4 BURGT presentatie BwN 19 juni 2014

EcoShape Symposium Building with Nature
in Deltasteden
19 juni 2014
Indeling
Building with Nature
in stedelijke omgeving
•  Dordrecht als living lab
Dordrecht als living lab voor BwN
Bert van der Burgt,
wethouder Dordrecht
•  Belang van samenwerking met Ecoshape
•  De samenwerkinsgprojecten
Dordrecht waterstad
Gevaarlijke locatie: invloed van zee en
rivier
Zicht op Dordrecht, Jan van Goyen 1651 (bron: Dordrecht Museum)
Zicht op Dordrecht, 21
ste
eeuw
Strategie voor een zelfredzaam eiland
Dordrecht als living lab
•  Show cases waterveiligheid
•  Technologisch experimenteer ruimte,
Duurzaamheidsfabriek
•  Vernieuwend onderwijs
Presentatie Bert van der Burgt - Wethouder
Dordrecht
1
EcoShape Symposium Building with Nature
in Deltasteden
Belang van BwN
19 juni 2014
Samenwerkingsprojecten
A. Twee regionale showcases
•  Ecoshape versterkt regionaal eco-systeem:
maritiem en deltatechnologisch cluster
•  Ecoshape verbindt locale initiatieven
•  Ecoshape versterkt locale showcases
1.  Stadswerven
2.  Dijkversterking Kop van ‘t Land
B. Modulaire lespakketten Onderwijs
• 
• 
Masterclasses BwN in Dordrecht
Koppeling met regulier Hoger Onderwijs
•  Dank voor uw aandacht
Presentatie Bert van der Burgt - Wethouder
Dordrecht
2