Gemeentenieuws - Openbare bekendmakingen 29 oktober 2014

29 oktober 2014
Alle waterkavels
uitgegeven
Schouwburg Kunstmin houdt
Open Huis
Ze lagen er weken voor in de rij, maar zaterdag werd hun wachten dan
beloond. De eerste vijf kopers reserveerden een waterkavel bij Stadswerven.
Met een Open Huis voor alle inwoners van Dordrecht en de regio opent
Schouwburg Kunstmin op zondag 2
november haar deuren. De schouwburg is de afgelopen twee jaar volledig gerestaureerd en aangepast aan
de eisen van de tijd.
De eerste die tekende was Kees de
Ridder. Hij stond 22 dagen met zijn
camper bij DordtYart om zeker te zijn
van een kavel. Alle vijf waterkavels zijn
nu gereserveerd. Ook is een reservelijst
aangelegd. Daarop staan nu drie namen.
Wethouder Piet Sleeking verraste de
eerste vijf kopers met een bon voor een
overnachting met diner in het kunstwerk ‘Wachten op de Rivier’.
Theatermakers en acteurs die in Dordrecht zijn opgegroeid en daar meestal
nog wonen, verzorgen tijdens het Open
Huis korte optredens op verrassende
plekken in het gebouw. Van de partij zijn
Joske Dorien Koning, Floor van Berkestijn, Elenie Achilleos, Kiki Luitwieler,
Linde Lobert, Afke Weltevrede, Vastert
van Aardenne en Zjon Smaal. ToBe jazzdansers en hip hoppers, Muziektheater
Hollands Diep en Phil’s bigband complementeren het geheel. Het Open Huis
begint om 12.00 uur met een optreden
van Phil Young en duurt tot 17.00 uur.
Rondleidingen
Tijdens het Open Huis worden boven-
dien aantrekkelijk geprijsde theatertickets aangeboden, zijn er rondleidingen
en een theater-informatiemarkt.
Opgeven voor een rondleiding kan via
www.kunstmin.nl.
Laatste week groepsaankoop
zonnepanelen
Wethouder Sleeking begroet de allereerste kopers.
Foto: Ronald van den Heerik.
Stedenband Reckling­
hausen gevierd
De gemeenteraden van Dordrecht, Reckling­
hausen (Dld) en Varna (Bul) vierden afgelo­
pen weekend het 40-jarig jubileum van de
Dordtse stedenband met Recklinghausen.
Eén van de activiteiten was de opening
van de tentoonstelling in het Dordrechts
Foto: Tom Croes
Museum: Wonderen van licht, ikonen uit
Recklinghausen en Varna. De burgemeesters
en raadsleden uit de drie partnersteden
ontmoetten elkaar op het Stadhuis van
Dordrecht waar zij onderling ervaringen
uitwisselden.
Foto: Rob Kamminga
Wie interesse heeft in de aanschaf van zonnepanelen, heeft nog een week om
mee te doen aan de groepsaankoop Samen ZonneEnergie. Met zonnepanelen
bespaart u op uw energierekening én wekt u duurzaam energie op. Aanschaffen kan nu extra voordelig en gemakkelijk met de groepsaankoop zonnepanelen in Zuid-Holland: www.SamenZonneEnergie.nl
Inschrijven voor de groepsaankoop
zonnepanelen kan nog tot 5 november.
De groepsaankoop zonnepanelen werkt
met een veilingsysteem waardoor u
gegarandeerd een scherp aanbod krijgt.
Bovendien wordt het installatiewerk
u uit handen genomen. Investeren in
zonnepanelen is populair. Zonnepanelen maken uw woning energiezuiniger.
U bespaart op uw energierekening en
verhoogt de waarde van uw woning.
Zonne-energie is bovendien schoon, dus
u helpt ook het milieu een handje.
voor de groepsaankoop zonnepanelen
op www.samenzonneenergie.nl. Aan
deze groepsaankoop, georganiseerd
door iChoosr, doen ruim 35 gemeenten in Zuid-Holland mee. De groepsaankoop maakt het u makkelijk. Alle
inschrijvingen worden gebundeld en
door iChoosr via een veiling aangeboden aan geselecteerde leveranciers.
De leverancier met de scherpste prijs
wint de veiling. Vervolgens ontvangt
u een persoonlijk aanbod. U beslist
pas na ontvangst van dit aanbod of u
het accepteert. U zit dus nog nergens
aan vast.
Als u het aanbod accepteert, wordt
de levering en installatie van de
zonnepanelen op uw dak, inclusief
alle bijkomende werkzaamheden
voor u geregeld. U hoeft zelf niets
te doen.
De vorige twee inkoopacties waren
succesvol: ruim 1.000 inwoners van
de Drechtsteden bestelden met elkaar meer dan 10.000 zonnepanelen.
Leveranciers
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij
andere leveranciers in de regio terecht
voor meer informatie, een offerte en
vergelijkbare service.
Zonatlas
Meer dan 29.000 Dordtse daken zijn
geschikt voor zonnepanelen. Uw dak
ook? Bekijk het direct op de interactieve
Zonatlas: www.zonatlas.nl/dordrecht.
Deze unieke kaart laat binnen een
halve minuut zien of uw dak geschikt
is voor zonnepanelen en berekent wat
dat oplevert.
Groepsaankoop
Is uw dak geschikt? Schrijft u dan voor
5 november gratis en vrijblijvend in
Foto: Jarko De Witte van Leeuwen
Sanne Monster zingt tijdens
Herinneringsconcert Essenhof
Op zondag 9 november houdt de Essenhof een Herinneringsconcert voor
nabestaanden en anderen. Zij die behoefte voelen om in een troostrijke sfeer
te mijmeren over een dierbaar persoon en of stil te staan bij afscheid en verlies
zijn welkom. Het concert start om 14.00 uur in de monumentale Thuredrith
Aula aan de Nassauweg 200 in Dordrecht.
Dit jaar zingt de Dordtse singer/songwriter Sanne Monster. Haar liedjes
zijn klein en intiem. De ballades en
folksongs worden begeleid door piano
of gitaar. Thema’s als weemoed en
verlangen, nabijheid en gemis, vreugde
en pijn wisselen elkaar af. Ze zingt ook
covers van onder andere James Taylor
en Joni Mitchell. Dordts dichter Marieke
van Leeuwen draagt een gedicht voor
dat zij speciaal voor deze gelegenheid
schrijft.
Opgeven
Het is noodzakelijk om u aan te melden
voor dit concert. Dit kan per e-mail
[email protected] of telefonisch
06 51 39 79 52. Vermeld duidelijk uw
naam en met hoeveel personen u wilt
komen.
De toegang is gratis. Wel wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
29 oktober 2014
Contact wethouders
Wilt u contact opnemen met een
wethouder? Onderstaand vindt u de
De nieuwe Wmo: wat
gaat er veranderen?
portefeuilleverdeling en de contactgegevens.
P.H. (Piet) Sleeking
Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) in. Hierin wordt de zorg die nu nog via de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) is geregeld, overgedragen aan de gemeenten. In de
Drechtsteden wordt de WMO gedeeltelijk door de Sociale Dienst uitgevoerd.
Loco-burgemeester
Ruimtelijke ordening en water,
Vergunningverlening & Handhaving,
Binnenstad, Cultuur en toerisme,
Monumentenzorg en Archeologie,
Bestuurlijke Vernieuwing/Participatie,
Mediabeleid/Communicatie, Personeel
en Organisatie, Belthurepark, Gezondheidspark, Maasterras, Stadswerven
en Projectmanagement en Bibliotheekwerk,
E-mail: [email protected]
Telefoon: (078) 770 41 02
R.E.C. (Rinette) Reynvaan-Jansen
Leefbaarheid en Veiligheid, Wonen,
Volkshuisvesting en Stedelijke
Vernieuwing, Sport en recreatie, Stadsbeheer, Dierenwelzijn en
Dordrecht-West
E-mail: [email protected]
Telefoon : (078) 770 41 06
E. (Bert) van de Burgt
Werk en Inkomen (Participatiewet),
Yvonne Bieshaar zet zich als directeur
van de Sociale Dienst Drechtsteden in
om de invoering van de nieuwe Wmo
voorspoedig te laten verlopen. Ze vertelt
wat er gaat veranderen: “In de Drechtsteden blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de algemene voorzieningen,
zoals welzijnswerk en maatschappelijk
werk. De Sociale Dienst Drechtsteden
verzorgt het maatwerk. Huishoudelijke
hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen worden al door ons verzorgd. Daar
komen nu zorgtaken bij als individuele
begeleiding, dagbesteding, inkomenssteun, opvang, beschermd wonen en
logeervoorzieningen.”
Op eigen kracht
Het huidige zorgstelsel wordt te duur.
De nieuwe Wmo biedt zorg waar het
echt nodig is. Mensen worden aangespoord om zoveel mogelijk op eigen
kracht te doen. De Sociale Dienst
Drechtsteden gaat per individu bekijken
wat de beste oplossing is. Yvonne
Bieshaar: “Al onze klanten krijgen een
persoonlijk gesprek met een van onze
medewerkers. Daarbij is steeds de vraag:
wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving
en zijn er andere voorzieningen. Denk
aan een klussendienst en boodschap-
pen-, maaltijden-, of vervoerservice.
En zijn er welzijns-, vrijwilligers – en
kerkelijke organisaties die een oplossing
kunnen bieden.’’
Meer informatie
Per 1 november kunt u terecht op onze
vernieuwde website www.wmodrechtsteden.nl. Voor vragen kunt u per
3 november contact opnemen met onze
klantenservice via 078-770 8910
Yvonne Bieshaar
Essenhof, Nieuwe Dordtse Biesbosch
(NDB) en Leerpark
E-mail: [email protected]
Telefoon : (078) 770 41 04
en Milieu, Verkeer en Vervoer,
Omgevingsdienst ZHZ, NMC Weizigt,
Energie Coöperatie Dordrecht
E-mail: [email protected]
Telefoon : (078) 770 41 08
J. (Jasper) Mos
Economische Zaken, Evenementen,
Havenbedrijf en Markten, Financiën
(inclusief deelnemingen), Grondbedrijf
en Vastgoed, Huisvesting en ICT,
Westelijke Dordtse Oever, Externe
Veiligheid en Amstelwijck
E-mail: [email protected]
Telefoon : (078) 770 41 03
C.M.L. (Karin) Lambrechts
Zorg en Welzijn (WMO/AWBZ,
Ouderenzorg, Gezondheidszorg en
Maatschappelijke opvang en individuele
voorzieningen), Wijkgericht Werken,
Wijkaccommodaties, Dienstverlening,
Dienst Publieke Gezondheid en Jeugd
E-mail: [email protected]
Telefoon : (078) 770 41 05
14 november stemmen op uw favoriet
via www.dordtduurzaam.nl. Meer infor­
matie op www.dordtduurzaam.nl.
Persoonlijk
minimabudget niet
meer automatisch
­ ls u in 2014 een PMB ontvangt en
A
de pensioengerechtigde leeftijd nog
niet heeft bereikt, krijgt u vanaf 2015
niet meer automatisch het PMB op uw
rekening gestort. U moet daar voortaan elk jaar een aanvraagformulier
voor invullen. U krijgt dit formulier wel
automatisch toegezonden.
genheid, Onderwijs en Educatie,
Jeugd (Zorg voor Jeugd), Duurzaamheid
Fairtrade Gemeente
Dordrecht organiseert
dit jaar samen met
Rabobank Drecht­steden
voor de vierde keer
de Rabo Duur­zaam­
heids­award. Met deze
wedstrijd wil de orga­
nisatie duur­zaam­heids­
initiatieven en -resulta­
ten in de Drechtsteden
zichtbaar maken en
nieuwe initiatiefnemers inspireren. De
vakjury selecteerde uit 22 aanmeldingen
7 duurzame bedrijfsideeën. U kunt tot
Het persoonlijk minimabudget (PMB) is een jaarlijks bedrag dat de Sociale
Dienst Drechtsteden biedt aan mensen met een laag inkomen zodat zij noodzakelijke uitgaven kunnen doen. Het PMB is er voor mensen van 21 jaar tot de
pensioengerechtigde leeftijd met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen. In 2015 verandert het persoonlijk minimabudget.
Arbeidsmarktbeleid en Werkgele-
H. (Rik) van der Linden
Stem op de Rabo Duur­zaam­heids­award Drechtsteden
Kreeg u in dit jaar geen PMB, maar
voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan
kunt u vanaf januari 2015 voor een
aanvraagformulier contact opnemen
met de klantenservice van de Sociale
Dienst. U kunt op www.werkenindedrechtsteden.nl/minima nalezen wat
de voorwaarden zijn.
PMB voor pensioengerechtigden
Als u de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt kunt u vanaf 1 januari
2015 geen persoonlijk minimabudget
meer krijgen. Heeft u een laag inkomen
en hebt u extra kosten moeten maken?
Dan kunt u individuele bijzondere
bijstand aanvragen. Let op dat u moet
aantonen dat u de kosten ook echt
maakt. Bewaar daarom de bewijsstukken (bijvoorbeeld bonnetjes) goed.
Heeft u vragen over het PMB ga dan
naar de website www.drechtstedenaanhetwerk.nl of neem contact op met
de klantenservice van de Sociale Dienst
Drechtsteden 078 770 8910.
Cliëntenraad
Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht
Drechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van bestuurders en raadsleden in de Drechtsteden, vindt plaats op 4 november in het gemeentehuis van
Zwijndrecht.
Van 17.00 tot 18.00 uur vindt een presentatie plaats over de proeftuin Maritieme Innovatie. Tijdens die openbare
bijeenkomst wordt teruggekeken op
het succesvolle project dat heeft gelopen van 2010 tot 2014. Daarna wordt
vooruit gekeken naar nieuwe opgaven
die de aandacht vragen. Om 19.35 uur
starten twee Carrousels, vergaderingen
waar raadsleden onderling overleggen.
Carroussel Bestuur
De Carrousel Bestuur en Middelen
buigt zich – net als vorige maand – over
de ondersteuning van de Drechtraad in
de vorm van een regiogriffie. In relatie
met dat punt wordt gesproken over
het instellen van een werkgeverscommissie. Als de Carrousel de Drechtraad adviseert deze onderwerpen als
hamerstuk te behandelen, worden ze
later op de avond in de Drechtraad
vastgesteld. Op de agenda staat ook het
eindrapport “U gaat er over, of niet”.
De Onafhankelijke Onderzoekscommissie van de Drechtraad heeft het
rapport, dat als casus de Noordoevers
behandelt, uitgebracht. Tenslotte geeft
Drechtraadslid R. Lammers van Onafhankelijk Papendrecht een presentatie
over het experiment asbestverwerking
bij Nedstaal.
Carrousel Sociaal
In de Carrousel Sociaal wordt een
wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden voorgelegd.
De wijziging heeft betrekking op de
invoering van de Wmo en de Participatie wet en de overheveling van enkele
taken van Drechtwerk. Vervolgens
komen het Beleidsplan Wmo 2015 en
de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden 2015 aan de orde.
Daarna vindt een discussie plaats over
wel of geen mogelijkheid om bezwaar
aan te tekenen tegen het gespreksverslag van het zogeheten keukentafelgesprek. Verder staan de verordeningen,
die verband houden met de invoering
van de Participatiewet per 1 januari
2015, op de agenda. De Carrousel
bespreekt raadsinformatiebrieven over
het aantal plaatsingen via Baanbrekend
Drechtsteden en terugstroom in de
bijstand en over de evaluatie van het
minimabeleid 2014. De Carrousel Sociaal duurt tot 21.00 uur en wordt na de
(korte) vergadering van de Drechtraad
voortgezet om 21.35 uur.
Drechtraad
Om 21.05 uur vergadert de Drechtraad. Aan de raad wordt gevraagd leden van het presidium te benomen, in
te stemmen met een kredietaanvraag
van € 424.000, – voor de herinrichting
van gebouw De Hellingen. Aan de raad
wordt de mogelijkheid voorgesteld in
de toekomst thematafels in te richten
in carrouselverband, interactieve
bijeenkomst, waar raadsleden met
partners uit maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven thema’s
kunnen uitdiepen. Tenslotte wordt
de raad gevraagd in te stemmen met
twee punten die eerder die avond in
de Carrousel Bestuur en Middelen zijn
besproken: de ondersteuning van de
Drechtraad en het instellen van een
werkgeverscommissie. Naar verwachting is Drechtstedendinsdag rond
23.30 uur afgelopen.
Spreekrecht Carrousel
Tijdens de Carrousels kunnen
inwoners maximaal 5 minuten per
persoon (met een maximum van 30
minuten voor alle insprekers samen)
het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan en over andere
onderwerpen, voor zover dit binnen
de vergadertijd past. Degene die van
het spreekrecht gebruik wil maken,
meldt dit tenminste één dag voor de
vergadering aan de coördinerend griffier via [email protected]
Onderwerpen waartegen door sprekers
beroep of bezwaar is aangetekend en
benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.
29 oktober 2014
Tip uit de Stadswinkel
Ben jij
binnenkort
14 jaar?
College in de stad
Het college van burgemeester en wethou­
ders heeft de komende dagen de volgende
externe activiteiten op de agenda staan:
Bert van de Burgt
Donderdag 30 oktober
Onthulling meubilair Schouwburg
Kunstmin
Wethouder Bert van de Burgt en
studenten van het Da Vinci College
onthullen donderdag 30 oktober om
16.00 uur nieuw meubilair voor de
foyers van Schouwburg Kunstmin.
Foto: Jarko De Witte van Leeuwen
Vanaf je 14e jaar ben je verplicht een
geldig identiteitsbewijs bij je te hebben.
Een identiteitskaart kost € 28,36. Voor
een paspoort betaal je € 51,05. Deze
documenten zijn allebei 5 jaar geldig.
Je hebt wel schriftelijke toestemming
nodig van je (beide) ouder(s) als je een
paspoort aanvraagt. Een identiteitskaart
mag je zonder toestemming vanaf 12
jaar aanvragen. Op www.dordrecht.nl
lees je meer informatie. Als zoekwoord
geef je ‘paspoort’ in.
We geven je graag een tip: een identiteitskaart neem je makkelijker mee
naar school of je sportclub! En vergeet
je pinpas niet! In de Stadswinkel kun je
alleen met pin betalen.
De stoelen en tafels zijn gemaakt
door studenten van de opleiding
Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent
(AKA), de timmeropleidingen van het
Da Vinci College en Bouwmensen
Zuid-Holland Zuid. Leerlingen van de
Schilder^sCOOL verzorgden de afwerking. Alles is gemaakt naar ontwerp
van Studio Makkink&Bey.
Bert van de Burgt
Donderdag 30 oktober
Onderwijskalender voor ondernemers en scholen
Bezoek het
Stadhuis
Aanstaande zondag is het Stadhuis
geopend voor bezoek. Het Dordtse
Stadhuis werd in 1383 door Vlaamse
kooplieden gebouwd als markthal voor
hun handel in lakense stoffen. Vanaf
1544 zetelden de bestuurders van de
stad er en vond het zijn huidige bestemming als Stadhuis.
Het Stadhuis is iedere eerste zondag van
de maand geopend van 12.00 uur tot
17.00 uur. Volwassenen en senioren betalen één euro; kinderen tot en met twaalf
jaar hebben gratis toegang. Groepen op
afspraak.
Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen, optochten, ontheffing e.d.
Er zijn vergunningen, verklaringen van
geen bezwaar of ontheffingen verleend
voor:
- Een Urban Nature Run, start en
finish aan de Provincialeweg 122
op 8 november 2014 (zaaknummer
1289478, besluit 22 oktober 2014).
Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit(en), kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk
bezwaar maken bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan:
Het college van Burgemeester en
Wethouders óf de Burgemeester
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de reden van uw
bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. Indien
daarvoor naar uw mening aanleiding
bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,
verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen.
Ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Krispijn
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de
openingsuren het door de raad op 28
oktober 2014 vastgestelde bestemmingsplan ‘Krispijn’ (NL.IMRO.0505.
BP197Krispijn-3001) met ingang
van 6 november 2014 gedurende zes
weken ter inzage in de hal van het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te
Dordrecht. Het bestemmingsplan is
tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het
bestemmingsplan kan ook worden
ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder het bovenvermelde planidentificatienummer.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt
begrensd door Weeskinderendijk,
NS-terrein, spoorlijn Dordrecht-Breda,
Laan der VN, rijksweg A16.
Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad
geen wijzigingen in het ontwerp
aangebracht.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt, alsmede een belang-
Wethouder Bert van de Burgt neemt
donderdag 30 oktober om 17.30 uur
in Platform4 (Stationsplein 4 in Zwijndrecht) de eerste onderwijskalender
in ontvangst uit handen van ondernemers Arie van den Herik en Frans van
Weert. Op deze kalender zijn zoveel
mogelijk activiteiten van bedrijven
en onderwijs te vinden gedurende
het schooljaar. Zoals Onderwijsroutes, blok – en lintstages, OnStages
en Techniekdock. Met deze kalender
kunnen de activiteiten goed op elkaar
afgestemd worden.
hebbende die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot en met 17 december 2014
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Postbus 20019, 2500 AE
Den Haag).
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van 18 december 2014.
Indien gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de inwerkingtreding
van het vaststellingsbesluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.
Foto: Jarko De Witte van Leeuwen
Milieu
Kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
Dordrecht hebben besloten om aan
Heer en Meester B.V., ten behoeve
van de inrichting gelegen aan Voorstraat 489, 3311 CV te Dordrecht, in
het belang van de bescherming van
het milieu, maatwerkvoorschriften op
te leggen.
Het opleggen van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het
bepaalde in artikel 8:42 van de Wet
milieubeheer en het bepaalde in het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
De beschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 30 oktober 2014 tot en met 5 december 2014 ter inzage in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
De stukken kunnen worden ingezien
met of zonder afspraak:
– maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur;
– donderdag van 08:30 uur tot 19:30
uur;
– vrijdag van 08:30 uur tot 12:00
uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar maken tegen
deze beschikking. Het maken van
bezwaar dient te geschieden door
het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan de burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht.
Een bezwaarschrift kan worden
ingediend gedurende een termijn van
6 weken na de datum van verzending
van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend
en dient in ieder geval het volgende
te bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt en
de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een
verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. Het verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening moet
worden gedaan bij de Voorzitter van
de Afdeling Rechtbank Rotterdam.
Deze kan een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.
è
29 oktober 2014
Waar vindt u wat?
Internet en social media
Informatie van de gemeente vindt u
op www.dordrecht.nl. Dordrecht heeft
ook een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/gemeente.dordrecht
en Twitteraccount: @gemdordrecht.
Telefoon
Het algemene telefoonnummer van de
gemeente is: 14 078.
Klachten en meldingen
Voor klachten en vragen over onderhoud
aan de wegen, groenvoorziening, straatverlichting en zo meer belt u de Wijklijn,
telefoonnummer 14 078, of meld uw
klacht via internet op www.dordrecht.nl/
antwoord
Stadswinkel
Het adres van de gemeente is:
Spuiboulevard 300
Standplaatsen Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 oktober 2014 aan
de heer P. Hage een standplaatsvergunning verleend. Het gaat om een
standplaats t.b.v. de verkoop van vis
en visproducten.
Periode: Alle vrijdagen in 2014,
dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur, op
het Pearl Buck – erf te Dordrecht.
Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen
Openingstijden:
Met of zonder afspraak
maandag t/m woensdag:
8.30 – 17.00 uur
donderdag: 8.30 – 19.30 uur
vrijdag: 8.30 – 12.00 uur*
* Het afhalen van uw rijbewijs, paspoort
of identiteitskaart kan tot 17.00 uur.
Let op! Alleen op afspraak:
Omgevingsvergunning, APV-,
naturali­satie – of optieaanvraag.
BESLUIT:
vast te stellen de volgende: Nadere regels
voor sportsubsidies gemeente Dordrecht
Een afspraak maken kan via internet:
www.dordrecht.nl/antwoord of
telefonisch op nummer: 14 078.
AFDELING 1:
ALGEMENE BEPALINGEN
Let op! U kunt uitsluitend betalen
met pin in de Stadswinkel.
Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
www.socialedienstdrechtsteden.nl
Regionaal Archief Dordrecht/
Stadsarchief
Stek 13
www.regionaalarchiefdordrecht.nl
Griffie gemeenteraad
Spuiboulevard 300
www.dordrecht.nl/ris
Gemeentelijke begraafplaatsen en
crematorium De Essenhof
Nassauweg 200
www.essenhof.nl
Weizigt Natuur – en Milieucentrum
Van Baerleplantsoen 30
www.weizigtnmc.nl
Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
het gemeentebestuur van Dordrecht.
Redactie
Afdeling Communicatie
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht,
e-mail: [email protected]
Eindredactie : Hamid Amaziane
Trouwzaken
regelen met de
gemeente?
www.dordrecht.nl
Zo geregeld.
Sportsubsidies Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel d.d. 11 juni 2014
inzake wijziging nadere regels voor
Sportsubsidies; gelet op:
- artikel 3, lid 2 van Algemene Subsidie
Verordening Dordrecht 2010;
- de artikelen 2 en 3 van Regeling
Sportraad, laatstelijk door het college
vastgesteld op 1 december 2009;
Via www.dordrecht.nl/antwoord kunt u
veel zaken direct regelen. Antwoord© is
zeven dagen in de week, 24 uur per dag
bereikbaar.
­ elanghebbenden die het hiermee
b
niet eens zijn, hiertegen binnen zes
weken na de datum van vergunningverlening bij het college een bezwaarschrift indienen. Het adres is: Postbus
8, 3300 AA Dordrecht. Overeenkomstig de wet moet het bezwaarschrift zijn ondertekend en bevat
het tenminste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van
het bezwaar.
Artikel 1
Doelstelling
Het doel van subsidieverstrekking op basis van deze regels is het ondersteunen
van instellingen op het gebied van sport
voor het betreffende subsidiesoort dat in
artikel 3 van deze regels wordt genoemd
om de betreffende sport betaalbaar en
toegankelijk te houden voor de inwoners
van Dordrecht.
Artikel 2
Begripsbepalingen
1. ASV: Algemene subsidieverordening
Dordrecht 2010.
2. Instelling: een vereniging of stichting
die statutair gevestigd is in Dordrecht
en die krachtens haar doelstellingen
de zwemsport laat beoefenen door inwoners van Dordrecht en aangesloten
is bij een bij NOC*NSF aangesloten
sportbond.
3. Sport: het geheel van activiteiten dat
is gericht op het leveren van lichamelijke of geestelijke krachtmetingen
waarvoor nodig zijn uithoudingsvermogen, inzicht, vaardigheid, kracht of
snelheid.
4. Sportraad: de commissie die op
grond van de artikelen 83 en 84 van
de Gemeentewet door het college is
ingesteld om onder andere sportsubsidies te verstrekken.
5. Subsidiejaar: 1 augustus van enig
kalenderjaar tot en met 31 juli van
het daarop volgende kalenderjaar.
Artikel 3
Subsidiesoort
De Sportraad verstrekt in het kader van
deze nadere regels op aanvraag subsidie
voor zwembadhuur.
Artikel 4
Aanvraag subsidie
In afwijking van artikel 6 lid 1 ASV
worden subsidieaanvragen voor subsidie
als bedoeld in artikel 3 van deze regeling
ingediend bij de Sportraad.
Artikel 5
Subsidieplafond en wijze van verdeling
Het college stelt voor 15 juli voorafgaande aan het subsidiejaar ten behoeve van
de subsidie voor de zwembadhuur een
subsidieplafond vast.
In aanvulling op het bepaalde in artikel
5, lid 2 ASV wordt ‑ indien het totaal
bedrag aan de te verlenen sportsubsidies, als bedoeld in artikel 3, het
subsidieplafond overstijgt ‑ het bedrag
van het subsidieplafond verdeeld onder
de instellingen naar rato van de hoogte
van hun ingediende aanvragen.
AFDELING 2: SPECIFIEKE SUBSIDIEBEPALINGEN
Artikel 6
Subsidie voor zwembadhuur
1. E
en instelling kan in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie voor
haar georganiseerde zwemactiviteiten
in het zwembad op de Sportboulevard.
2. D
e subsidie bedraagt jaarlijks maximaal 37% van de rekening inclusief
b.t.w. die de exploitant van het
Zwembad in rekening brengt voor de
huur van het zwembad.
3. In afwijking op artikel 8 lid 1 ASV
wordt een aanvraag, als genoemd
in artikel 6 lid 1 ASV, uiterlijk op 1
oktober in het lopende subsidiejaar
ingediend.
4. In afwijking op het bepaalde van
artikel 6 lid 2 en van artikel 6 lid 3
sub a en b van de ASV worden bij een
aanvraag, als genoemd in artikel 6 lid
1 ASV, de volgende zaken gevoegd:
a. de soorten zwemactiviteiten, waarvoor het zwembad wordt gehuurd;
b. een offerte van de exploitant van het
zwembad waarin het urenoverzicht
voor het geplande gebruik van het
zwembad is opgenomen, uitgesplitst
per zwemactiviteit.
5. E
en aanvraag tot vaststelling van de
subsidie, als genoemd in artikel 18
en 19 wordt ‑ conform het bepaalde
in artikel 18, lid 1 sub b en artikel 19,
lid 1 sub b ASV ‑ uiterlijk binnen 17
weken na afloop van het subsidiejaar
ingediend.
6. In afwijking van het bepaalde in de
artikelen 18, lid 2 en 19, lid 2 van
de ASV dient de aanvrager voor de
aanvraag tot vaststelling van de
subsidie een kopie van de rekening
van de zwembadverhuur waarin een
specificatie per week is opgenomen
van de uren verhuur, uitgesplitst naar
zwemactiviteit.
AFDELING 3: OVERGANGS – EN
SLOTBEPALINGEN
Artikel 7
Citeertitel, overgangsregeling en inwer­
kingtreding
1. Deze regeling kan worden aangehaald
als “Nadere regels voor sportsubsidies
gemeente Dordrecht”.
2. De Nadere regels voor Sportsubsidies
van toepassing, laatstelijk door het
college vastgesteld op 11 mei 2010,
worden ingetrokken.
3. Op subsidieaanvragen voor Dordtse
sporttalenten die zijn ingediend
vóór de inwerkingtreding van dit
besluit blijven de Nadere regels voor
Sportsubsidies van toepassing, zoals
door het college vastgesteld op 11
mei 2010.
4. Op subsidieaanvragen voor kleedruimten die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven
de Nadere regels voor Sportsubsidies
van toepassing, zoals door het college
vastgesteld op 11 mei 2010.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli
2014.
Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidings­
procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Verleende vergunningen met datum
besluit 22 oktober 2014
Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor : het in gebruik nemen of het
gebruiken van een gebouw als logiesfunctie
Locatie: Kromhout 110 Dordrecht
Datum besluit: 22-10-2014
Activiteit: Brandveilig gebruik
Voor : het gebruiken of in gebruik nemen van een bouwwerk
Locatie: Krommedijk 245
Datum besluit: 22-10-2014
De aanvrager en belanghebbenden,
die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of
aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dit niet te hebben gedaan,
kunnen tegen deze beschikking op
grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen
binnen zes weken na de dag waarop
deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B (Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam).
Het beroepschrift moet voorzien zijn
van een handtekening en in elk geval
bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht en de gronden
van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de
rechtbank een bedrag aan griffierecht
geheven.
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Verleende vergunningen met datum
besluit 17 t/m 23 oktober 2014
Activiteit: Bouw
Voor : het doorbreken van een
draagmuur
è
29 oktober 2014
Omgevingsvergunningen – vervolg
Locatie : Abeelstraat 60
Datum besluit: 23-10-2014
Locatie: Weizigtpark Dordrecht
Datum besluit: 23-10-2014
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument
Voor: het plaatsen van een klokkestoel
met beiaard (Stadhuis)
Locatie: Stadhuisplein 1 Dordrecht
Datum besluit: 23-10-2014
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning
hebben geweigerd:
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het wijzigen van de gevel en het
herindelen van het bedrijf
Locatie: Laan der Verenigde Naties
109
Datum besluit: 17-10-2014
Activiteit: Inrit/Uitweg
Locatie: Bankastraat 125
Datum besluit: 22-10-2014
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Dubbelsteynpark
Dordrecht
Datum besluit 23-10-2014
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Goeman Borgesiusplantsoen Dordrecht
Datum besluit: 23-10-2014
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Hooikade t.o. 1 Dordrecht
Datum besluit: 23-10-2014
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Springerweg Dordrecht
Datum besluit: 23-10-2014
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Geweigerde vergunning met datum
besluit
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een tuinhuis
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk 86
Datum besluit: 24-10-2014
Met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd staat
gedurende zes weken schriftelijk beroep
open bij de Sector bestuursrecht van
de Rechtbank van Dordrecht, Postbus
7003, 3300 GC te Dordrecht.
Volgens artikel 6 13 van de Algemene
wet bestuursrecht kan geen beroep
worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3 15 Algemene
wet bestuursrecht naar voren heeft
gebracht.
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie: Buiten Walevest ong.
Datum besluit: 23-10-2014
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders is
bepaald. Een verzoek om schorsing van
het bestreden besluit kunt u indienen bij de president van de rechtbank
Dordrecht, postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning te verlengen
met een beslistermijn van 6 weken:
Verlengen beslistermijn met datum
besluit: 22 oktober 2014
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonwering
Locatie: Grote Markt 8 Dordrecht
Datum besluit: 22-10-2014
de achtergevel van de woning
Locatie: Rijksstraatweg 82
Datum ontvangst: 18-10-2014
Activiteit: Bouw
Voor: Aanvraag dakopbouw+dakkapel
Locatie: Reinkenstraat 12
Datum ontvangst: 22-10-2014
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van de gevel van de
bestaande dakopbouw
Locatie: Johan de Wittstraat 120
Datum ontvangst: 23-10-2014
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Johanna naber-erf/Mina
Kruseman-erf Dordrecht
Datum ontvangst: 23-10-2014
Locatie: Schrijversstraat 16-18
Datum ontvangst: 18-10-2014
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening en het implementeren van
winkelinterieur
Locatie: Statenplein 37 A
Datum ontvangst: 20-10-2014
Activiteit: Monument
Voor: het gedeeltelijk veranderen van
het brugwachtershuisje
Locatie: Boomstraat 35 A
Datum ontvangst: 17-10-2014
Activiteit: Monument
Voor: et vervangen van het bewegingswerk van de dubbele ophaalbrug
Locatie: Kuipershaven 19 A
Datum ontvangst: 17-10-2014
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Marowijne 98
Datum ontvangst: 17-10-2014
Activiteit: Monument
Voor: het verplaatsen van de schakelkast
tbv de bediening
Locatie: Merwelanden 33 Dordrecht
Datum ontvangst: 20-10-2014
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het verbouwen van het pand
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het realiseren van winkelruimte en
appartementen
Locatie: Voorstraat 232
Datum besluit: 22-10-2014
Welstandscommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)
nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om
het uiterlijk van het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving.
Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
De toetsende instanties zijn de Grote en de Kleine Welstandscommissies. De
Grote (voltallige) Commissie toetst de grotere plannen en plannen die een sterke
invloed hebben op het stadsbeeld aan de criteria in de Welstandsnota. Kleine
bouwplannen (zoals aan – en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen – en gevelwijzigingen, dakkapellen of erfafscheidingen) worden in eerste instantie getoetst door een ambtenaar van Stadsontwikkeling aan de zogenoemde
‘sneltoetscriteria’. Als het plan daaraan niet voldoet, wordt het alsnog beoordeeld
door de Kleine Welstandscommissie.
Binnengekomen aanvragen met
datum aanvraag ontvangst 17 t/m
23 oktober 2014
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een aanbouw aan
Welstandsvergaderingen
De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de oneven weken
op maandag. De agenda’s van de Grote en de Kleine Commissie zijn te vinden op
www.dordrecht.nl/welstandscommissie. Daar zijn ook de Welstandsnota en de
daarin opgenomen sneltoetscriteria te vinden.