Machtiging Hierbij machtigt - Huisartsenpost Drechtsteden

Machtiging
Hierbij machtigt:
…………………………………………………………………(naam patiënt)
…………………………………………………………………(naam ouder / voogd namens patiënt)
…………………………………………………………………(geboortedatum patiënt)
…………………………………………………………………(adres patiënt)
…………………………………………………………………(postcode – woonplaats)
de klachtenfunctionaris van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden te Dordrecht tot het
nakijken van haar/zijn/de betreffende consultgegevens en/of het afluisteren van opgenomen
telefoongesprekken ten behoeve van de behandeling van de door mij ingediende klacht.
Handtekening
Woonplaats en datum
S.v.p. kopie van een geldig identiteitsbewijs bijvoegen.
Coöp. Regionale Huisartsenpost Drechtsteden U.A.
Karel Lotsyweg 10 | 3318 AL Dordrecht
Postbus 306 | 3300 AH Dordrecht
T 078 – 65 426 01
F 078 – 65 426 33
E [email protected]
KVK 24318809
ABN AMRO 43.04.85.689
www.huisartsenpostdrechtsteden.nl