje pakken.
En da, en dan pakt die een koekje.
En da, en dan pakt die een koekje.
1
2
12
13
22
3
14
23
28
29
39
40
24
25
30
4
5
15
16
26
6
7
17
8
18
9
19
27
31
32
33
34
35
36
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
de koekjes.
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
37
38
de koekjes.
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
41
42
43 44
45
46
47
totaal aantal woorden = 47
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
25
26
4. BIJKOMENDE MICRO-ANALYSE:
TYPE TOKEN RATIO
1
2
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
3
4
5
4. BIJKOMENDE MICRO-ANALYSE:
TYPE TOKEN RATIO
6
7
8
9
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
10
de winkel.
11
12
13
1
2
3
4
5
15
16
6
7
8
9
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
10
11
de winkel.
12
13
14
17
18
19
En, en die 14
zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
En,20en die 21
zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
En da, en dan pakt die een koekje.
En da, en dan pakt die een koekje.
15
16
17
18
19
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
de koekjes.
20
21 22
23
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
27
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
22
28
29
39
40
24
25
30
26
31
27
32
33
34
35
36
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
37
38
de koekjes.
41
42
43 44
45
46
47
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
totaal aantal woorden = 47
aantal verschillende woorden = 23
28
4. BIJKOMENDE MICRO-ANALYSE:
GEM. ZINSLENGTE
23
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
totaal aantal woorden = 47
aantal verschillende woorden = 23
type-token ratio = 23/47*100 = 49
4. BIJKOMENDE MICRO-ANALYSE:
SYNTACTISCHE COMPLEXITEIT
5
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel. 5
De … de kindje (euhm) wil iets kopen en die ga naar
de winkel.
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.5
En, en die zie (euhm) … koekjes en, en die wil een
koekje pakken.
3
4
En da, en dan pakt die een koekje.
En da, en dan pakt die een koekje.
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
de koekjes.9
En dan, alles, alle koekjes vallen van de stapel van
de koekjes.
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
En dan, die meneer is op die (euhm) kindje boos.
7
29
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
totaal aantal woorden = 38
aantal uitingen = 7
MLU = 38/7 = 5,4
30
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Geen gebruik van bijzinnen
Stereotiep begin van zinnen
5
MICRO-ANALYSE: SAMENVATTING
4. MACRO-ANALYSE
• Taalinhoud
Pragmatiek: verhaalstructuur
− juiste woordkeuzes, woordvindingsproblemen, aarzelingen,
1. aanwezigheid sleutelmomenten
hernemingen, betekenis van zinnen, etc.
totaal aantal verschillende woorden
− type-token ratio (TTR) =
x 100
totaal aantal woorden
(gem. TTR tussen 3 en 8 j. = 45 à 50)
− informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
» de kindje
» de winkel
• Taalvorm
− morfo-syntactische accuratesse: kwantitatief + kwalitatief
− gemiddelde uitingslengte in woorden (MLU) of morfemen
− syntactische complexiteit: bv. aantal bijzinnen
totaal aantal zinnen
+ observaties
31
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
32
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
4. MACRO-ANALYSE
4. MACRO-ANALYSE
Pragmatiek: verhaalstructuur
Pragmatiek: verhaalstructuur
1. aanwezigheid sleutelmomenten
1. aanwezigheid sleutelmomenten
− informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
− initiërende gebeurtenis: beschrijving van het probleem
» Die zie koekjes
33
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
− informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
− initiërende gebeurtenis
− interne respons: gedachten en emoties m.b.t.
gebeurtenis
» Die wil een koekje
34
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
4. MACRO-ANALYSE
4. MACRO-ANALYSE
Pragmatiek: verhaalstructuur
Pragmatiek: verhaalstructuur
1. aanwezigheid sleutelmomenten
1. aanwezigheid sleutelmomenten
−
−
−
−
35
informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
initiërende gebeurtenis
interne respons
expliciet doel of plan om probleem op te lossen
» Die wil een koekje pakken
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
−
−
−
−
−
36
informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
initiërende gebeurtenis
interne respons
expliciet doel of plan
pogingen tot probleemoplossing: uitvoering van het plan
» Pakt die een koekje (maar niet duidelijk genoeg
‘onderste pak’)
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
6
4. MACRO-ANALYSE
4. MACRO-ANALYSE
Pragmatiek: verhaalstructuur
Pragmatiek: verhaalstructuur
1. aanwezigheid sleutelmomenten
1. aanwezigheid sleutelmomenten
−
−
−
−
−
−
37
−
−
−
−
−
−
−
informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
initiërende gebeurtenis
interne respons
expliciet doel of plan
pogingen
resultaat van de pogingen of gevolg
» Alle koekjes vallen
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
4. MACRO-ANALYSE: SAMENVATTING
38
informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
initiërende gebeurtenis
interne respons
expliciet doel of plan
pogingen
resultaat van de pogingen of gevolg
reactie van personages: gedachten, gevoelens, gedrag
van de personages na afloop
» meneer: boos
» kindje: ontbreekt
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
VERWERKING EN INTERPRETATIE
Pragmatiek: verhaalstructuur
1. aanwezigheid sleutelmomenten
−
−
−
−
−
−
−
Diagnostisch
Aanmelding
informatie over de setting (personages, locatie, tijd)
initiërende gebeurtenis
interne respons
expliciet doel of plan
pogingen
resultaat van de pogingen of gevolg
reactie van personages
Intakegesprek
TAALANALIST
• speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de
moedertaal van meertaligen
• heeft grondige kennis van de vreemde taal
• heeft inzicht in de linguïstische structuur van de taal
• heeft inzicht in het verloop van de normale (meertalige)
taalontwikkeling
• heeft specifieke kennis van taalstoornissen
• is geen hulpverlener, logopedist stelt diagnose!
41
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Verwerking en
interpretatie
In een vreemde taal
belang van taalanalist
3. Verbanden leggen tussen gebeurtenissen
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Adviesgesprek
Spontaan taalstaal
2. Volgorde bij het vertellen
39
onderzoek
40
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
STAPPENPLAN TAALANALYSE IN EEN
VREEMDE TAAL MET TAALANALIST
1. Logopedist en taalanalist beluisteren samen het volledige
fragment
2. Herbeluister zin per zin. Taalanalist noteert (indien mogelijk)
letterlijk wat het kind zegt, ook alle aarzelingen en
hernemingen
3. Taalanalist vertaalt letterlijk wat het kind zegt in het
Nederlands + logopedist noteert letterlijk de vertaling in het
Nederlands
4. Analyseer elke zin samen in detail op taalinhoud, taalvorm en
taalgebruik. Duid alle fouten aan en categoriseer ze
5. Voer bijkomende analyses uit naar micro- en macrostructuur
42
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
7
1. BELUISTER HET VOLLEDIGE FRAGMENT
2. NOTEER LETTERLIJK
Un petit lapin et il vient chez un chien et il dit contre le
chien: ‘Bonjour chien, qu’est-ce que tu fais?’.
Et le chien dit: ‘Je fais quelle... je fais un château s… de
sable’.
Et le lapin dit euh… contre le lapin… contre le chien: ‘Je...
je t’aiderai’.
Et le lapin met tout son euh... panier de sable sur le
château.
Et euh puis le château est tout cassé.
Et le chien il pleure ... parce que euh le lapin a cassé son
château.
43
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
3. NOTEER LETTERLIJK - VERTALING
44
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
4. ANALYSEER ELKE ZIN
Een klein konijn en hij komt bij een hond en hij zegt tegen
de hond: ‘Dag hond, wat doe je?’.
En de hond zegt: ‘ik maak wat... ik maak een kasteel z…
van zand’.
En het konijn zegt euh… tegen het konijn… tegen de hond:
‘Ik zal je helpen’.
En het konijn gooit zijn hele euh… mand met zand op het
kasteel.
Un petit lapin et il vient chez un chien et il
dit contre le chien: ‘Bonjour chien, qu’est-ce
En euh dan is het kasteel helemaal kapot.
que tu fais?’. Et le chien dit: ‘Je fais un
En de hond hij huilt… want euh het konijn heeft zijn kasteel
kapot gemaakt.
45
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
4. ANALYSEER ELKE ZIN
47
château s… de sable’.
46
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
4. ANALYSEER ELKE ZIN
Et le lapin dit euh… contre le lapin…
Et le lapin met tout son euh... panier
contre le chien: ‘Je... je t’aiderai’.
de sable sur le château.
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
48
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
8
4. ANALYSEER ELKE ZIN
4. ANALYSEER ELKE ZIN
Et euh puis le château est tout cassé.
Et le chien il pleure ... parce que euh
le lapin a cassé son château.
49
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
50
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
5. BIJKOMENDE ANALYSES
VOORBEELD VAN TAALANALYSE IN 2 TALEN
Micro-analyse
• Taalinhoud
Anamnese:
• Leila °16.04.2003, 10 jaar
• tweetalig Nederlands-Turks
− met vader Turks en Nederlands
− met moeder Turks
− op school Nederlands
• talige moeilijkheden
• taalonderzoek
− niet altijd geschikte woordkeuze
− type-token ratio (TTR) = 32/71 x 100 = 45
• Taalvorm
− morfo-syntactische accuratesse: foutief voorzetsel
− gemiddelde uitingslengte in woorden: 66/7 = 9,43
− syntactische complexiteit: 1/7 = 0,14
+ observaties
Macro-analyse
•
51
in beide talen!
Mooi opgebouwd verhaal, belangrijkste elementen aanwezig
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
NEDERLANDS
52
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
NEDERLANDS - LETTERLIJK UITGESCHREVEN
Euhm… de… olifant en zz…giraf in bij de zwembad gaan. En ze heeft
niet de boord gekeke voor niet lope. Maar…
En toen was olifant… wil in spring… in water… wil springen. En toen…
euh… giraf is eum… niet te zorgen da…dat is een gggoed idee.
En toen was… olifant gelope. En… eum… gigiraf eeft pas op, niet
valle eef… en niet… mag hier niet lope, heeft ze gezegd.
En toen was olifant gevalle. En ze ze weent.
En wa… en nu was andere olifant gekome. Euh… de andere olifant
had euh… olifant beter te make.
En de andere olifant eum… pleister opge opgeplakt.
En… andere olifant helpte olifant op de bank ge zitte.
Ma en toen was euh… olifant eum… zo naar bord kijken en euh…
olifant <…> oe ik heb vergete ik ga nooit meer doen, eeft ze gezegd.
53
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
54
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
9
NEDERLANDS - LETTERLIJK UITGESCHREVEN
TURKS - LETTERLIJKE VERTALING
Fouten m.b.t. taalinhoud
Euhm… de… olifant en zz…giraf in bij de zwembad gaan. En ze heeft
niet de boord gekeke voor niet lope. Maar…
Euhm… de olifant en giraf wilden in het zwembad gaan. Maar naar
deze hebben ze niet gekijkt. Maar het is verboden te lopen.
Daarna heeft de olifant dit gezien. Dan… dan <…> maar omdat <…> er
is, omver vallen.
Dan heeft gelopen en uitgegleden.
Dan gevallen want die had niet gekeken. [vader: Wat betekent dat?]
Niet lopen.
Daarna is hij gekomen. [vader: Wie is hij?] Hier… hier… diegene hier.
Daarna hij laat haar goed-doen.
Daarna plakt hij hier pleisters. [vader: Hij probeert haar wond te
dichten.]
Hier helpt hij haar. Hij doet er iets omheen. Om <…> te doen.
En hier… En deze laat zien: omdat ze hiernaar had moeten kijken.
[vader: Die gaat dat niet meer doen.] Hij zegt: Ik zal eraan denken,
nog eens kijken en niet meer terug vallen.
(cursief = in het Nederlands)
En toen was olifant… wil in spring… in water… wil springen. En toen…
euh…
giraf is eum…herhalingen
niet te zorgen da…dat is een gggoed idee.
Aarzelingen,
en zelfcorrectie
En toen was…
olifant gelope. En… eum… gigiraf eeft pas op, niet
valle eef… en niet… mag hier niet lope, heeft ze gezegd.
En toen was olifant gevalle. En ze ze weent.
En wa… en nu was andere olifant gekome. Euh… de andere olifant
had euh… olifant beter te make.
En de andere olifant eum… pleister opge opgeplakt.
En… andere olifant helpte olifant
op dem.b.t.
bank getaalvorm
zitte.
Fouten
Ma en toen was euh… olifant eum… zo naar bord kijken en euh…
olifant <…> oe ik heb vergete ik ga nooit meer doen, eeft ze gezegd.
55
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Stereotiep zinsbegin
TURKS - LETTERLIJKE VERTALING
56
TURKS - LETTERLIJKE VERTALING
Euhm… de olifant en giraf wilden in het zwembad gaan. Maar naar
deze hebben ze niet gekijkt. Maar het is verboden te lopen.
Daarna heeft de olifant dit gezien. Dan… dan <…> maar omdat <…> er
is, omver vallen.
Dan heeft gelopen en uitgegleden.
Dan gevallen want die had niet gekeken. [vader: Wat betekent dat?]
Niet lopen.
Daarna is hij gekomen. [vader: Wie is hij?] Hier… hier… diegene hier.
Daarna hij laat haar goed-doen.
Daarna plakt hij hier pleisters. [vader: Hij probeert haar wond te
dichten.]
Hier helpt hij haar. Hij doet er iets omheen. Om <…> te doen.
En hier… En deze laat zien: omdat ze hiernaar had moeten kijken.
[vader: Die gaat dat niet meer doen.] Hij zegt: Ik zal eraan denken,
nog eens kijken en niet meer terug vallen.
(cursief = in het Nederlands)
57
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
codewisseling
TURKS - LETTERLIJKE VERTALING
Euhm… de olifant en giraf wilden in het zwembad gaan. Maar naar
deze hebben ze niet gekijkt. Maar het is verboden te lopen.
Daarna heeft de olifant dit gezien. Dan… dan <…> maar omdat <…> er
is, omver vallen.
Dan heeft gelopen en uitgegleden.
Dan gevallen want die had niet gekeken. [vader: Wat betekent dat?]
Niet lopen.
Daarna is hij gekomen. [vader: Wie is hij?] Hier… hier… diegene hier.
Daarna hij laat haar goed-doen.
Daarna plakt hij hier pleisters. [vader: Hij probeert haar wond te
dichten.]
Hier helpt hij haar. Hij doet er iets omheen. Om <…> te doen.
En hier… En deze laat zien: omdat ze hiernaar had moeten kijken.
[vader: Die gaat dat niet meer doen.] Hij zegt: Ik zal eraan denken,
nog eens kijken en niet meer terug vallen.
(cursief = in het Nederlands)
58
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
werkwoordvervoegingen
en -tijden
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
geen geschikte
woordkeuze
TURKS - LETTERLIJKE VERTALING
Euhm… de olifant en giraf wilden in het zwembad gaan. Maar naar
deze hebben ze niet gekijkt. Maar het is verboden te lopen.
Daarna heeft de olifant dit gezien. Dan… dan <…> maar omdat <…> er
is, omver vallen.
Dan heeft gelopen en uitgegleden.
Dan gevallen want die had niet gekeken. [vader: Wat betekent dat?]
Niet lopen.
Daarna is hij gekomen. [vader: Wie is hij?] Hier… hier… diegene hier.
Daarna hij laat haar goed-doen.
Daarna plakt hij hier pleisters. [vader: Hij probeert haar wond te
dichten.]
Hier helpt hij haar. Hij doet er iets omheen. Om <…> te doen.
En hier… En deze laat zien: omdat ze hiernaar had moeten kijken.
[vader: Die gaat dat niet meer doen.] Hij zegt: Ik zal eraan denken,
nog eens kijken en niet meer terug vallen.
(cursief = in het Nederlands)
Moeite met
59
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Euhm… de olifant en giraf wilden in het zwembad gaan. Maar naar
deze hebben ze niet gekijkt. Maar het is verboden te lopen.
Daarna heeft de olifant dit gezien. Dan… dan <…> maar omdat <…> er
is, omver vallen.
Dan heeft gelopen en uitgegleden.
Dan gevallen want die had niet gekeken. [vader: Wat betekent dat?]
Niet lopen.
Daarna is hij gekomen. [vader: Wie is hij?] Hier… hier… diegene hier.
Daarna hij laat haar goed-doen.
Daarna plakt hij hier pleisters. [vader: Hij probeert haar wond te
dichten.]
Hier helpt hij haar. Hij doet er iets omheen. Om <…> te doen.
En hier… En deze laat zien: omdat ze hiernaar had moeten kijken.
[vader: Die gaat dat niet meer doen.] Hij zegt: Ik zal eraan denken,
nog eens kijken en niet meer terug vallen.
(cursief = in het Nederlands)
60
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Moeite met
woordvolgorde
10
TURKS - LETTERLIJKE VERTALING
VERGELIJKING TAALBEHEERSING
Euhm… de olifant en giraf wilden in het zwembad gaan. Maar naar
deze hebben ze niet gekijkt. Maar het is verboden te lopen.
Daarna heeft de olifant dit gezien. Dan… dan <…> maar omdat <…> er
is, omver vallen.
Dan heeft gelopen en uitgegleden.
Dan gevallen want die had niet gekeken. [vader: Wat betekent dat?]
Niet lopen.
Daarna is hij gekomen. [vader: Wie is hij?] Hier… hier… diegene hier.
Daarna hij laat haar goed-doen.
Daarna plakt hij hier pleisters. [vader: Hij probeert haar wond te
dichten.]
Hier helpt hij haar. Hij doet er iets omheen. Om <…> te doen.
En hier… En deze laat zien: omdat ze hiernaar had moeten kijken.
[vader: Die gaat dat niet meer doen.] Hij zegt: Ik zal eraan denken,
nog eens kijken en niet meer terug vallen.
(cursief = in het Nederlands)
61
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Herhalingen, stereotiep
begin van zinnen
Nederlands
taalinhoud:
Turks
taalinhoud:
• vreemde woordkeuze
• codewisseling
• geen goede woordkeuze
taalvorm:
onduidelijke uitspraak
moeite met lidwoorden
moeite met voorzetsels
moeite met werkwoordvervoeging
en -tijden
• moeite met keuze hulpwerkwoord
• moeite met woordvolgorde
taalvorm:
andere observaties:
• aarzelingen en zelfcorrectie
• stereotiep begin van de zinnen
•
•
•
•
• aarzelingen, herhalingen en
zelfcorrectie
• stereotiep begin van de zinnen
62
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
• onduidelijke uitspraak
• eenvoudige, korte zinnen
• moeite met
werkwoordvervoeging en -tijd
• moeite met woordvolgorde
andere observaties:
belang taalanalist!
CONCLUSIE VOORBEELD
BESLUIT
Verder onderzoek
Taalanalyse in een vreemde taal: hoe pak je dat aan?
• taalvaardigheid
gradatie in analyse
• cognitief profiel
• gehooronderzoek
• ev. neurologisch onderzoek
enkel anamnese
opvallende aspecten
analyseren
detailanalyse
diagnosestelling en sterkte-zwakteprofiel op basis
van alle anamnese- en testresultaten
63
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
64
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
NUTTIGE NASLAGWERKEN
Informatie over verschillende talen
Contactpersonen:
Campbell, G. L., & King, G. (2011). Routledge
Concise Compendium of the World’s Languages.
Second edition. London, England: Taylor & Francis.
Ellen Vandewalle
[email protected]
Jolien Delcourte
[email protected]
Eline Liekens
[email protected]
Charlotte Mostaert
[email protected]
Eline Van Kerckhove
[email protected]
Vrije Universtiteit Amsterdam. Wiki over
meertaligheid en taalstoornissen.
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.
com
• Tel. 03 241 08 09
• E-mail: [email protected]
• Website: www.thomasmore.be/code
65
Meertalig, minder talig? 07-02-2014
Meertalig, minder talig?
11