H3O Personeelsadv9

Stichting H3O zoekt met ingang van 1 september 2014 voor
de Regenboog in Dordrecht een
m/v
organisatie in
Dordrecht met
kinderdagopvang,
peuterspeelzalen,
buitenschoolse
opvang, scholen
voor primair
IB-er
voor 0,46 fte
eventueel uit te breiden
met 0,23 groepsleerkracht
onderwijs, een
school voor speciaal
basisonderwijs
en een brede
De Regenboog is een veelkleurige school in Dordrecht en
biedt christelijk basisonderwijs, buitenschoolse opvang
en peuterwerk.
scholengemeen-
BEN JIJ:
schap van vmbo
•
•
•
•
tot gymnasium.
•
•
•
•
•
•
•
Acquisitie wordt
niet op prijs gesteld.
Proactief
Visionair
Stabiel
Een trainer,
coach
en leider
Flexibel
Eigentijds
Betrouwbaar
Verantwoordelijk
Helder
Vernieuwend
Professioneel
KUN JIJ:
• Werken vanuit een christelijke identiteit
• Vorm geven aan passend onderwijs
• Leerlingen en leerkrachten sturen
in handelingsgericht werken
• Structureel werken aan kwaliteit
• Goed communiceren en analyseren
• Ons IB-huis bouwen
Dan zijn we op zoek naar jou!
WIJ BIEDEN…
• Een dynamische school
• Een uitdagende functie
• Ruimte voor creativiteit en ontwikkeling
• Een inspirerende omgeving
• Cao primair onderwijs inschaling LB
KIJK OP WWW.REGENBOOGDORDRECHT.NL
Voor inlichtingen bel met de heer C.A. Grisnigt 06 50617853
Mail je originele en inspirerende sollicitatie met CV en foto
voor 12 juni naar: [email protected]
christelijk basisonderwijs
& kinderopvang
een christelijke
De Regenboog
Stichting H3O is