Geacht bestuur van dorps/plaatselijk belang, Afgelopen

Geacht bestuur van dorps/plaatselijk belang,
Afgelopen dinsdag 21 oktober heeft u op de dorpen en wijken contactavond van de gemeente de
Friese Meren al iets kunnen horen over het gemeentelijke project Tûk Wenjen.
De gemeente De Friese Meren heeft de volgende doelen in haar duurzaamheidsvisie 2010-2013
vastgesteld. Terugbrengen van het energieverbruik van de bestaande woningvoorraad met 25% tov
2010 en in onze gemeente zijn alleen nog woningen met label C of beter. Tûk Wenjen is één van de
projecten die daaruit voort is gekomen.
Wat is het doel?
Doel van het project is energie besparen in de bestaande bouw, zorgen voor lagere woonlasten en
hoger wooncomfort voor bewoners en daarnaast zorgen voor en stimuleren van werkgelegenheid in
de bouw- en installatiesector.
Hoe doen we dat?
In het Energieloket Tûk Wenjen werkt de gemeente samen met bouw gerelateerde bedrijven om
woningeigenaren voor te lichten over de mogelijkheden energiebesparing, comfortverhoging,
benodigde investeringen, financierings- en subsidiemogelijkheden.
Het Energieloket is nu gevestigd in de inmiddels gasloze en zeer zuinige bestaande demowoning, aan
het DE plein 2 te Joure. In de woning is te zien, te lezen en te ervaren op welke wijze er energie is
bespaard. Openingstijden zijn iedere dinsdag, woensdag en donderdag middag van 14:00-16:00 uur.
Iedere inwoner van de Friese Meren kan tegen een gereduceerd tarief (€ 25,-) een quikscan laten
uitvoeren. Een onafhankelijk adviseur neemt dan de woning op en maakt een verkort
maatwerkadvies, met mogelijk uit te voeren maatregelen en indicatieve label van de woning. Een
eerste stap voor het verbeteren van de woning.
Tûk on Tour
Dit najaar en winter komen we naar de stad, dorpen en wijken toe. Door middel van
informatieavonden, gehouden in dorpshuizen en via keukentafelgesprekken, direct en gericht in een
energieslurpende wijk of georganiseerd in het energieloket. We willen graag aanhaken op reeds
aanwezige initiatieven, zoals een lokale energiecorporatie.
Oproep aan u.
Omdat we e.e.a. graag samen met u willen organiseren vragen we u ons door te geven of en
wanneer u belangstelling heeft en op welke datum een activiteit in het dorp plaatsvindt waar wij op
aan kunnen haken, (bijv. ledenvergadering, werkgroepavond of andere bijeenkomstavond).
Heeft u nog andere tips, vragen of opmerkingen dat kunt u altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Agnes Stielstra
Projectleider Tûk Wenjen
Kom eens kijken in de woning!
Zie voor openingstijden en meer informatie op www.defriesemeren.nl/energieloket